Η αρχαία μακεδονική ως ελληνική διάλεκτος

imagesΤο ζήτημα εάν η γλώσσα των αρχαίων Μακεδόνων αποτελούσε διάλεκτο της αρχαίας ελληνικής ή διαφορετική γλώσσα έχει προσελκύσει την προσοχή τα τελευταία τριάντα χρόνια. Μέχρι πρόσφατα κυριαρχούσε στον ακαδημαϊκό χώρο, ιδιαίτερα εκτός Ελλάδας, η άποψη ότι η αρχαία μακεδονική ήταν ξεχωριστή ινδοευρωπαϊκή γλώσσα λίγο-πολύ συγγενική με την ελληνική, πιθανόν μέλος του θρακοφρυγικού κλάδου (στο εξής Θρακοφρυγική Υπόθεση).
Τα τελευταία όμως χρόνια η άποψη αυτή υποχωρεί όλο και περισσότερο δίνοντας τη θέση της στην πεποίθηση ότι οι Μακεδόνες μιλούσαν μια ελληνική διάλεκτο (στο εξής Ελληνική Υπόθεση), μολονότι από τον 4ο κιόλας αιώνα π.Χ. η μακεδονική διοίκηση χρησιμοποιούσε στον γραπτό λόγο πρώτα την αττική και στη συνέχεια την αττικοϊωνική κοινή, μέχρι, εντέλει, τον πλήρη αποκλεισμό της καθομιλουμένης.
Έχουμε στη διάθεσή μας πολλά δεδομένα που έχουν επισημανθεί προκειμένου να στηρίξουν την Ελληνική Υπόθεση:

[scribd id=110592255 key=key-1y0esebxli8557fxpz5e mode=scroll]

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ