Απαράδεκτες οι αλλαγές στον Φορολογικό Κώδικα που προωθεί στη Βουλή το Υπουργείο Οικονομικών – Ρύθμιση δώρο στους φοροκλέφτες

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Απαράδεκτες οι αλλαγές στον Φορολογικό Κώδικα που προωθεί στη Βουλή το Υπουργείο Οικονομικών – Το θέμα αποκτά πρόσθετες σκανδαλώδεις διαστάσεις, αφού θα έχει ακόμα και αναδρομική ισχύ.

Ένα νέο σκάνδαλο βρίσκεται εν όψει με το δώρο που αποφάσισε να κάνει η κυβέρνηση στους φοροφυγάδες, καθώς μειώνει τις ποινές για εγκλήματα φοροδιαφυγής. Αυτό προβλέπει ο νέος Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας που κατέθεσε στη Βουλή το Υπουργείο Οικονομικών, προσαρμόζοντας -όπως ισχυρίζεται- τη φορολογική νομοθεσία στον ισχύοντα ποινικό κώδικα.

Πρόκειται, όμως, για ένα λάθος αλλά και απαράδεκτο μήνυμα, αφού κλείνει το μάτι προς όσους επιχειρούν να φοροδιαφύγουν κλέβοντας στην πράξη από το κράτος τεράστιους φόρους. Μάλιστα, το θέμα αποκτά πρόσθετες σκανδαλώδεις διαστάσεις, αφού θα έχει ακόμα και αναδρομική ισχύ.

Αυτό, μάλιστα, είναι εντελώς ύποπτο και δίνει τη δυνατότητα να σκεφτεί κανείς ότι πίσω από την αναδρομικότητα μπορεί να κρύβονται κάποιοι φοροφυγάδες οι οποίοι έχουν πέσει στην τσιμπίδα των φορολογικών Αρχών και επιχειρείται να βρεθούν στα «μαλακά» και μάλιστα με αναδρομική ισχύ. Δηλαδή, ακόμη κι αν έχουν καταδικαστεί ήδη με βαρύτερες ποινές.

Συγκεκριμένα, με τις αλλαγές που γίνονται στον Φορολογικό Κώδικα φεύγουν οι ποινές πολυετούς κάθειρξης για παραβάσεις φοροδιαφυγής και αντικαθίστανται από ηπιότερες ποινές φυλάκισης, χωρίς, ωστόσο, να απαλείφεται ο «κακουργηματικός» χαρακτήρας των εν λόγω πράξεων.

staikouras
Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας

Εξαετής κάθειρξη η μέγιστη ποινή

Ο ισχύον Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας προβλέπει ποινές κάθειρξης έως 10 έτη, με τις δρομολογούμενες αλλαγές η μέγιστη ποινή περιορίζεται στα έξι χρόνια κάθειρξης.
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τον νέο κώδικα, έγκλημα φοροδιαφυγής διαπράττει όποιος με πρόθεση:

  • Προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή φόρου εισοδήματος, ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) ή ειδικού φόρου ακινήτων (ΕΦΑ), αποκρύπτει από τα όργανα της Φορολογικής Διοίκησης φορολογητέα εισοδήματα από οποιαδήποτε πηγή ή περιουσιακά στοιχεία, ιδίως παραλείποντας να υποβάλει δήλωση ή υποβάλλοντας ανακριβή δήλωση ή καταχωρίζοντας στα λογιστικά αρχεία εικονικές (ολικά ή μερικά) δαπάνες ή επικαλούμενος στη φορολογική δήλωση τέτοιες δαπάνες, ώστε να μην εμφανίζεται φορολογητέα ύλη ή να εμφανίζεται αυτή μειωμένη.
  • Προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή του φόρου προστιθέμενης αξίας, του φόρου κύκλου εργασιών, του φόρου ασφαλίστρων και των παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων, τελών ή εισφορών, δεν αποδίδει ή αποδίδει ανακριβώς ή συμψηφίζει ή εκπίπτει ανακριβώς αυτούς, καθώς και όποιος παραπλανά τη Φορολογική Διοίκηση με την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή με την αθέμιτη παρασιώπηση ή απόκρυψη αληθινών γεγονότων και δεν αποδίδει ή αποδίδει ανακριβώς ή συμψηφίζει ή εκπίπτει ανακριβώς αυτούς ή λαμβάνει επιστροφή, καθώς και όποιος διακρατεί τέτοιους φόρους, τέλη ή εισφορές.
  • Προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή φόρου πλοίων δεν αποδίδει ή αποδίδει ανακριβώς στο Δημόσιο τον φόρο αυτόν.

Οποιος διαπράττει έγκλημα φοροδιαφυγής από τα αναφερόμενα τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών:

  • αν ο φόρος που αναλογεί στα φορολογητέα εισοδήματα ή στα περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποκρυβεί υπερβαίνει ανά φορολογικό ή διαχειριστικό έτος τα 100.000 ευρώ ανά είδος φόρου,
  • αν το προς απόδοση ποσό του κύριου φόρου, τέλους ή εισφοράς που δεν αποδόθηκε ή αποδόθηκε ανακριβώς ή επεστράφη ή συμψηφίστηκε ή εξέπεσε ή διακρατείται υπερβαίνει ανά φορολογικό ή διαχειριστικό έτος:
    1. τα 50.000 ευρώ, εφόσον αφορά φόρο προστιθέμενης αξίας ή
    2. τα 100.000 ευρώ ανά είδος φόρου, τέλους ή εισφοράς σε κάθε άλλη περίπτωση.

Αξίζει να σημειωθεί πως σε περίπτωση που το ποσό του φόρου τέλους ή εισφοράς υπερβαίνει ανά φορολογικό ή διαχειριστικό έτος τα 100.000 ευρώ, εφόσον αφορά φόρο προστιθέμενης αξίας, ή τα 150.000 ευρώ σε κάθε άλλη περίπτωση φόρου, τέλους ή εισφοράς, τότε επιβάλλεται ποινή κάθειρξης για τον φορολογούμενο.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ