Ελλάδα : 5η μεγαλύτερη φορολογία ως ποσοστό % του ΑΕΠ στην Ε.Ε & συνεχής αύξηση φόρων από το 2019 έως το 2022!

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Το 2022, τα φορολογικά έσοδα (συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών εισφορών) στην ΕΕ ανήλθαν κατά μέσο όρο στο 41,2 % του ΑΕΠ και αντιστοιχούσαν σχεδόν στο 90 % των συνολικών εσόδων της γενικής κυβέρνησης. 

Ο λόγος των εσόδων από φόρους και κοινωνικές εισφορές προς το ΑΕΠ στη ζώνη του ευρώ ήταν υψηλότερος από ότι στην ΕΕ, στο 41,9%. 

Ο λόγος φόρου προς ΑΕΠ διέφερε σημαντικά μεταξύ των χωρών της ΕΕ το 2022, με τα υψηλότερα ποσοστά φόρων και κοινωνικών εισφορών ως ποσοστό του ΑΕΠ να καταγράφονται στη Γαλλία (48,0 %), στο Βέλγιο (45,6 %), στην Αυστρία (43,6 %), Φινλανδία και Ελλάδα (43,1 %) και Ιταλία (42,9 %).

Στο αντίθετο άκρο της κλίμακας, η Ιρλανδία (21,7 %), η Ρουμανία (27,5 %), η Μάλτα (29,6 %), η Λετονία (30,8 %) και η Βουλγαρία (31,1 %) καθώς και η Ελβετία (27,0 %) κατέγραψαν τα χαμηλότερα ποσοστά

1200px Taxation Visual 02 1920x1080 V2 100
Διάγραμμα 1: Έσοδα από φόρους και κοινωνικές εισφορές, 2022, % του ΑΕΠ 

 Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται η σύγκριση φόρων για τα έτη 2021 & 2022. Στους δυο επόμενους πίνακες απεικονίζεται η εξέλιξη της φορολογίας ως ποσοστό % του ΑΕΠ από το 2015 ως το 2022.

Σύγκριση φόρων 2021-2022

 

%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%B9 Eurostat1

 

%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%B9 Eurostat2
Εξέλιξη φορολογίας ως ποσοστό του ΑΕΠ από 2015-2022

Αυτό που διαπιστώνεται είναι ότι έχουμε : 

  • Την 5η μεγαλύτερη φορολογία ως ποσοστό του ΑΕΠ στην Ε.Ε
  • Συνεχή αύξηση φόρων από το 2019 έως το 2022
  • Αύξηση φόρων κατά 0,9% του ΑΕΠ το 2022 σε σχέση με το 2021
  • Αύξηση φόρων κατά 1.2% του ΑΕΠ το 2022 σε σχέση με το 2019

ΔΗΜΟΦΙΛΗ