ΕΛΛΑΔΑ: ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΜΕΝΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ

wpid 20140616025513

Η γενοκτονία ( γένος + κτείνω = φονεύω ) είναι από το 1949 όρος διεθνής ( genocide ) και δηλώνει την εξόντωση, εκτοπισμό γένους, έθνους, φυλής ή ομάδας πληθυσμού. Συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 2 της σύμβασης 96 (1) του 1949 του ΟΗΕ για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας, που η Ελλάδα υπέγραψε το 1949 και επικύρωσε στις 6/12/1954:
«… ως γενοκτονία νοείται οιαδήποτε εκ των κατωτέρω
πράξεων, ενεργουμένη με την πρόθεσιν ολικής ή μερικής καταστροφής ομάδος, εθνικής, εθνολογικής,φυλετικής ή θρησκευτικής, ως τοιαύτης :
α) Φόνος των μελών της ομάδος.
β) Σοβαρά βλάβη της σωματικής ή διανοητικής ακεραιότητος των μελών της ομάδος.
γ) Εκ προθέσεως υποβολή της ομάδος εις συνθήκας διαβιώσεως δυναμένας να επιφέρωσιν την πλήρη ή την μερικήν σωματικήν καταστροφήν αυτής.
δ) Μέτρα αποβλέποντα εις την παρεμπόδισιν των γεννήσεως εις τους κόλπους ωρισμένης
ομάδος.
ε) Αναγκαστική μεταφορά παίδων μιας ομάδος εις ετέραν ομάδα
Η γενοκτονία δε συντελείται κατ’ ανάγκη και μόνο με σφαγή πληθυσμών ή με πόλεμο. Χρησιμοποιούνται διάφοροι τρόποι και μέθοδοι που σκοπό έχουν να πιέσουν τον πληθυσμό, να τον ελέγξουν, να τον εξαθλιώσουν και να τον οδηγήσουν σε αναγκαστική παραίτηση από τα δικαιώματά του.
Γενοκτονία μπορεί να συντελεστεί με βιολογικό πόλεμο είτε με διασπορά ιών, είτε με απαγόρευση καλλιεργειών ντόπιων ποικιλιών και χρήσης ντόπιων σπόρων που οδηγεί στην τροφική εξάρτηση και στο επόμενο βήμα στην πείνα.
Μπορεί να είναι πολιτισμική ή θρησκευτική γενοκτονία με καταστροφή στοιχείων πολιτισμού, απαγόρευση χρήσης γλώσσας, αλλοίωση της ιστορίας που οδηγεί στην λήθη του πολιτισμού, της ιστορίας ή του θρησκευτικού συναισθήματος και συνεπώς στη λήθη της ταυτότητας του ατόμου. Κι ένα άτομο με έλλειψη συνείδησης της ταυτότητάς του εύκολα μπορεί να χειραγωγηθεί, να ελεγχθεί και να ενταχθεί σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα.
Τρόπος γενοκτονίας, εκπατρισμού και εκτοπισμού με αρπαγή περιουσίας είναι και η υπερφορολόγηση. Την εφάρμοσε ο Στάλιν στους αγρότες όταν ήθελε να εκτοπίσει εθνότητες και πληθυσμούς, να αλλοιώσει την εθνική τους συνείδηση και να τους ελέγξει. Ο Χίτλερ στους Εβραίους και οι Τούρκοι στους Αρμένιους, στους Έλληνες του Πόντου και της Πόλης.
Ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς σε δήλωσή του για τη γενοκτονία των Ποντίων στις 10/05/2010 αναφέρει την υπερφορολόγηση ως μέθοδο γενοκτονίας:
«Η Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού αποτελεί ένα από τα στυγερότερα εγκλήματα κατά της Ανθρωπότητας κι ένα θανάσιμο πλήγμα σ’ ένα πανάρχαιο και πολύτιμο κομμάτι του Έθνους μου. Οικονομικός στραγγαλισμός μέσω της φορολογίας, επιτάξεις, ληστρική αναρχία … ήταν οι μέθοδοι που εφαρμόστηκαν.»
Επίσης στο άρθρο 1 της παραπάνω σύμβασης του ΟΗΕ αναφέρεται:
«Τα Συμβαλλόμενα Μέρη επιβεβαιούν ότι η γενοκτονία, συντελουμένη είτε εν καιρώ ειρήνης είτε εν καιρώ πολέμου, τυγχάνει έγκλημα διεθνούς δικαίου και αναλαμβάνουν την
υποχρέωσιν να προλαμβάνουν και να τιμωρούν αυτό.»
Στο άρθρο 3 :
Θα τιμωρούνται αι ακόλουθοι πράξεις:
α) Η γενοκτονία.
β) Η συνεννόησις προς διενέργειαν γενοκτονίας.
γ) Η άμεσος και δημοσία προτροπή προς διενέργειαν γενοκτονίας.
δ) Η απόπειρα γενοκτονίας.
ε) Η συνεργία εις την γενοκτονίαν.
Στο άρθρο 4:
Τα άτομα τα διενεργήσαντα γενοκτονίαν ή μίαν οιανδήποτε εκ των άλλων πράξεων των απαριθμουμένων εις το άρθρον 3ον θα τιμωρούνται είτε είναι κυβερνώντες, είτε υπάλληλοι, είτε ιδιώται.
Όταν σήμερα στην Ελλάδα πάνω από 6000 πολίτες οδηγήθηκαν σε αυτοκτονία λόγω αδυναμίας πληρωμής των υποχρεώσεών τους είτε σε χρέη στην εφορία ( υπερφορολόγηση) είτε σε δάνεια σε τράπεζες
( μέθοδος δανεισμού και υποθήκευσης περιούσιας).
Όταν χιλιάδες πολίτες οδηγήθηκαν σε πτώχευση επειδή οι επιχειρήσεις τους έκλεισαν.
Όταν χιλιάδες πολίτες είδαν το βιοτικό τους επίπεδο να αλλάζει δραματικά λόγω μείωσης του μισθού τους.
Όταν χιλιάδες πολίτες διώκονται με απόλυση από την εργασία τους με πρόσχημα τη θυσία τους να σωθεί η χώρα.
Όταν χιλιάδες πολίτες οδηγήθηκαν, χωρίς δική τους υπαιτιότητα, σε συνθήκες που μπορεί να φέρουν πλήρη ή μερική καταστροφή σωματικής ή ψυχολογικής τους ακεραιότητας.
Όταν χιλιάδες νέων έχουν εκπατριστεί λόγω συνθηκών που άλλοι επέβαλλαν.
Όταν πάνω από 3000 παιδιά, μικρά του δημοτικού, εκπατρίστηκαν επειδή οι οικογένειές τους δεν άντεξαν τις επιβαλλόμενες οικονομικές συνθήκες.
Όταν χιλιάδες πολίτες αναγκάζονται να ξεπουλήσουν την περιουσία τους όσο – όσο και μάλιστα σε ξένους ( Ρώσους, Άγγλους. Γερμανούς) για να ανταποκριθούν στα παράνομα και αντισυνταγματικά χαράτσια και κεφαλικούς φόρους που τους επιβλήθηκαν βίαια.
Όταν εκατοντάδες μορφωμένοι νέοι είναι άνεργοι και χωρίς προοπτική.
Όταν εκατοντάδες πολίτες περιφέρονται άστεγοι και εκτίθενται σε κίνδυνο.
Όταν ένας ολόκληρος λαός οδηγήθηκε σε εξαθλίωση και οικονομικό στραγγαλισμό.
Όταν τεράστια περιουσία του δημοσίου, (το Ελληνικό, η Βουλιαγμένη, ο ΟΠΑΠ, δημόσιοι δρόμοι, λιμάνια) έχουν ξεπουληθεί σε ξένα συμφέροντα και οι ντόπιοι άρχοντες επαίρονται για επενδύσεις από ξένους και οι μισθοφόροι δημοσιογράφοι – παπαγαλάκια – το ανακοινώνουν περιχαρείς από τα μέσα ενημέρωσης.
Όταν η ιστορία στρογγυλεύεται κι αυτοί που την στρογγυλεύουν επιβραβεύονται με αξιώματα και διορισμούς σε επιτροπές και αμφίβολους μέχρι ύποπτους για το σκοπό ιδρύσεώς τους οργανισμούς ή βρίσκονται σε θέσεις ευθύνης ( βουλή) που μπορούν να υπογράφουν αποφάσεις που υπονομεύουν την ιστορία της πατρίδας.
Δεν είναι όλα αυτά πράξη… ενεργουμένη με την πρόθεσιν ολικής ή μερικής καταστροφής ομάδος, εθνικής, εθνολογικής,φυλετικής ή θρησκευτικής, και δεν επιφέρει τουλάχιστον … Σοβαρά βλάβη της σωματικής ή διανοητικής ακεραιότητος των μελών της ομάδος;
Δε χρειάζεται λοιπόν να προσθέσουμε κι άλλα. Γίνεται αντιληπτό ότι σε βάρος των Ελλήνων γίνεται συστηματική και καλά οργανωμένη γενοκτονία.
Και η γενοκτονία δε γίνεται χωρίς λόγο. Αποβλέπει στην επιβολή όρων για οικονομικά οφέλη και κατάκτηση εδαφών.
Και ποιοι είναι οι εκτελεστές είναι εύκολο να το αντιληφθούμε. Είναι όλοι αυτοί που υπέγραψαν συμφωνίες και συμβάσεις (αφού πρώτα φρόντισαν να νομοθετήσουν έτσι ώστε να προστατεύονται, ασυλία παραγραφές κ.λ.π) πήραν μέτρα – και εξακολουθούν να παίρνουν – ψήφισαν, ακολούθησαν οδηγίες, εφάρμοσαν μεθόδους που τους υπέδειξαν ξένοι και επέβαλλαν στους Έλληνες πολίτες τέτοιες συνθήκες εξαθλίωσης.
Κι ακόμη αυτοί που υπέγραφαν το στραγγαλισμό της χώρας, το ξεπούλημα της περιουσίας του Ελληνικού λαού, την άνευ όρων παραχώρηση της Ελλάδας στον έλεγχο ξένων δυνάμεων και ιδιαίτερα στους Γερμανούς είναι πράγματι Έλληνες πολίτες! Και ποιος τους έδωσε το δικαίωμα αυτό; Και η εκτελεστική εξουσία στην Ελλάδα δεν υπάρχει, φαίνεται εκ του αποτελέσματος. Η δικαστική εξουσία που είναι άριστη μήπως θα πρέπει να επέμβει ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ και να προστατεύσει τους Έλληνες πολίτες και κατ’ επέκταση το Ελληνικό έθνος;
Δήμος Μαγκλάρας
Εκπρόσωπος τύπου
ΚΙ.Ε.ΣΥ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ