11/06/2021

Ο Σπήλιος Λιβανός κάνει την απόλυτη πατριωτική ενέργεια: Συγκροτεί Εθνική Επιτροπή κατά της Ερημοποίησης!

Μία ενέργεια που έπρεπε να έχει γίνει εδώ και 30 χρόνια. Αυτό που κάνει ο υπουργός αγροτικής ανάπτυξης Σπήλιος Λιβανός, είναι η απόλυτη πατριωτική πράξη. Είναι μάλιστα μία ενέργεια που θα έπρεπε να έχει την απόλυτη, γενική στήριξη και αφοσίωση από το σύνολο των υπουργείων, καθώς ισοδυναμεί με την ίδια την επιβίωση του έθνους.

Του υπουργού του αξίζουν μόνο συγχαρητήρια. Εάν μάλιστα κρίνουμε από την δομή της επιτροπής, είναι αποφασισμένος να χτυπήσει αυτή την εθνική μάστιγα στην ρίζα της. Ελπίζουμε μόνο να τον συνδράμουν άπαντες και ούτε να τολμήσει να του φέρει εμπόδιο.

Με απόφαση λοιπόν του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπήλιου Λιβανού, συγκροτείται Εθνική Επιτροπή κατά της Ερημοποίησης. Η Επιτροπή , η οποία είναι Δεκαπενταμελής αποτελείται από τους:

1. Ελένη Μπριασούλη-Καπετανάκη (Πρόεδρος), Kαθηγήτρια του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

2.Κωνσταντίνος Κοσμάς, Ομότιμος Καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπόνος-Εδαφολόγος.

3.Πάνος Πανάγος, Ερευνητής του Institute for Environment and Sustainability, Joint Research Center-EUROPEAN SOIL DATA CENTER, European Commission.

4.Χρήστος Καρυδάς, Ειδικός Επιστήμονας σε θέματα Τηλεπισκόπισης του Τμήματος Research & Development της ECODEV S.A.

5. Πρόδρομος Ζάνης, Καθηγητής Μετεωροσκοπίου του Τμήματος Γεωλογίας Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

6.Βασίλειος Παπαναστάσης, Δασολόγος Ομότιμος Καθηγητής Λιβαδοπονίας – Λιβαδικής Οικολογίας, στο Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

7.Χρήστος Καραβίτης, Καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπόνος, Πολιτικός Μηχανικός.

8.Ορέστης Καΐρης, Δρ. Γεωπόνος-Εδαφολόγος, μέλος Ε.ΔΙ.Π. του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

9. Γιάννης Παναγόπουλος, Ερευνητής του Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων του ΕΛΚΕΘΕ.

10.Ευάγγελος Τζιρίτης, Εντεταλμένος Ερευνητής Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

11.Γεώργιος Μιγκίρος, Ομότιμος Καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωλόγος.

12. Μαρίνος Κριτσωτάκης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Κρήτης.

13. Βασίλειος Ασχονίτης (Γραμματέας), Εντεταλμένος Ερευνητής Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

14. Κωνσταντίνος Παγώνης, Γεωπόνος, τέως Πανεπιστημιακός.

15. Αθανάσιος Κούγκολος, Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

16. Ιωάννης Σπιλάνης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου, Τμήμα Περιβάλλοντος-

Αντικείμενο του Έργου της Επιτροπής είναι η επικαιροποίηση του 1ου Εθνικού Σχεδίου Δράσης κατά της Ερημοποίησης και στο πλαίσιο του αντικειμένου της εντάσσονται:

α. η εισήγηση για τη διαμόρφωση πολιτικών καταπολέμησης της ερημοποίησης και η εξειδίκευση δράσεων,

β. η συνδρομή στη διαμόρφωση των εθνικών θέσεων της Χώρας στα ευρωπαϊκά και διεθνή όργανα,

γ. η γνωμοδότηση για κάθε θέμα σχετικό με την καταπολέμηση της ερημοποίησης που παραπέμπεται σε αυτή από τη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η θητεία της Επιτροπής θα είναι δωδεκάμηνη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΟ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ