Το προκλητικό νέο σχολικό πρόγραμμα σπουδών της Τουρκίας για Κύπρο, Αιγαίο και Γαλάζια Πατρίδα

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Το νέο σχολικό πρόγραμμα σπουδών της Τουρκίας για Κύπρο, Αιγαίο και Γαλάζια Πατρίδα
Με βάση την επίσημη ιστοσελίδα του τουρκικού υπουργείου Παιδείας, σχετικά με το «Εκπαιδευτικό Μοντέλο για τον Αιώνα της Τουρκίας» mufredat.meb.gov.tr, που εγκρίθηκε από το Ανώτατο Συμβούλιο Παιδείας έπειτα από έναν μήνα δημόσιας διαβούλευσης και επικυρώθηκε από τον αρμόδιο Τούρκο υπουργό παιδείας Γιουσούφ Τεκίν, το νέο σχολικό πρόγραμμα σπουδών θα εφαρμοστεί σταδιακά και θα ξεκινήσει από την προσχολική εκπαίδευση, την 1η τάξη του Δημοτικού, την 5η τάξη [έναρξη του Γυμνασίου] και την 9η τάξη [έναρξη του Λυκείου], από το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος (2024-2025).

Η νέα διδακτέα ύλη στα σχολεία της μέσης εκπαίδευσης της Τουρκίας σχετικά με την Κύπρο, το Αιγαίο, την ανατ. Μεσόγειο και το δόγμα της Γαλάζιας Πατρίδας θα περιλαμβάνει, σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του τουρκικού υπουργείου Παιδείας τα εξής:

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τάξη 5 (σ.σ. 1η Γυμνασίου)
Θέμα 1: Ζώντας μαζί
Στους μαθητές παρέχονται γραπτές και οπτικές πηγές σχετικά με τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά της χώρας μας, της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου (ΤΔΒΚ) και διαφορετικών χωρών.
Τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά της χώρας μας, της ΤΔΒΚ και διαφορετικών χωρών συγκρίνονται και διαπιστώνονται ομοιότητες και διαφορές. Σε αυτό το πλαίσιο, συζητούνται οι ομοιότητες μεταξύ μας και της ΤΔΒΚ όσον αφορά τους ιστορικούς και πολιτιστικούς δεσμούς. Μέσα από μελέτες περιπτώσεων, τίθενται ερωτήματα για καταστάσεις που απαιτούν τη συνάντηση ανθρώπων με διαφορετικά πολιτισμικά χαρακτηριστικά.

Θέμα 2: Ο κόσμος, το σπίτι μας
Τονίζεται ότι η Ελλάδα, η Βουλγαρία, η Συρία και η Γεωργία είναι οι γείτονες με τους οποίους συνορεύουμε από τη θάλασσα. Στο πλαίσιο της αξίας του πατριωτισμού, τονίζεται η σημασία του να γνωρίζει κανείς τα σύνορα της χώρας του και τους γείτονες με τους οποίους συνορεύει.

Τάξη 6 (σ.σ. 2η Γυμνασίου)
Θέμα 2: Ο κόσμος, το σπίτι μας
Στο πλαίσιο της θέσης της χώρας μας, ως γείτονές μας από τη θάλασσα αναφέρονται οι: ΤΔΒΚ, Λίβανος, Παλαιστίνη, Αίγυπτος, Λιβύη, Ρωσία, Ουκρανία και Ρουμανία και ζητείται από τους μαθητές να δείξουν αυτούς τους γείτονες στους χάρτες. Στο σημείο της προστασίας και υπεράσπισης των δικαιωμάτων και συμφερόντων της χώρας μας όσον αφορά τις θαλάσσιες δικαιοδοσίες, τονίζεται η σημασία της Γαλάζιας Πατρίδας στη γεωπολιτική της χώρας μας όσον αφορά τα σύνορα του Αιγαίου, της Μαύρης Θάλασσας, της Μεσογείουκαι της Θάλασσας του Μαρμαρά. Στο πλαίσιο της αξίας του πατριωτισμού, υπογραμμίζεται η σημασία της προστασίας των περιουσιακών στοιχείων της χώρας και του να είναι ένα ανεξάρτητο κράτος.

Τάξη 7 (σ.σ. 3η Γυμνασίου)
Θέμα 3: Η κοινή μας κληρονομιά
Στους μαθητές τίθενται ερωτήσεις ανοικτού τύπου με βάση το οπτικό υλικό που έχει επιλεγεί από τα οθωμανικά αντικείμενα που σώζονται στα Βαλκάνια, την ΤΔΒΚ, τη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή και τα στοιχεία του οθωμανικού πολιτισμού.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ
Τάξη 9 (σ.σ. 1ηΛυκείου)
Θέμα 2: Τεχνολογία χωρικής πληροφόρησης
Δίνοντας έμφαση στη σημασία των χαρακτηριστικών θέσης της Τουρκίας, συζητούνται επίσης χάρτες που σχετίζονται με τη Γαλάζια Πατρίδα και την Ουράνια Πατρίδα (Εθνικός Εναέριος Χώρος). Κατά τη διαδικασία αυτή, τονίζεται ο αγώνας της Τουρκίας ενάντια σε άδικες απαιτήσεις που αγνοούν τα νομικά και γεωγραφικά της δικαιώματα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο και τονίζεται η αξία του πατριωτισμού. Σε αυτή τη διαδικασία, αναφέρεται επίσης ότι το Αιγαίο Πέλαγος ήταν γνωστό στο παρελθόν ως Θάλασσα των Νήσων. Αναφέρεται η σημασία του νησιού της Κύπρου για την Τουρκία και τον τουρκικό κόσμο. […]

Θέμα 4: Ανθρώπινα συστήματα και διαδικασίες
Εξασφαλίζεται ότι εξετάζονται οι πίνακες και τα γραφήματα που σχετίζονται με τις αλλαγές στον πληθυσμό της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου (ΤΔΒΚ) και ορισμένων τουρκικών κρατών. […]

Τάξη 11 (σ.σ. 3η Λυκείου)
Θέμα 3: Φυσικά συστήματα και διεργασίες
Ο σχεδιασμός μπορεί να γίνει με τη χρήση της μεθόδου της συνεργατικής μάθησης προκειμένου να διεξαχθεί έρευνα για τις περιβαλλοντικές (βιοποικιλότητα, αειφορία κ.λπ.), οικονομικές (γεωργία, ενέργεια, βιομηχανία, μεταφορές, τουρισμός, εξόρυξη κ.λπ.), πολιτικές (υφαλοκρηπίδα και αποκλειστική οικονομική ζώνη, Γαλάζια Πατρίδα, διασυνοριακά ύδατα, ύδατα που σχηματίζουν σύνορα, παραγωγή ενέργειας κ.λπ.) και κοινωνικοπολιτισμικές (ανάπτυξη πολιτισμών, φεστιβάλ, υγεία, αθλητισμός κ.λπ.) επιπτώσεις των υδάτων στην Τουρκία. Στο πλαίσιο αυτό, σχηματίζονται τέσσερις ομάδες για τις περιβαλλοντικές, οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικοπολιτιστικές επιπτώσεις.
Οι ομάδες ενθαρρύνονται να συλλέξουν πληροφορίες σχετικά με μελέτες περιπτώσεων που αντικατοπτρίζουν τις περιβαλλοντικές, οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικοπολιτιστικές επιπτώσεις των υδάτων στην Τουρκία. Για παράδειγμα, όταν πρόκειται για τη Γαλάζια Πατρίδα (Μαύρη Θάλασσα, Μεσόγειος Θάλασσα, Αιγαίο Πέλαγος, Θάλασσα του Μαρμαρά), μπορούν να διερευνηθούν οι λόγοι για τους οποίους η Τουρκία δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας, τα δικαιώματά της στα διεθνή ύδατα σήμερα/στο μέλλον ή το έργο ύδρευσης που πραγματοποιείται με την ΤΔΒΚ. […] Στους μαθητές μπορούν να ανατεθούν ερευνητικές εργασίες σχετικά με διεθνή προβλήματα και λύσεις που σχετίζονται με το νερό, τη Συμφωνία για την οριοθέτηση της θαλάσσιας δικαιοδοσίας στη Μεσόγειο που υπογράφηκε μεταξύ της Τουρκίας και της Λιβύης, τις περιφερειακές διαφωνίες για το νερό, την εθνική ασφάλεια και την ασφάλεια του νερού, τις άδικες απαιτήσεις για τους υδάτινους πόρους της Τουρκίας, τα νησιά της Τουρκίας, τη διεθνή μετανάστευση στην Τουρκία λόγω ξηρασίας ή πιθανά σενάρια μετανάστευσης που σχετίζονται με το νερό στο εσωτερικό της χώρας.

Θέμα 5: Οικονομικές δραστηριότητες και οι επιπτώσεις τους
Συζητείται το χαρακτηριστικό της Τουρκίας να είναι ενεργειακός διάδρομος και η σημασία της Γαλάζιας Πατρίδας όσον αφορά την παραγωγή ενέργειας.

Θέμα 7: Περιφέρειες, χώρες και διεθνείς σχέσεις
Στο πλαίσιο της γεωγραφικής θέσης της Τουρκίας, συλλέγονται πληροφορίες για τα αποτελέσματα των πολιτιστικών σχέσεων στις περιοχές με τις οποίες αλληλεπιδρά η Τουρκία (Καύκασος, Βαλκανικές χώρες, Τουρκεστάν, Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου, Μέση Ανατολή, Αφρική) και τις επιπτώσεις τους στις περιοχές αυτές.

ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΤΑΤΟΥΡΚΙΣΜΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Τάξη 12 (σ.σ. 4η Λυκείου – τελευταία τάξη)
1.2. Αρχές για την εφαρμογή του Προγράμματος Σπουδών της Τουρκικής Δημοκρατίας Μάθημα Ιστορία της Τουρκικής Επανάστασης και του Ατατουρκισμού
Στο πλαίσιο του Προγράμματος Σπουδών του μαθήματος της Τουρκικής Δημοκρατίας Ιστορία της Τουρκικής Επανάστασης και του Ατατουρκισμού, θα πρέπει να συμπεριληφθούν στον κατάλογο αναγνωσμάτων βιβλία γραμμένα από αρμόδιους ανθρώπους σχετικά με τη ζωή του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, τα γεγονότα κατά τη διάρκεια του Εθνικού Αγώνα, τον τουρκικό εκσυγχρονισμό, τις σπουδές επιστήμης, εκπαίδευσης και πολιτισμού κατά τη δημοκρατική εποχή, τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και την τουρκική εξωτερική πολιτική, το Κυπριακό Πρόβλημα, το αβάσιμο των διεκδικήσεων του Πόντου και των Αρμενίων.

Θέμα 3: Η Τουρκία από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έως τη διαδικασία της παγκοσμιοποίησης
Μέσα από τις διάφορες πηγές που δίνονται, παρέχεται η δυνατότητα στους μαθητές να εξετάσουν τα θέματα «Πόλεμος της Κορέας, ένταξη της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ, Κυπριακό πρόβλημα και Κυπριακή Ειρηνευτική Επιχείρηση, ελληνοτουρκικές σχέσεις, θαλάσσια γεωπολιτική της Τουρκίας και θαλάσσια δικαιοδοσία της Τουρκίας στη Γαλάζια Πατρίδα, ανυπόστατοι αρμενικοί ισχυρισμοί και τρομοκρατία ASALA, σχέσεις Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχέσεις με τον τουρκικό κόσμο, πρόβλημα Ναγκόρνο-Καραμπάχ και Βοσνιακός Πόλεμος» ως προς την αλλαγή και τη συνέχεια της εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας από την αρχή της περιόδου του Ψυχρού Πολέμου. Μπορεί να ζητηθεί [από τους μαθητές] να αναλύσουν γραπτές και οπτικές πηγές σχετικά με το Κυπριακό Πρόβλημα και να ετοιμάσουν μια έκθεση προς τα Ηνωμένα Έθνη σχετικά με τις πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές αδικίες που υφίστανται οι Τούρκοι στο νησί. […] Μπορεί να ζητηθεί από τους μαθητές να ερευνήσουν τη ζωή και το έργο μιας από τις σημαντικές προσωπικότητες όπως ο Alija Izetbegović, ο Rauf Denktaş, ο Dr. Sadık Ahmet, ο Muhammad Ali Jinnah, ο İsa Yusuf Alptekin και να ετοιμάσουν και να παρουσιάσουν μια βιογραφία. Μπορεί να ζητηθεί [από τους μαθητές] να εξηγήσουν προφορικά τη σημασία του νησιού της Κύπρου για την Τουρκία, δείχνοντάς το στο χάρτη.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ