Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου, 2023

Τι Ανάπτυξη;

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

wpid 20141019013106Γραφει η Ιωάννα Δ. Μαλαγαρδή
Δρ. Υπολογιστικής Γλωσσολογίας
Ακούγοντας συζητήσεις εκπροσώπων κομμάτων στην τηλεόραση, μεταξύ άλλων αναφέρεται επανειλημμένως η ανάγκη για ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας ως η μόνη λύση εξόδου από την κρίση. Οι εκπρόσωποι της Κυβέρνησης συχνά τονίζουν ότι η ανάπτυξη θα προέλθει από επενδύσεις. Το ερώτημα μου είναι τί ανάπτυξη πρέπει να κάνουμε. Ανάπτυξη χαμηλού μορφωτικού επιπέδου και αντιστοίχων εισοδημάτων ή ανάπτυξη υψηλής τεχνολογίας και υψηλών αμοιβών; Από τη φυγή των προσοντούχων επιστημόνων που μεταναστεύουν σε προηγμένες χώρες του εξωτερικού διαπιστώνουμε ότι η χώρα μας διαθέτει πολλούς επιστήμονες υψηλών προσόντων.
Η περίπτωση ανάπτυξης μέσω παραγωγικών επενδύσεων που θα προσελκυστούν λόγω πτώσεως των ημερομισθίων δεν έχει γίνει μέχρι τώρα και δεν φαίνεται ότι θα γίνει ποτέ, εφόσον υπάρχουν τεράστιες χώρες με πολύ χαμηλό βιοτικό και μορφωτικό επίπεδο που προσελκύουν τέτοιες επενδύσεις με πολύ χαμηλά ημερομίσθια.
Οι μεγαλύτερες επενδύσεις που έχουμε δει μέχρι σήμερα είναι απλώς εξαγορές δημόσιου πλούτου σε τιμές ευκαιρίας.
Αντιθέτως ακόμη και Ελληνικά κεφάλαια παραγωγικής δραστηριότητας έχουν επενδυθεί εκτός συνόρων για παραγωγικές δραστηριότητες.
Η λύση διαφαίνεται ότι μπορεί και πρέπει να προέλθει μόνο από την ανάπτυξη υψηλής τεχνολογίας στηριζόμενη σε προσωπικό υψηλών προσόντων. Εταιρείες υψηλής τεχνολογίας υπάρχουν στην Ελλάδα και δημιουργούνται συνεχώς παρ’ όλες τις δυσκολίες. Οι επιχειρήσεις αυτές θα μπορέσουν και σε συνεργασία με ερευνητικούς φορείς να αποτελέσουν έναν ισχυρό μοχλό ανάπτυξης αξιοποιώντας επιστήμονες ώστε να μη μεταναστεύουν. Παράλληλα θα δημιουργήσουν υψηλόμισθες θέσεις εργασίας και εξαγωγική δραστηριότητα υψηλής προστιθέμενης αξίας.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ