18/04/2021

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας απέρριψε ΜΠΕ αιολικού στα Τζουμέρκα

proxy?url=http%3A%2F%2F4.bp.blogspot.com%2F 7Nf3sXkcAO8%2FU01TiKTIa2I%2FAAAAAAAAAvU%2FjS1fTyCclKk%2Fs1600%2F%25CE%25A0%25CE%25B5%25CF%2581%25CE%25B9%25CF%2586%25CE%25AD%25CF%2581%25CE%25B5%25CE%25B9%25CE%25B1%2B%25CE%2598%25CE%25B5%25CF%2583%25CF%2583%25CE%25B1%25CE%25BB%25CE%25AF%25CE%25B1%25CF%2582 %25CE%25A4%25CE%25B6%25CE%25BF%25CF%2585%25CE%25BC%25CE%25AD%25CF%2581%25CE%25BA%25CE%25B1Θίξαμε σήμερα το θέμα του πώς συντάσσονται κι εγκρίνονται απ’ το ΥΠΕΚΑ οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τα αιολικά πάρκα (και φυσικά όχι μόνο γι’ αυτά, το πρόβλημα είναι γενικό κι αφορά και τα μεταλλεία και τα λιγνιτωρυχεία), κι αμέσως αναγνώστης μας έστειλε την πληροφόρηση ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας απέρριψε πριν λίγες μόλις μέρες τη ΜΠΕ αιολικού πάρκου στα Τζουμέρκα.

Η απόφαση αναρτήθηκε χθες στη Διαύγεια, με αριθμό ΑΔΑ: ΒΙΗ57ΛΡ-ΥΝΙ και θεωρήσαμε σκόπιμο να την παρουσιάσουμε αμέσως στο ιστολόγιο, για ενημέρωση όλων όσων αντιδρούν στην εγκατάσταση αιολικών πάρκων όπου να’ ναι κι όπως να’ ναι.

Όπως θα διαπιστώσετε διαβάζοντας το κείμενο της απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας, υπάρχει αναλυτική εξέταση των αναγραφόμενων στη ΜΠΕ και τεκμηριωμένη απάντηση σημείο προς σημείο. Αυτός είναι και ο ενδεδειγμένος δρόμος, τον οποίο πρέπει να ακολουθήσουν όλοι όσοι εξετάζουν μια ΜΠΕ, καθόσον είναι άλλο πράγμα η σκοπιμότητα εκτέλεσης ενός οποιουδήποτε έργου (είτε αιολικού πάρκου είτε λιγνιτωρυχείου) κι άλλο πράγμα η συμμόρφωσή του προς τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Δεν είδαμε κάπου στο κείμενο να γίνεται αναφορά στις επιπτώσεις του θορύβου που προκαλούν οι ανεμογεννήτριες στην πανίδα της περιοχής: όπως ήδη είχαμε αναφέρει, μια ανεμογεννήτρια προκαλεί θόρυβο στα επίπεδα των …

90-105 db(A), (σε ύψος 10 μέτρα από το έδαφος, ανάλογα με την ταχύτητα περιστροφής και την ταχύτητα του ανέμου), επίπεδα λίγο μικρότερα από μια σειρήνα. Πέρα από την επίπτωση του θορύβου στο ανθρωπογενές περιβάλλον, θεωρούμε ότι πρέπει να εξετάζεται και η επίπτωση του θορύβου στην πανίδα, ιδίως όσον αφορά τα μεγάλα θηλαστικά και τα ζώα ελεύθερης βοσκής της πατρίδας μας.

Από τη φωτογραφία αφαιρέσαμε σκόπιμα το όνομα της εταιρείας, το οποίο υπάρχει βέβαια στη Διαύγεια, καθόσον το ζητούμενο είναι να τονίσουμε το σκεπτικό της απόφασης της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Πάντως, σύμφωνα με το σχόλιο που μας άφησε ο αναγνώστης, η ίδια ΜΠΕ εγκρίθηκε απ’ την Περιφέρεια Ηπείρου και Δασαρχείο Μετσόβου, οπότε θα είχε ενδιαφέρον η αντιπαραβολή των δυο κειμένων.

Τα λινκς τεκμηρίωσης βρίσκονται στο http://greeklignite.blogspot.gr/2014/04/blog-post_9040.html και στο Facebook, στη διεύθυνση Greeklignite

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΟ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ