Τα παιδιά ενός ανώτερου Θεού οι αποσπασμένοι στους βουλευτές

 
 
 
image
 
 
Οι ίδιοι οι βουλευτές που τους προσέλαβαν θα είναι και οι αξιολογητές των περίπου 2.000 υπαλλήλων στα βουλευτικά τους γραφεία, είτε στη Βουλή είτε στην Ερυωβουλή. Σε αυτό το «παράδοξο» οδηγεί η απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκου Μητσοτάκη, που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ και με την οποία θεσμοθετήθηκαν οι λεπτομέρειες της
 
 

 
 
διαδικασίας.
Οι αποσπασμένοι στα βουλευτικά γραφεία από το 2012 και μετά θα αξιολογηθούν όπως και οι υπόλοιποι δημόσιοι υπάλληλοι, μόνο που γι’ αυτούς θα ισχύσει μια σαφώς διαφορετική διαδικασία, αφού οι αξιολογητές τους είναι οι άνθρωποι που τους επέλεξαν για τις θέσεις αυτές.
Προϋπόθεση για τη σύνταξη έκθεσης αξιολόγησης, σύμφωνα με την απόφαση, είναι ο αξιολογητής βουλευτής, ευρωβουλευτής αλλά και επίτροπος της Ελλάδας στην Κομισιόν να έχει συνυπάρξει με τον αξιολογούμενο για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3 μηνών εντός του έτους αξιολόγησης. Η κλίμακα των βαθμών ορίζεται από το 1 έως το 10, με ανώτατο βαθμό τον αριθμό 10 και κατώτατο τον αριθμό 1.
Με την απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης καθορίζονται τα κριτήρια και οι όροι βάσει των οποίων θα γίνουν οι εκθέσεις αξιολόγησης για υπαλλήλους που αποσπώνται στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και διατίθενται σε γραφεία Βουλευτών και Ελλήνων βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και στα γραφεία κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή ή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τα ίδια ισχύουν και για υπαλλήλους μονίμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που έχουν διατεθεί στην ΑΔΕΔΥ (αξιολογητής ο γενικός γραμματέας της) και στο Κοινωνικό Πολύκεντρο της ΑΔΕΔΥ (αξιολογητής ο πρόεδρος του ΔΣ του Πολυκέντρου).
Ο έλεγχος των τυπικών στοιχείων και της ειδικής αιτιολογίας στις εκθέσεις αξιολόγησης πραγματοποιείται από τις υπηρεσίες διοικητικού – προσωπικού, όπου ανήκουν οργανικά οι υπάλληλοι.
Τα κριτήρια για την αξιολόγηση των υπαλλήλων αυτών είναι οκτώ, σε αντίθεση με το υπόλοιπο δημόσιο που είναι 16, και είναι τα εξής, σύμφωνα με την απόφαση:
1. Επαγγελματική επάρκεια (θεωρητική κατάρτιση, ειδικές γνώσεις και εμπειρία).
2. Ικανότητα εφαρμογής των γνώσεων και της εμπειρίας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.
3. Ενδιαφέρον και αφοσίωση στην εργασία.
4. Πρωτοβουλία − Ανάληψη ευθυνών.
5. Συμπεριφορά προς πολίτες. Εξυπηρέτηση του κοινού.
6. Επικοινωνία και συνεργασία με συναδέλφους και
άλλες υπηρεσίες.
7. Ποιότητα και ποσότητα εργασίας.
8. Ικανότητα να προγραμματίζει, οργανώνει, συντονίζει και ελέγχει τις εργασίες του.
Η βαθμολογία της αξιολόγησης:
Με τους βαθμούς 9 ή 10 βαθμολογούνται όσοι υπάλληλοι είναι «πάντοτε έτοιμοι να αντιμετωπίζουν απόλυτα, με ταχύτητα και ευστοχία, κάθε ζήτημα, χωρίς τη βοήθεια ή διόρθωση ανωτέρου τους».
Με τους βαθμούς 7 ή 8 βαθμολογούνται οι πολύ καλοί υπάλληλοι, οι οποίοι «μπορούν να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις του έργου τους, και περιστασιακά μόνο χρειάζονται ελάχιστη βοήθεια».
Με τους βαθμούς 5 ή 6 βαθμολογούνται οι καλοί υπάλληλοι που «επιδιώκουν σταθερά να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του έργου τους αλλά κατά κανόνα χρειάζονται βοήθεια».
Με τους βαθμούς 3 ή 4 βαθμολογούνται οι υπάλληλοι, οι οποίοι «αποδίδουν κάτω του συνηθισμένου μέτρου».
Με τους βαθμούς 1 ή 2 βαθμολογούνται «οι εντελώς ακατάλληλοι υπάλληλοι».
Εφόσον ο αξιολογητής βαθμολογεί ένα ή περισσότερα κριτήρια αξιολόγησης με βαθμό 9 έως 10 ή με βαθμό 1 έως 6, απαιτείται ειδική αιτιολογία η οποία γίνεται με παράθεση πραγματικών στοιχείων ή γεγονότων και όχι αξιολογικών χαρακτηρισμών.
Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί πως ειδικά για το έτος 2012 δεν ορίζεται πλαφόν ως προς τα ανώτατα ποσοστά υπαλλήλων που είναι δυνατόν να βαθμολογούνται με την βαθμολογική κλίμακα (έως 25% με 9 έως 10, έως και 60% με 7 έως 8 και ποσοστό 15% με 1 έως 6).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ