Τέλος στα χάρτινα τιμολόγια: Υποχρεωτικά όλοι ηλεκτρονικά

Τι ισχυει για τα ηλεκτρονικά τιμολόγια:

Τα παραστατικά εσόδων που έχουν εκδώσει ή θα εκδώσουν οι επιχειρήσεις μέχρι την ημερομηνία έναρξης υποχρεωτικής διαβίβασης, πρέπει να διαβιβαστούν στην πλατφόρμα του myDATA το αργότερο έως την 31.03.2022.

Σημειώνεται ότι ειδικά για το 2021 η υποχρέωση διαβίβασης αφορά μόνο τα παραστατικά εσόδων και όχι τους λογιστικούς χαρακτηρισμούς εξόδων.
Ειδικά για το 2021 σε περίπτωση μη διαβίβασης των σχετικών στοιχείων δεν επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα και κυρώσεις. Το υπουργείο Οικονομικών αναμένεται έως το τέλος του έτους να καταθέσει στη Βουλή νομοθετική διάταξη που θα ορίζει τα πρόστιμα για τους παραβάτες.

Για τη διαβίβαση των παραστατικών μπορεί να γίνει δωρεάν χρήση ειδικής φόρμας καταχώρησης της εφαρμογής των ηλεκτρονικών βιβλίων, με το όνομα timologio, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω του διαδικτυακού τόπου της Α.Α.Δ.Ε., για τους υπόχρεους που τα ετήσια ακαθάριστα έσοδά τους δεν υπερβαίνουν το ύψος των 50.000 ευρώ ή εκδίδουν έως και πενήντα τιμολόγια πώλησης ετησίως.

Όσοι έχουν ετήσια ακαθάριστα έσοδά άνω των 50.000 ευρώ και εκδίδουν άνω των 50 τιμολογίων παροχής υπηρεσιών ετησίως οφείλουν να διαβιβάζουν στην ΑΑΔΕ τα εκδιδόμενα παραστατικά μέσω των ειδικών εφαρμογών που διατίθενται στο εμπόριο ή χρησιμοποιούν τα λογιστικά γραφεία.

Οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις μπορούν μέσω της εφαρμογής timologio να διαμορφώσουν το προφίλ τους, να συνθέσουν το πελατολόγιό τους, να οργανώσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που τιμολογούν και να εκδώσουν και να αποθηκεύσουν σε μορφή αρχείου pdf τα κάθε είδους παραστατικά της (τιμολόγια, αποδείξεις κλπ). Με την έκδοση των παραστατικών μέσα από το «timologio», η εφαρμογή αποστέλλει ταυτόχρονα και αυτόματα τη σύνοψη κάθε συναλλαγής στο myDATA (έσοδα) του επαγγελματία και στο myDATA της επιχείρησης – πελάτη (έξοδα).

Αποκλειστικά υπεύθυνος για την αλήθεια και την ακρίβεια των εκδιδόμενων παραστατικών παραμένει ο χρήστης της εφαρμογής. Η εφαρμογή timologio δεν αποστέλλει τα εκδιδόμενα παραστατικά στον λήπτη τους καθώς την ευθύνη για την αποστολή τους φέρει ο χρήστης της εφαρμογής.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΟ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ