6/05/2021

Ο Πεπόνης σπάει την διαφθορά δεκαετιών: Έφοδος στο περιβόητο "Κτηματολόγιο"!

Boyli Peponis 1Στα άδυτα των υπηρεσιών της «Κτηματολογίου Α.Ε.» (Λ. Μεσογείων 288) εισβάλουν τα κομάντος του ΣΔΟΕ κατόπιν εντολής του Οικονομικού Εισαγγελέα κ. Πεπόνη, προκειμένου να ελέγξουν σε βάθος την λειτουργία της εταιρείας και για το «ποιος είναι ο ρόλος και αρμοδιότητες της». Στο έγγραφο- φωτιά που εστάλη από το ΣΔΟΕ προς την εταιρεία «Κτηματολόγιο Α.Ε.» πριν από καιρό, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι: «Να μας γνωρίσετε την διαδικασία παραλαβής των έργων και αν αυτά είναι ακόμα σε καθεστώς εγγύησης, καλής λειτουργίας καθώς και περιγραφή του παραδοτέου (έργου).

Στο ίδιο έγγραφο υπηρεσίες του ΣΔΟΕ ζητούν από το «Κτηματολόγιο Α.Ε.», «τον αριθμό των αδήλωτων ιδιοκτησιών που έχετε εντοπίσει από την έως τώρα καταγραφή δικαιωμάτων, να μας γνωρίστε ε αν μετέπειτα κάποια από αυτά έχουν δηλωθεί ως ιδιοκτησία προέδρων, διευθυντών, μελών Δ.Σ., υπαλλήλων, στελεχών, συνεργατών ή πρώην της Κτηματολόγιο Α.Ε.». Επίσης με το ίδιο έγγραφο υπηρεσίες του ΣΔΟΕ ζητούν από την εταιρεία «Κτηματολόγιο Α.Ε.», λεπτομέρειες «για το συνολικό ποσό που δαπανήθηκε για την πάσης φύσεως επικοινωνιακή προβολή του έργου από τι είδους πηγή χρηματοδότησης (ευρωπαϊκοί ή εθνικοί πόροι) πραγματοποιήθηκε η δαπάνη αυτή και τα ακριβή ποσά ανά πηγή προέλευσης…»

Σε άλλο σημείο του εγγράφου τα κομάντος του ΣΔΟΕ ζητούν από την εταιρεία «Κτηματολόγιο Α.Ε.», λεπτομέρειες για «την διαδικασία είσπραξης τελών κτηματογράφησης και απόδοσής τους στην «Κτηματολόγιο ΑΕ..», ή σε άλλο ενδιάμεσο φορέα, με τα απεικονιστικά στοιχεία κατά περίπτωση».

Ολόκληρο το έγγραφο που εστάλη από το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας προς την «Κτηματολόγιο Α.Ε.» με αρ. πρωτ. ΕΜΠ 5819/25-7-2012 έχει ως εξής:

«Στο πλαίσιο εκτέλεσης Εισαγγελικής παραγγελίας, κατόπιν του επιτοπίου ελέγχου που διενεργήθηκε στην έδρα της εταιρείας σας από κλιμάκιο της Υπηρεσίας μας στις 10/07/2012 και της αρχικής επεξεργασίας των συλλεγέντων στοιχείων παρακαλούμε όπως παράξετε περαιτέρω πληροφορίες και χορηγήσετε επιπρόσθετα στοιχεία όπως αυτά παραθέτουμε κάτωθι.

Σχετικά με την εν γένει διαδικασία που τηρείται.

Στις διαδοχικές φάσεις κτηματογράφησης να καταστεί σαφές (περιγραφικά) ποιος είναι ο ρόλος και οι αρμοδιότητες των: «Κτηματολόγιο ΑΕ», ΟΚΧΕ, Υποθηκοφυλακεία, Κτηματογραφικά Γραφεία, ανάδοχες εταιρείες.

Ποιες υπηρεσίες πιστοποίησαν την ολοκλήρωση του έργου.

Επίσης να προσδιορίσετε πότε το καταχωρηθέν δικαίωμα καθίσταται οριστικό και αμετάκλητο για κάθε φάση της κτηματογράφησης.

Να μας γνωρίσετε αν υπάρχει πρόβλεψη και υπό ποιους όρους, μετά το τέλος της επίσημης προθεσμίας υποβολής δήλωσης, πολίτης να δύναται να δηλώσει ακίνητο για το οποίο έχει παλαιότερους της κτηματογράφησης τίτλους.

Σχετικά με την είσπραξη τελών κτηματογράφησης:

Διασαφηνίστηκε τα είδη των τελών και υπέρ ποιου καταβάλλονται και την εκ του νόμου σκοπιμότητας τους, που καταβάλλονται από τον πολίτη υποβάλλοντος την δήλωση.

Πόσα μέχρι σήμερα, συμπεριλαμβανομένων των πιλοτικής 1998-2001 και Α φάσης του 2008 που έχουν ολοκληρωθεί, είναι τα καταχωρηθέντα δικαιώματα.

Περιγράψετε την διαδικασία είσπραξης τελών κτηματογράφησης και απόδοσής τους στην «Κτηματολόγιο ΑΕ.» ή σε άλλο φορέα, με τα απεικονιστικά στοιχεία κατά περίπτωση, συμπεριλαμβάνοντας τον ρόλο τραπεζικού συστήματος, αναδόχων, «Κτηματολόγιο ΑΕ», ΟΚΧΕ, ελληνικό δημόσιο εν γένει.

Για το ίδιο αναφέρετε επίσης τον τρόπο εγγραφής αυτών στα τηρούμενα βιβλία της επιχείρησης και τις σχετικές διατάξεις όπου βασίζεται το είδος της καταχώρησης.

Εξηγήσετε πως τα εισπραχθέντα τέλη συσχετίζονται με τα δικαιώματα που έχουν καταχωρηθεί ανά περιοχές της χώρας – ανάδοχες κοινοπραξίες.

Γνωρίζοντας ότι οι προϋπολογισμοί των έργων α φάσης εκπονήθηκαν βάσει προεκτιμώμενων από την «Κτηματολόγιο ΑΕ.» Δικαιωμάτων – τελών. Που βασίστηκε, σε ποια τράπεζα δεδομένων, η προεκτίμηση των δικαιωμάτων.

Για το ίδιο παρακαλούμε όπως συντάξετε πίνακα στον οποίο εμφαίνονται τα προεκτιμώμενα στοιχεία (δικαιώματα– αμοιβές ανά έργο), οι τελικές αποπληρωμές σε ποσά και δικαιώματα καθώς και οι αποκλίσεις τους. Επίσης να μας γνωρίσετε αν τυχόν αποκλίσεις είναι δυνατόν να οδηγούν στις συμπληρωματικές συμβάσεις της Α φάσης τις οποίες γνωρίζουμε και σε αυτή την περίπτωση εκ ποιάς πηγή χρηματοδότησης εκρέει η επιπλέον αμοιβή που καταβάλλεται στην ανάδοχο με την συμπληρωματική σύμβαση.

Σχετικά με τις διαδοχικές αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, όπως αυτές καταγράφονται αναλυτικά στο κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας, μας χορηγήσετε αναλυτικό καθολικό για τις κινήσεις – αυξήσεις προ της 28/01/2009.

Σχετικά με την Α΄ φάση Κτηματογράφησης

Να μας γνωρίσετε την διαδικασία παραλαβής των έργων και αν αυτά είναι ακόμα σε καθεστώς εγγύησης καλής λειτουργίας καθώς και περιγραφή του παραδοτέου.

Να μας γνωρίσετε το ποσοστό χρηματοδότησης από την Ε.Ε. μέσω Γ΄ ΚΠΣ, Κοινωνία της Πληροφορίας, στο έργο της ψηφιοποίησης ενεργών τίτλων (Α Φάση) καθώς και αν αυτό εποπτεύετο από ελληνική Διαχειριστική αρχή ή κοινοτικούς ελεγκτές αποκλειστικά.

Σχετικά με την προβολή και διαφήμιση.

Να μας γνωρίσετε το φορέα- όργανο που προέβλεψε, αποφάσισε, καθόρισε το κόστος, ενέκρινε την δαπάνη. Το νομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αυτή προβλέφθηκε και πραγματοποιήθηκε. Για τους διεξαχθέντες διαγωνισμούς να προσκομίσετε την προκήρυξη, την απόφαση ΔΣ για την κατακύρωση και την εποπτεύουσα αρχή- επιβλέποντα.

Επίσης για το ίδιο να διασαφηνίσετε, προσκομίζοντας ότι απαιτείται, το συνολικό ποσό που δαπανήθηκε για την πάσης φύσεως επικοινωνιακή προβολή του έργου, από τι είδους πηγή χρηματοδότησης (ευρωπαϊκοί ή εθνικοί πόροι) πραγματοποιήθηκε η δαπάνη αυτή και τα ακριβή ποσά ανά πηγή προέλευσης και εκάστοτε αποδεκτή.

Όσον αφορά στο έργο της Κτηματογράφησης εξηγήσετε:

Αν οι ανάδοχες, που έχουν ολοκληρώσει τα επιμέρους έργα πιλοτική και Α φάση έχουν παραδώσει και πότε ακριβώς χρονικά στην «Κτηματολόγιο ΑΕ». Όλα τα στοιχεία για την καταχώρηση των δικαιωμάτων – παραδοτέα.

Αν έχουν αποσταλεί και σε ποιο ποσοστό ενημερωτικά σημειώματα στους πολίτες δηλαδή βεβαιώσεις εγγράφων τίτλων που έχουν ολοκληρωθεί.

Αν φορείς του Δημοσίου καταχωρούν ως δικαιώματα κατά Α και Β φάση την δημόσια περιουσία και σε θετική απάντηση αν έχουν εντοπίσει επικαλύψεις με δηλώσεις ιδιωτών.

Για τον αριθμό των αδήλωτων ιδιοκτησιών που έχετε από την έως τώρα καταγραφή δικαιωμάτων, μας γνωρίσετε εάν μετέπειτα κάποια από αυτά έχουν δηλωθεί ως ιδιοκτησία Προέδρων, Διευθυντών, μελών Δ.Σ. υπαλλήλων, στελεχών, συνεργατών ή της «Κτηματολόγιο ΑΕ».

Τέλος προσκομίσετε Αποφάσεις ΔΣ σχετικά με:

Ορισμό στελεχών «Κτηματολογίου ΑΕ» για παρακολούθηση εκτέλεσης των συμβάσεων και επιβλεπόντων Α και Β φάσης.

Ειδικά την απόφαση ΔΣ υπ΄ αριθμ. 273/2/26-02-2007.

Και οτιδήποτε κρίνετε απαραίτητο αποδεικτικό στοιχείο για τα ως άνω αναφερόμενα.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συνδρομή σας»
MadeinCreta

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΟ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ