Επενδυτικό κενό σε έρευνα και καινοτομία στην Ευρώπη

Αν και αποτελεί “ατμομηχανή” της παγκόσμιας βιομηχανίας έρευνας και καινοτομίας, η Ε.Ε. συνεχίζει να βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα σημαντικό επενδυτικό κενό στον τομέα του Research and Development (R&D).

Η Ένωση έχει θέσει ως στόχο οι επενδύσεις σε έρευνα και καινοτομία να αποτελούν το 3% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ. Για να επιτύχει τον στόχο αυτό, οφείλει να επενδύει ετησίως κονδύλια της τάξης των €100 δισ. σε έρευνα και ανάπτυξη.
Σήμερα, το R&D αποτελεί το 2,19% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ, όταν το αντίστοιχο ποσοστό στην πρωταθλήτρια κόσμου, Νότιο Κορέα, είναι 4,23%, στην Ιαπωνία ανέρχεται σε 3,2%, στις ΗΠΑ σε 2,83%, ενώ στην Κίνα διαμορφώνεται σε 2,19% (επίδοση αντίστοιχη με την ευρωπαϊκή).
Σύμφωνα με την Έκθεση Επιδόσεων της Ε.Ε. στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας, που δημοσιοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ε.Ε. συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων παραγόντων σε επίπεδο επιστημονικής παραγωγής και αριστείας. Από την Ε.Ε. προέρχεται, ενδεικτικά, σε παγκόσμιο επίπεδο, το 25% των επιστημονικών δημοσιεύσεων αιχμής για το κλίμα και το 27 % στον τομέα της βιοοικονομίας. Όσον αφορά τις αιτήσεις για διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε αυτούς τους δύο τομείς, η Ε.Ε. πρωτοστατεί επίσης, με ποσοστά 24 % όσον αφορά το κλίμα και 25 % στον τομέα της βιοοικονομίας.
Ψηφιακή διάσταση
Η τελευταία έκθεση της Επιτροπής για τις επιδόσεις της Ε.Ε. στους τομείς της επιστήμης, της έρευνας και της καινοτομίας, δείχνει ότι η Ένωση έχει ανάγκη αυτούς τους δύο τομείς, με στόχο τη στήριξη της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης των επιχειρήσεων, των περιφερειών και των χωρών. Επίσης, η επένδυση στην έρευνα και ανάπτυξη είναι σημαντική, ώστε κανείς να μην μείνει στο περιθώριο στην προσπάθεια ενίσχυσης των συστημάτων καινοτομίας, ιδίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες.
Τονίζεται, επίσης, η σημασία της διασφάλισης κατάλληλων δεξιοτήτων για τους Ευρωπαίους, υπό το πρίσμα νέων τεχνολογικών επαναστάσεων, καθώς και ο σημαντικός ρόλος της πολιτικής Ε&Κ στην ενίσχυση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων με αποτέλεσμα τη δημιουργία θέσεων εργασίας και αξίας με βιώσιμο τρόπο.
“Η έρευνα και η καινοτομία βρίσκονται στο επίκεντρο της απόκρισης στην άνευ προηγουμένου κρίση που αντιμετωπίζουμε και μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην οικονομική ανάκαμψη. Η έκθεση για τις επιδόσεις στην επιστήμη, την έρευνα και την καινοτομία για το 2020 καταδεικνύει τον καίριο ρόλο της έρευνας και της καινοτομίας για την επίτευξη της οικολογικής και ψηφιακής μετάβασης, που χρειάζεται η Ευρώπη. Το πρόγραμμα “Ορίζων 2020” και το μελλοντικό πρόγραμμα “Ορίζων Ευρώπη” διαδραματίζουν καίριο ρόλο σε αυτόν τον μετασχηματισμό”, σχολίασε η κυρία Μαρίγια Γκαμπριέλ, Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας.
Η ίδια προσθέτει: “Καθώς η ψηφιοποίηση μετασχηματίζει την έρευνα και την καινοτομία, ο κατάλληλος συνδυασμός πολιτικών αναμένεται να ενισχύσει τις υπερπροηγμένες τεχνολογίες και τις ψηφιακές δεξιότητες των ερευνητών, προάγοντας παράλληλα την ανοικτή επιστήμη και διασφαλίζοντας επαρκείς επενδύσεις σε υψηλής ποιότητας υποδομές δεδομένων”.
sepe

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΟ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ