ΔΕΗ: Από 30% έως 170% οι αυξήσεις στα τιμολόγια

Συμφωνα με την αντιπρόεδρο της ΕΚΠΟΙΖΩ, κυριας Καλαποθαράκου το τελευταίο τρίμηνο προκύπτει ότι στο ανταγωνιστικό σκέλος του λογαριασμού (ηλεκτρική ενέργεια) οι αυξήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί είναι 30%-170%!

Ενώ  οι καταναλωτές δεν έχουν ενημερωθεί για τις αυξήσεις, δεν παρέχονται εξηγήσεις, δεν υπάρχει αιτιολόγηση και “υπάρχει αδιαφάνεια που θέτει σοβαρά ζητήματα νομιμότητας ως προς το ύψος των αναπροσαρμογών τις οποίες μετακυλίουν οι προμηθευτές στους καταναλωτές”.

Κατά την ίδια, διαπιστώνεται ότι δεν τηρούνται οι βασικές αρχές της κοστοστρέφειας, διαφάνειας, απλότητας και ίσης μεταχείρισης, ενώ υπάρχει ανομοιογένεια ως προς την περιγραφή των μηχανισμών αναπροσαρμογής χρεώσεων προμήθειας και ως προς τον υπολογισμό τους, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη στην πράξη ή υπερβολικά δυσχερής η σύγκριση και η επαλήθευση των μηχανισμών που χρησιμοποιούν οι προμηθευτές για να πραγματοποιήσουν αυτές τις αναπροσαρμογές.

Θεωρεί δε ότι οι αυξήσεις στο Χρηματιστήριο Ενέργειας δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα την πραγματική συνολική μεταβολή κόστους για τους προμηθευτές, η οποία, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των μέσων προμήθειας και οργάνωσης των επιχειρήσεων, είναι σαφώς μικρότερη, και ζητάει τη διαμόρφωση φιλικότερων προς τους καταναλωτές προγραμμάτων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΟ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ