Πότε γίνεται η διαγραφή των χρεών

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις διαγραφής των χρεών προς την Εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία των δανειοληπτών που εντάχθηκαν στον νόμο Κατσέλη καθορίζει εγκύκλιος του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή.

Η εγκύκλιος αρχικά υπενθυμίζει ότι ο νόμος προβλέπει πως η τήρηση από τον οφειλέτη των υποχρεώσεών του που επιβλήθηκαν με τη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε, δηλαδή η συμμόρφωση προς την υποχρέωση σύμμετρων καταβολών προς όλους τους πιστωτές, για χρονικό διάστημα τριών ετών, συνεπάγεται την απαλλαγή του οφειλέτη από «κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο οφειλής» αναφορικά με τις οφειλές που εντάχθηκαν στη ρύθμιση.

Οι προϋποθέσεις διαγραφής

Για να επέλθει η απαλλαγή του οφειλέτη από απαίτηση του Δημοσίου πρέπει σωρευτικά να συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

– Να έχει περιληφθεί η απαίτηση του Δημοσίου ως πιστωτή στο σχέδιο διευθέτησης οφειλών που περιλαμβάνεται στην αίτηση του οφειλέτη ενώπιον του αρμόδιου Ειρηνοδικείου και να μην έχει εξαιρεθεί από το δικαστήριο.

– Να έχει επιδοθεί η αίτηση του οφειλέτη περί υπαγωγής των οφειλών του στον νόμο Κατσέλη, στον δικαιούχο-πιστωτή της απαίτησης (Δημόσιο), καθώς διαφορετικά ο τελευταίος δεν θα έχει καταστεί διάδικος και δεν θα δεσμεύεται από την απόφαση που θα εκδοθεί, εκτός εάν ο πιστωτής ασκήσει κύρια παρέμβαση στη δίκη, οπότε σε αυτήν την περίπτωση καθίσταται διάδικος και δεσμεύεται από τη δικαστική απόφαση που εκδίδεται.

– Να έχει συμμορφωθεί ο οφειλέτης στη ρύθμιση των οφειλών του, στις οριζόμενες καταβολές εντός της τριετίας, προς όλους τους πιστωτές, στις οποίες συνυπολογίζονται οι καταβολές από την κατάθεση της αίτησης έως την έκδοση της οριστικής απόφασης.

Ποιες οφειλές διαγράφονται

Σύμφωνα με τον νόμο, σε απαλλαγή υπόκεινται οφειλές που έχουν καταχωριστεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης (είναι δηλαδή βεβαιωμένες στην Φορολογική Διοίκηση), προς το Δημόσιο ή υπέρ τρίτων.

Εντάσσονται επίσης ατομικές οφειλές, δηλαδή βεβαιωμένες στον ΑΦΜ του οφειλέτη ή σε ΑΦΜ τρίτου, για τις οποίες όμως ο οφειλέτης έχει αποκλειστική ευθύνη, όπως είναι π.χ. οφειλές από κληρονομική διαδοχή ή από συνυπευθυνότητα, υπό την προϋπόθεση ότι ρυθμίζονται από τη δικαστική απόφαση του νόμου Κατσέλη.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ