Το 2022 οι κάτοικοι της Ε.Ε αποταμίευσαν κατά μ.ο το 12,7% του διαθέσιμου εισοδήματος…Στην Ελλάδα μπήκαμε μέσα 4%

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Το 2022 οι κάτοικοι της Ε.Ε αποταμίευσαν κατά μέσο όρο το 12,7% του διαθέσιμου εισοδήματός τους

IMG 20231122 223134

Το ποσοστό ήταν σημαντικά χαμηλότερο από το 2021 (16,4%) και πιο κοντά στις τιμές πριν από την πανδημία COVID-19. 

Τα υψηλότερα ακαθάριστα ποσοστά αποταμίευσης μεταξύ των μελών της ΕΕ το 2022 καταγράφηκαν στη Γερμανία (19,9%), στην Ολλανδία (19,4%) και στο Λουξεμβούργο (18,1%). 

IMG 20231122 223200

12 μέλη της ΕΕ κατέγραψαν ποσοστά αποταμίευσης κάτω του 10,0% το 2022, μεταξύ των οποίων η Πολωνία και η Ελλάδα είχαν αρνητικά ποσοστά, -0,8% και -4,0%, αντίστοιχα. 

Αυτό δείχνει ότι τα νοικοκυριά ξόδευαν περισσότερα από το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημά τους και επομένως είτε χρησιμοποιούσαν συσσωρευμένες αποταμιεύσεις από προηγούμενες περιόδους, είτε δανείζονταν για να χρηματοδοτήσουν τις δαπάνες τους.

Υ.Γ

Το 2022 οι κάτοικοι της Ε.Ε αποταμίευσαν κατά μ.ο το 12,7% του διαθέσιμου εισοδήματος…Στην Ελλάδα μπήκαμε μέσα 4% 

ΔΗΜΟΦΙΛΗ