Άνθρακες η απόφαση του ΣτΕ για τους ενστόλους. Μιλάει για «ισοδύναμα δημοσιονομικά μέτρα»

imagesΑπό την Παρασκευή που ανακοινώθηκαν οι αποφάσεις  από το ΣτΕ , για την αντισυνταγματικότητα των περικοπών στους μισθούς και στις συντάξεις των ενστόλων,   διαβάζουμε  πολλά και διάφορα.  Οι υποχρεώσεις της Διοίκησης (Κράτους) για επαναφορά και οι χρονικοί περιορισμοί σαφείς στην απόφαση του ΣτΕ όπως αποκαλύπτεται σε ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Στρατιωτικών(υπ’ αριθ 38, 14-6-2014) .
Εξάλλου οι αποφάσεις δίνουν επαρκή χρόνο αντίδρασης της Κυβέρνησης για την εφαρμογή τους, που μεταξύ άλλων μιλάει για «…την εξέταση του ενδεχομένου λήψεως μεταβατικού χαρακτήρα ή άλλων εναλλακτικών μέτρων ισοδύναμου δημοσιονομικού αποτελέσματος 
 
Έτσι λοιπόν στην ανακοίνωση  διαβάζουμε την είδηση, ότι το ΣτΕ, μεταξύ αλλών αναφέρει και το εξής σημαντικό ως προς το χρόνο και τρόπο εφαρμογής της απόφασης:

«…..εξαιρετικό δημόσιο συμφέρον που  μπορεί, κατά τα ανωτέρω, να δικαιολογήσει τον περιορισμό των αποτελεσμάτων της απαγγελθείσης ακυρώσεως ή της διαγνωσθείσης αντισυνταγματικότητας  αποτελεί η εκτέλεση του κατ’ άρθρο 79 του Συντάγματος εγκριθέντος προϋπολογισμού και η εν γένει υλοποίηση του δημοσιονομικού προγραμματισμού της χώρας, ………….θα έπρεπε στην προκειμένη περίπτωση, κατόπιν σταθμίσεως  της φύσεως της προσβαλλομένης κανονιστικής  αποφάσεως,………… του συμφέροντος των αιτούντων και των απαιτήσεων του δημοσίου συμφέροντος να αποφασισθεί η προσωρινή διατήρηση των αποτελεσμάτων της προσβαλλομένης…..……. αποφάσεως του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, καθ΄ ό  μέρος αυτή κρίθηκε παράνομη, και, κατ’ επέκταση, η κατά χρόνο μετάθεση των αποτελεσμάτων της ακυρώσεως της εν λόγω υπουργικής αποφάσεως και της εξ αυτής απορρέουσας σχετικής υποχρεώσεως συμμορφώσεως της Διοικήσεως στην αρχή του επομένου, από την δημοσίευση της δικαστικής αποφάσεως, ημερολογιακού έτους (2015),  χρονικό σημείο από το οποίο η δικαστική απόφαση παράγει, πλέον, πλήρη αποτελέσματα. Και τούτο προκειμένου αφενός μεν να μην ανατραπούν ο υπό εκτέλεση προϋπολογισμός του έτους 2014 και, ενδεχομένως, οι ήδη εκτελεσθέντες προϋπολογισμοί των ετών 2012 και 2013 και να μην τεθεί σε κίνδυνο η επίτευξη των στόχων δημοσιονομικής προσαρμογής για τα αντίστοιχα έτη, ενόψει και του σοβαρού δημοσιονομικού κόστους λόγω του μεγάλου αριθμού των στρατιωτικών  εν γένει υπαλλήλων, αφετέρου δε να παρασχεθεί στην Διοίκηση επαρκής  χρόνος για την εξέταση του ενδεχομένου λήψεως μεταβατικού χαρακτήρα ή άλλων εναλλακτικών μέτρων ισοδύναμου δημοσιονομικού αποτελέσματος 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ