Τι είναι η Κλίμακα των Αρετών;

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η ελάττωσις τού κακού γεννά τήν αποχή από τό κακό. Η αποχή από τό κακό είναι η αρχή τής μετανοίας.

Του Αγίου Νικολάου, του Καβάσιλα
xfd.gr

Η αρχή τής μετανοίας είναι η αρχή τής σωτηρίας.
Η αρχή τής σωτηρίας είναι η καλή πρόθεσις.

Η καλή πρόθεσις γεννά τούς κόπους.
Αρχή τών κόπων είναι οι αρετές.

Η αρχή τών αρετών είναι τό άνθος τής πνευματικής ζωής.
Τό άνθος τής αρετής είναι η αρχή τής πνευματικής εργασίας.

Η πνευματική εργασία είναι τέκνο τής αρετής καί αυτής τέκνο η συνέχισις καί συχνότης τής εργασίας.
Καρπός καί τέκνο τής συνεχούς καί επιμελούς εργασίας είναι η έξις: (η μόνιμη δηλαδή συνήθεια).

Τέκνο τής έξεως είναι η ποίωσις (νά γίνει δηλαδή η αρετή ένα μέ τήν ψυχή. Φυσική κατάστασίς της).

Η ποίωσις στό καλό γεννά τό φόβο τού Θεού.
Ο φόβος γεννά τήν τήρηση τών εντολών – είτε τών επουρανίων είτε τών επιγείων.

Η τήρησις τών εντολών είναι απόδειξις τής αγάπης πρός τόν Θεόν.
Αρχή τής αγάπης είναι τό πλήθος τής ταπεινώσεως.

Τό πλήθος δέ τής ταπεινώσεως είναι θυγατέρα τής απαθείας.
Η απόκτησις τής απαθείας είναι η πληρότης τής αγάπης, δηλαδή η πλήρης κατοίκησις τού

Θεού σέ όσους έγιναν μέ τήν απάθεια «καθαροί τή καρδία ότι αυτοί τόν Θεό όψονται».
Η ιστορία είναι μιά μακρόχρονη προεργασία τοκετού: εδώ κάτω υφαίνεται αργά τό πνευματικό σώμα μας, όπως τό φυσικό σώμα μέσα στόν κόλπο τής μητέρας.

Αντίθετα όμως απ’ ό,τι τό παιδί μέσα στό μητρικό κόλπο, ο άνθρωπος στήν πορεία του γιά τόν εξαγνισμό, δέχεται πολλές αποκαλύψεις, γιά τή ζωή στήν οποία πρόκειται νά γεννηθεί.

** Η Κλίμαξ Θείας ανόδου, Κλίμακα του Ιωάννου ή και απλά Κλίμακα (λατ.: Scala Paradisi) ονομάζεται ένα σημαντικό βιβλίο γραμμένο κατα τον 5ο – 6ο αιώνα από τον Άγιο Ιωάννη τον Σιναΐτη το οποίο ευρέως χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα και θεωρείται ένα από τα αριστουργήματα της Εκκλησιαστικής Γραμματείας.
Το βιβλίο είναι διαιρεμένο σε τριάντα κεφάλαια – «Λόγους» οι οποίοι εξηγούν τις διάφορες αρετές, και ξεκινώντας από τα χαμηλότερα, ανεβάζουν κλιμακωτά στα ψηλότερα. Κάθε κεφάλαιο-Λόγος είναι σαν βαθμίδα (σκαλοπάτι) η οποίο ανεβάζει τον Χριστιανό ολοένα και πιο ψηλά στην κλίμακα των αρετών.

vimaorthodoxias, wikipedia

ΔΗΜΟΦΙΛΗ