16/06/2021

Λάρισα η λιγότερο γραφειοκρατική για επενδύσεις…ανάμεσα σε έξι ελληνικές πόλεις !!

Το Doing Business της Παγκόσμιας τράπεζας κάθε χρόνο εκπονεί μελέτες που αφορούν στις επενδύσεις και στο άνοιγμα επιχειρήσεων σε διαφορές χώρες…Στο πλαίσιο αυτό εξέδωσε την μελέτη… “Doing Business in the European Union 2020: Greece, Ireland and Italy…

%25CE%259B%25CE%25B1%25CF%2581%25CE%25B9%25CF%2583%25CE%25B1

Σε ότι αφορά την χώρα μας η μελέτη αυτή εστίασε σε έξη πόλεις… Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Αλεξανδρούπολη, Λάρισα, Ηράκλειο και Πάτρα...  

%25CE%259B%25CE%25B1%25CF%2581%25CE%25B9%25CF%2583%25CE%25B11

Η μελέτη στο πλαίσιο της αξιολόγησης και βαθμολόγησης των πόλεων, επικεντρώνεται σε συγκεκριμένους δείκτες-κριτήρια που μετρούν την πολυπλοκότητα και το κόστος των κανονιστικών ρυθμίσεων
και διαδικασιών καθώς και τη δύναμη των θεσμών, που επηρεάζουν πέντε τομείς στην έναρξη και λειτουργία μικρομεσαίας εγχώριας επιχείρησης: 

  • Έναρξη επιχείρησης
  • Άδειες κατασκευής
  • Άδεια ηλεκτροδότησης
  • Καταχώριση ιδιοκτησίας 
  • Υλοποίηση συμβάσεων και επίλυση διαφορών μέσω τοπικών δικαστηρίων

Στον πίνακα που ακολουθεί απεικονίζονται συγκεντρωτικά οι επιδόσεις των έξι πόλεων στον κάθε τομέα…

%25CE%259B%25CE%25B1%25CF%2581%25CE%25B9%25CF%2583%25CE%25B12

Είναι πιο εύκολο για τους επιχειρηματίες να ξεκινήσουν
επιχείρηση στην Αλεξανδρούπολη. Οι άδειες κατασκευής, εγγραφής της εταιρείας και δικαστικών θεμάτων είναι πιο αποτελεσματικές στη
Λάρισα
, χάρη κυρίως σε μια πιο απλοποιημένη
διαδικασία με μικρότερους χρόνους αναμονής. Η Πάτρα
οδηγεί την κούρσα στους τομείς της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας—
λόγω ενός πιο αξιόπιστου δικτύου και
πιο με μικρούς χρόνους αναμονής σύνδεσης, αλλά υστερεί
σε άδεια κατασκευής και σε θέματα συμβάσεων. Η Θεσσαλονίκη ξεχωρίζει για την απόδοσή της στην εκτέλεση συμβάσεων
και είναι 2η στις άδειες κατασκευής, αλλά κατατάσσεται τελευταία
στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας. 

Οι διαφοροποιήσεις αυτές σημαίνουν ότι οι έξι πόλεις έχουν κάτι να μοιραστούν και να μάθουν από τις άλλες…

Αναλύοντας τις επιδόσεις των πόλεων με βάση τον πιο πάνω πίνακα βγάλαμε τον μέσο όρο για κάθε πόλη και την κατάταξή τους…

1. Λάρισα 70,75

2. Πάτρα 70,45

3. Θεσσαλονίκη 69,98  

4. Αλεξανδρούπολη 69,44

5. Αθήνα 69,04

6. Ηράκλειο 66,06

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΟ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ