Σκάνδαλο του έργου της Σήραγγας Όθρυος της ΕΡΓΟΣΕ: Οι Εθνικοί εργολάβοι γλεντούσαν, οι πολιτικοί σιωπούσαν…

20140204-153948.jpg

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ
ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Κοινοποίηση: Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Οικονομικούς Εισαγγελείς και Εισαγγελέα κατά της Διαφθοράς
ΘΕΜΑ: Σκάνδαλο του έργου της Σήραγγας Όθρυος της ΕΡΓΟΣΕ(Σύμβαση 470/21-4-2007)
Με την υπ’ αριθμό 19200/11-7-2011 Ερώτηση & Α.Κ.Ε. φέραμε για πρώτη φορά στη Βουλή το παραπάνω μεγάλο σκάνδαλο, όλες τις πτυχές του οποίου αποκάλυψε με ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ τον Σεπτέμβριο του 2012 ο Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης κ. Ρακιντζής, ενώ τον Ιανουάριο του 2013 ασκήθηκαν διώξεις σε βαθμό κακουργήματος εναντίον εκπροσώπων της Αναδόχου του έργου εταιρείας ΑΚΤΩΡ των «εθνικών εργολάβων» και εναντίον στελεχών και υπαλλήλων της ΕΡΓΟΣΕ. Όπως, όμως, κατήγγειλα με επανειλημμένες Ερωτήσεις μου & Α.Κ.Ε., όχι μόνο δεν ασκήθηκε, όπως πρότεινε ο κ. Ρακιντζής στον αρμόδιο υπουργό και τον Γενικό Γραμματέα Μεταφορών, κανένας πειθαρχικός έλεγχος στα αρμόδια όργανα και επίορκους υπαλλήλους της ΕΡΓΟΣΕ, αλλά αυτοί παραμένουν στις θέσεις τους και συνεχίζουν απτόητοι το έργο της υποστήριξης των συμφερόντων των «εθνικών εργολάβων». Πέραν τούτου, επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες μου, δεν έχει γίνει ούτε η επιστροφή «των ποσών που
παρανόμως καταβλήθηκαν στον Ανάδοχο», όπως πρότεινε ο Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης στην παραπάνω ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ. Κι αυτό γιατί οι επίορκοι υπάλληλοι που παραμένουν στις θέσεις τους, αντί να παρακρατήσουν, όπως είχαν τη δυνατότητα από τη νομοθεσία των δημοσίων έργων(παρ.7 του άρθρου 53 του ν.3669/2008, όπως αυτή ίσχυε και πριν και μετά την τροποποίησή της από τον ν.4070/ 2012), τα παραπάνω ποσά από τους επόμενους λογαριασμούς πληρωμής, που φθάνουν συνολικά, μέχρι τον 56ο Λογαριασμό Πληρωμής, το ποσό των 17.414.654,19 €, επικαλούμενοι την εγκύκλιο Δ17α-08-78-ΦΝ 433.β-2012, που εκδόθηκε μετά τη ψήφιση του ν.4070/ 2012, προέβησαν στη σύνταξη του 44ου Αρνητικού Λογαριασμού Πληρωμής, ύψους -10.917.53,78 €, τα οποία ουδέποτε η Ανάδοχος εταιρεία ΑΚΤΩΡ κατέβαλε. Δεν γνωρίζουμε, αν η Ανάδοχος εταιρεία υπέβαλε ένσταση και ποια ήταν η απόφαση της ΕΡΓΟΣΕ επ’ αυτής , ούτε αν, μετά την άρνηση της Αναδόχου εταιρείας να συμμορφωθεί, ζητήθηκε, όπως προβλέπεται στο ν.4070/2012 και στην παραπάνω εγκύκλιο, η κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου. Αυτό, όμως, που προκύπτει εύκολα και με σαφήνεια από τα παραπάνω είναι, ότι οι επίορκοι υπάλληλοι της ΕΡΓΟΣΕ, που παραμένουν στις θέσεις τους, δεν παρακράτησαν από τους επόμενους λογαριασμούς τα ποσά που αποφάνθηκε η ΕΚΘΕΣΗ Ρακιντζή ότι εισπράχτηκαν παράνομα από την Ανάδοχο εταιρεία, γιατί στην περίπτωση που το έκαναν θα παραδεχόντουσαν ότι ενήργησαν παρανόμως εγκρίνοντας την πληρωμή των εν λόγω ποσών και έτσι θα επιβάρυναν τεράστια τη θέση τους, αφού, όπως αναφέρουμε παραπάνω, έχει ασκηθεί δίωξη εναντίον τους σε βαθμό κακουργήματος. Δηλαδή, η διάταξη του ν.4070/2012 για δυνατότητα σύνταξης Αρνητικού Λογαριασμού Πληρωμής λειτούργησε σαν «σανίδα σωτηρίας» για τους επίορκους υπαλλήλους της ΕΡΓΟΣΕ και σύμφωνα με πληροφορίες μας η εν λόγω διάταξη ήταν «κατά παραγγελία» των «εθνικών εργολάβων», οι οποίοι, πέραν από την προστασία που, μέσω της εν λόγω διάταξης, πρόσφεραν σε υπαλλήλους που εξυπηρετούν διαχρονικά τα συμφέροντά τους, αφενός απέφυγαν να επιστρέψουν άμεσα τεράστια ποσά που εισέπραξαν παρανόμως και αφετέρου κέρδισαν χρόνο, προκειμένου να εξουδετερώσουν την ΕΚΘΕΣΗ του Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, είτε μέσω της προσφυγής τους στο ΣτΕ κατά της εν λόγω ΕΚΘΕΣΗΣ, που εκδικάστηκε την Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2013, είτε μέσω, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες μας, «στημένου» πορίσματος εσωτερικού ελέγχου της ΕΡΓΟΣΕ, η οποία, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα στις 5-12-2013 της ηλεκτρονικής έκδοσης της εφημερίδας «ΤΟ ΒΗΜΑ», της ναυαρχίδας των «εθνικών εργολάβων» δηλαδή, «έχει συστήσει ομάδα εσωτερικού ελέγχου που ερευνά τις συμβάσεις για τις μελέτες της σήραγγας της σιδηροδρομικής γραμμής Λιανοκλάδι – Δομοκός», με προφανή στόχο να αποδοθούν οι λαθροχειρίες που συνέβησαν στην παραπάνω αμαρτωλή σύμβαση σε λάθη της μελέτης του έργου και όχι στις παράνομες ενέργειες των επίορκων υπαλλήλων και της Αναδόχου εταιρείας. Με τον τρόπο αυτό, εκτός του ότι θα ελαφρύνουν δικαστικά αμφότεροι τη θέση τους, θα εκδικηθούν ταυτόχρονα τόσο τον μελετητή του έργου, από τις καταγγελίες του μελετητικού γραφείου του οποίου αποκαλύφθηκε το σκάνδαλο, όσο και τον επιθεωρητή Δημοσίων Έργων που συμμετείχε στη σύνταξη της ΕΚΘΕΣΗΣ Ρακιντζή, ο οποίος, όπως αναφέρει το παραπάνω δημοσίευμα, «είχε διατελέσει στο παρελθόν συντονιστής των μελετών της Όθρυος στην εταιρεία». Εξ άλλου αυτό το σκοπό εξυπηρέτησε και η «πραγματογνωμοσύνη» που ζήτησε η Ανάδοχος εταιρεία από το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος(ΤΕΕ), οι διαπιστώσεις της οποίας ήταν μεθοδευμένο και προδιαγεγραμμένο , μέσω των ερωτημάτων που τέθηκαν από την εταιρεία ΑΚΤΩΡ για να απαντηθούν τους πραγματογνώμονες του ΤΕΕ, να οδηγήσουν στην αμφισβήτηση της αρτιότητας της μελέτης του έργου. Όμως, άλλο θέμα είναι η αρτιότητα της μελέτης του έργου και άλλο οι συμβατικές υποχρεώσεις και η εφαρμογή της νομοθεσίας των δημοσίων έργων, που διαπίστωσε η ΕΚΘΕΣΗ Ρακιντζή ότι δεν τηρήθηκαν και οδήγησαν στις παράνομες πληρωμές τεράστιων ποσών προς την Ανάδοχο εταιρεία. Γεννάται, επίσης, το ερώτημα, γιατί η ΕΡΓΟΣΕ και ο Ανάδοχος δεν αμφισβήτησαν μέχρι σήμερα την αρτιότητα της μελέτης του έργου και το κάνουν τώρα που δεν μπορούν, δεδομένου ότι έχει παρέλθει προ πολλού το προβλεπόμενο από τη νομοθεσία χρονικό διάστημα, να καταλογίσουν στο μελετητή τις ζημίες λόγω αστοχιών της μελέτης του;
Εκτός, όμως, από τα παραπάνω, τα όσα διαπίστωσε η ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ του Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης δημιούργησαν και θέμα έκδοσης πλαστών τιμολογίων, που ήλθε, όπως καταγγείλαμε με δελτίο τύπου στις 30 Ιουλίου 2013, ο Υπουργός Οικονομικών κ. Στουρνάρας, με διάταξη που περιλαμβανόταν στο Νομοσχέδιο για τις φορολογικές διαδικασίες, να «τακτοποιήσει», αποχαρακτηρίζοντας φωτογραφικά όλα τα εικονικά τιμολόγια της εταιρείας των εθνικών εργολάβων και καναλαρχών.. Δηλαδή, για την συγκάλυψη του παραπάνω τεράστιου σκανδάλου έγιναν, πέρα από την τροποποίηση με το άρθρο 6 του ν.3904/23-12-2010 του άρθρου 384 του Ποινικού Κώδικα, μέσω της οποίας, όπως καταγγείλαμε με την υπ’ αριθμό 19200/11-7-2011 Ερώτηση & Α.Κ.Ε, εξαλείφθηκαν οι ποινικές ευθύνες των υπευθύνων για τις παράνομες, όπως διαπίστωσε και η ΕΚΘΕΣΗ Ρακιντζή, πληρωμές, χρειάστηκαν δυο(2) ακόμη νομοθετικές «κατά παραγγελία» των «εθνικών εργολάβων» πρωτοβουλίες, αυτή με τη διάταξη του ν.4070/2012 και εκείνη για τα εικονικά τιμολόγια που αναφέρουμε παραπάνω.
ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ:
1) Είναι ποτέ δυνατό να προχωρούν τρεις(3) διαδοχικά κυβερνήσεις σε νομοθετικές «κατά παραγγελία» των «εθνικών εργολάβων» πρωτοβουλίες, προκειμένου να συγκαλυφθεί το παραπάνω τεράστιο σκάνδαλο; Έτσι καταπολεμούν τη διαπλοκή και τη διαφθορά, που έχει κατακλύσει το Δημόσιο βίο και αποτελεί την κυριότερη αιτία για τη σημερινή τραγική οικονομική κατάσταση της χώρας μας;
2) Γιατί οι αρμόδιοι μέχρι σήμερα Υπουργοί και ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών, παρά τις διώξεις σε βαθμό κακουργήματος από τη Δικαιοσύνη και παρά τη σχετική πρόταση του Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης κ. Ρακιντζή, δεν άσκησαν κανένα πειθαρχικό έλεγχο, στα αρμόδια όργανα της ΕΡΓΟΣΕ»(Διευθύνουσα Υπηρεσία και Επιβλέποντες, Προϊσταμένη Αρχή, Διευθύνων Σύμβουλος, Μέλη Δ.Σ. και Τεχνικού Συμβουλίου); Γιατί παραμένουν οι επίορκοι δημόσιοι λειτουργοί ακόμη στις θέσεις τους, συνεχίζοντας να βλάπτουν το Δημόσιο συμφέρον και να υπερασπίζονται τα συμφέροντα των «εθνικών εργολάβων»; Να κατατεθεί τυχόν υπάρχον πόρισμα εσωτερικού ελέγχου της ΕΡΓΟΣΕ και κάθε σχετικό έγγραφο για τον καταλογισμό ευθυνών για τη ζοφερή αυτή υπόθεση.
3) Έχει καταβάλει η Ανάδοχος εταιρία ΑΚΤΩΡ το ποσό που της ζητήθηκε με τον 44ο Αρνητικό Λογαριασμό Πληρωμής; Υπέβαλε σχετική ένσταση η Ανάδοχος εταιρεία; Αν υπέβαλε, ποια ήταν η απόφαση της ΕΡΓΟΣΕ επ’ αυτής; Ζητήθηκε από την ΕΡΓΟΣΕ, μετά την άρνηση της Αναδόχου εταιρείας να συμμορφωθεί, όπως προβλέπεται στο ν.4070/2012 και στην παραπάνω εγκύκλιο, η κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου; Να κατατεθούν όλα τα σχετικά έγγραφα.
4) Γιατί δεν παρακράτησαν οι αρμόδιοι της ΕΡΓΟΣΕ , όπως είχαν τη δυνατότητα από τη νομοθεσία των δημοσίων έργων(παρ.7 του άρθρου 53 του ν.3669/2008, όπως αυτή ίσχυε και πριν και μετά την τροποποίησή της από τον ν.4070/ 2012), τα παραπάνω παράνομα εισπραχθέντα ποσά από τους επόμενους Λογαριασμούς Πληρωμής, παρά ακολούθησαν τη διαδικασία σύνταξης Αρνητικού Λογαριασμού Πληρωμής; Γιατί, έστω, δεν το έκαναν, όταν η Ανάδοχος εταιρεία αρνήθηκε να συμμορφωθεί, παρά συνέχισαν να καταβάλλουν χωρίς περικοπές τους επόμενους Λογαριασμούς Πληρωμής;
5) Πως προτίθενται οι αρμόδιοι Υπουργοί να αντιμετωπίσουν τις παραπάνω σε βάρος του Δημοσίου συμφέροντος ενέργειες της ΕΡΓΟΣΕ; Θα συνεχίσουν να αφήνουν ανέλεγκτους και ανεξέλεγκτους στις θέσεις τους τους επίορκους υπαλλήλους;
6) Σε ποιο στάδιο βρίσκεται, μετά την άσκηση διώξεων, η δικαστική εξέλιξη του τεράστιου αυτού σκανδάλου; Παρέστη η ΕΡΓΟΣΕ στην εκδίκαση στο ΣτΕ της προσφυγής της Αναδόχου εταιρείας κατά της ΕΚΘΕΣΗΣ Ρακιντζή στις 3-12-2013; Αν παρέστη, ποια ήταν η θέση της; Αν δεν παρέστη, γιατί παρέλειψε να το κάνει; Έτσι προασπίζεται το Δημόσιο συμφέρον;
7) Αν υπήρχε θέμα μη αρτιότητας ή ανεπάρκειας της μελέτης του έργου, γιατί η ΕΡΓΟΣΕ παρέλειψε να προβεί στα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία μέτρα κατά του μελετητή, πριν παρέλθει η περίοδος ευθύνης του; Μήπως αυτή την όψιμη μετάθεση ευθυνών στον μελετητή την ανακάλυψαν, γιατί αυτό εξυπηρετεί την Ανάδοχο εταιρεία και τους επίορκους υπαλλήλους και στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ, μετά την ΕΚΘΕΣΗ Ρακιντζή και τις εναντίον τους κακουργηματικές διώξεις;
Ο ερωτών Βουλευτής
Νίκος Νικολόπουλος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΟ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ