Βίκυ Φλέσσα: νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα – μείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 13:1-13 BYZ04

[1] Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων,
ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω,
γέγονα χαλκὸς ἠχῶν
ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον.

[2] καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν
καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα
καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν,
καὶ ἐὰν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν,
ὥστε ὄρη μεθιστάνειν,
ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω,
οὐδέν εἰμὶ.

[3] καὶ ἐὰν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου,
καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου,
ἵνα καυθήσωμαι,
ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω,
οὐδὲν ὠφελοῦμαι.

[4] Ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ,
χρηστεύεται,
ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ,
ἡ ἀγάπη οὐ περπερεύεται,
οὐ φυσιοῦται,
[5] οὐκ ἀσχημονεῖ,
οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς,
οὐ παροξύνεται,
οὐ λογίζεται τὸ κακόν,
[6] οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ,
συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ·
[7] πάντα στέγει,
πάντα πιστεύει,
πάντα
πάντα ὑπομένει.
[8] ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει,
εἴτε δὲ προφητεῖαι, καταργηθήσονται·
εἴτε γλῶσσαι, παύσονται·
εἴτε γνῶσις, καταργηθήσεται.
[9] ἐκ μέρους δὲ γινώσκομεν
καὶ ἐκ μέρους προφητεύομεν·
[10] ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον,
τότε τὸ ἐκ μέρους καταργηθήσεται.

[11] ὅτε ἤμην νήπιος,
ὡς νήπιος ἐλάλουν, ὡς νήπιος ἐφρόνουν, ὡς νήπιος ἐλογιζόμην·
ὅτε δὲ γέγονα ἀνήρ,
κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου.

[12] βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι᾽ ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι,
τότε δὲ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον·
ἄρτι γινώσκω ἐκ μέρους,
τότε δὲ ἐπιγνώσομαι,
καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην.

[13] νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη,
τὰ τρία ταῦτα·

μείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη.

21.06.2024
🇪🇺 European Music Day
Ευρωπαϊκή Ημέρα Μουσικής
#Ευρωπαϊκή #Γιορτή της #Μουσικής
#emd24 #emd2024 #EuropeanMusicDay
#EuropeanMusicDay2024

“Song for the Unification of Europe”

  1. Κα Φλέσσα, σας εκτιμώ βαθύτατα, κ πιστεύω στο ευαγγέλιο, όμως τολμώ να πω ότι ο Πλάτων, μνημονεύει το λογικόν μέρος της ψυχής, ως ανώτερο όλων κι όχι της καρδιάς, τουτέστιν το επιθυμητόν……

    • Με την αγάπη μόνο, δεν βλέπω να τα καταφέρνουμε κ πολύ καλά, μόνο σε δημόσιες σχέσεις
      κ φιλανθρωπίες, δεν λέω όχι…

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ