18/09/2021
Array

Ἡ κ. Ντόρα καί ἡ ταλαίπωρη ἠθική

Ἀπό την Χαρίκλεια
Καί αἴφνης ἡ γνωστή κυρία φορώντας ἕνα, ὄχι καί τόσο ἀπαστράπτον χαμόγελο, μᾶς ἀνακοίνωσε ὅτι κάνει τήν χάρη στήν ΝΔ νά ἐπιστρέψει, διότι αὐτό εἶναι τὀ ἠθικό. Καί διότι πάνω ἀπό ὅλα ἡ πατρίς.
Ἔχουμε λοιπόν καί λέμε.
Ἡ κυρία ἤθελε τήν προεδρία τῆς ΝΔ. Ὁ λαός ὅμως ἀποφάσισε ἀλλοιῶς. Αὐτό μέ κανένα τρόπο δέν μπόρεσε νά τό δεχθεῖ. Λόγω προφανῶς ηὑξημένης δημοκρατικῆς ἠθικῆς.
Διαφωνεῖ μέ τό κόμμα της γιά τό μνημόνιο, μιά ὡραία πρόφαση γιά νά φύγει καί νά κάνει τήν ἑπομένη ἕνα δικό της ἀπόκομμα, ἀπό τήν ἠγεσία τοῦ ὁποίου στρέφεται μέ μεγάλη μανία κατά τοῦ κόμματος τοῦ ὁποίου ἤθελε νά ἡγηθεῖ. Προφανῶς πάλι λόγω ηὑξημένης
δημοκρατικῆς ἠθικῆς.
Καθημερινά ἐφιλοξενεῖτο στά κανάλια, τά λεγόμενα τῆς διαπλοκῆς, καί ἔκανε τὀ μεγάλο ἀγῶνα γιά τήν ἐξόντωση τῆς Ν.Δ.,τῆς ὁποίας ἤθελε ὅμως νά ἡγηθεῖ. Ὁ λαός στίς ἐκλογές γιά δεύτερη φορά τήν ἀποδοκίμασε. Καί παρά τήν δήλωσή της, ὅτι ἄν ἀποτύχει θά γυρίσει σπίτι της, δέν τό ἔκανε. Εἶπε, ξεῖπε, ὅπως ἔλεγε καί ὁ ἀείμνηστος Λογοθετίδης.
Ἔβαλε λυτούς και δεμένους γιά νά γυρίσει στήν Ν.Δ. δῆθεν ἀποδεχόμενη τήν ἔκκληση τῆς Ν.Δ. γιά συσστράτευση ὅλων τῶν δυνάμεων τοῦ χώρου. Πῶς ὅμως γύρισε; Αὐτή ἡ ἀποτυχημένη πού ὁ λαός δυό φορές τἠν ἀποδοκίμασε, ἀπαίτησε καί δυστυχῶς πῆρε τήν πρώτη θέση στό ψηφοδέλτιο τῆς ἐπικρατείας εἰς βάρος ἄλλων ἀνθρώπων, καί τὀ ἴδιο ἀπαίτησε καί γιά τούς ὑπηκόους της, οἱ ὁποίοι καί αὐτοί θέλουν νά καταλάβουν θέσεις εἰς βάρος ἄλλων συναδέλφων τους.
Καί ὅλα αὐτά ἡ κυρία τά ὀνομάζει ἠθικά. Προφανῶς ἀγνοεῖ τήν ἔννοια τῆς λέξεως. Βέβαια ἡ κυρία εἶναι παντελῶς ἀμόρφωτη, ἀλλά τήν ἔννοια τῆς ἠθικῆς τήν ξέρουν ὅλοι.
Ἄν κυρία μου, πράγματι εἴχατε κάποια ἠθική ὑπόσταση θά ζητούσατε τήν τελευταία θέση τοῦ ψηφοδελτίου τῆς ἐπικρατείας ὡς τιμητικῆς καί μόνο γιά νά δείξετε τήν συσστράτευσή σας, καί θά ζητούσατε ἀπό τούς ὑπηκόους σας τήν ἄνευ ὄρων στήριξη στό κόμμα πού σᾶς ἀνέδειξε καί τό ὁποῖο ἐσεῖς προσπαθήσατε νά τό ἐξοντώσετε μόνο καί μόνο γιά προσωπική σας φιλοδοξία. Θά ἦταν τὀ ἐλάχιστο μιᾶς ἔμπρακτης μετάνοιας.
Δέν τό κάνατε. Διότι ἔχετε ἄλλα στό νοῦ σας. Δέν θά τά πετύχετε. Δέν κατάλάβατε ἀκόμη, (λόγω ἀμορφωσιᾶς), ὅτι ἤδη σᾶς ἔχει παραλάβει ἡ Θεία Δίκη.
Ἀλλά καί ἡ Ν.Δ. τί κόμμα εἶναι πού κάνει τόσες φανφάρες γιά τήν ἐπιστροφή, μιᾶς ἀποτυχημένης καί ἀσυμπαθοῦς στό λαό, κυρίας; Μήπως θά ἔπρεπε νά σεβασθοῦν καί αὐτοί στήν Ν.Δ. τήν ἐτυμηγορία τοῦ λαοῦ; Διότι δέν ἔχουν κανένα δικαίωμα νά βιάζουν τήν θέληση του καί νά τόν βάζουν νά ψηφίζει αὐτούς πού δέν θέλει. Ὅ,τι ἔκανε δηλαδή καί ὁ κ. Καραμανλῆς μέ τήν κ. Γιαννάκου καί τό πλήρωσε πολύ ἀκριβά.
Ἔλεος πιά μέ τά παιδάκια τῶν πολιτικῶν οἰκογενιῶν, τά ὁποῖα ὅλα κατά περίεργη συγκυρία, παρά τό ὅτι οἱ οἰκογένειές τους ἔχουν τήν οἰκονομική ἄνεση, δέν τά μορφώνουν. Εἶναι ἄραγε μποῦφοι ἤ οἱ γονεῖς τους πιστεύουν, ὅτι γιά νά κυβερνήσουν τά βόδια τῆς Ἑλλάδας δέν χρειάζονται μόρφωση;

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΟ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ