7/05/2021

Η ΕΕ γράφει στα παλαιά της υποδήματα τον ΟΗΕ και κατεβάζει τα "παντελόνια" της στο ΔΝΤ!

wpid 20141024112052

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει υπόψη το ψήφισμα του ΟΗΕ» … αλλά εμείς στην ΕΕ μιλάμε μόνο με το ΔΝΤ!!!
Στο πλευρό του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και των ισχυρών μελών του (ΗΠΑ, Γερμανία, Μεγάλη Βρετανία), αντί για τη συντριπτική πλειοψηφία των χωρών του ΟΗΕ που με ψήφισμά τους ζητούν «τη δημιουργία ενός πολυμερούς νομικού πλαισίου για τη διαχείριση των διαδικασιών αναδιάρθρωσης κρατικών χρεών», τάσσονται τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Κομισιόν, σύμφωνα με απάντηση του αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γίρκι Κατάινεν, σε σχετική ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Δημήτρη Παπαδημούλη.
Πιο συγκεκριμένα, ο Δημήτρης Παπαδημούλης στην ερώτησή του έθετε το θέμα του Ψηφίσματος που υιοθετήθηκε από την 68η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, μετά από πρωτοβουλία της Αργεντινής και άλλων αναπτυσσόμενων χωρών, αναφορικά με την αναθεώρηση του νομικού πλαισίου αναδιάρθρωσης κρατικών χρεών, με στόχο «την επίτευξη διατηρήσιμης, χωρίς αποκλεισμούς και ισομερούς οικονομικής μεγέθυνσης και βιώσιμης ανάπτυξης, σύμφωνα με τις εθνικές συνθήκες και προτεραιότητες».
Στη συνέχεια της ερώτησής του ο Έλληνας ευρωβουλευτής ζητούσε από την Κομισιόν να τον ενημερώσει για το «πώς κρίνει το ψήφισμα του ΟΗΕ για την υιοθέτηση ενός διεθνούς νομικού πλαισίου αναδιάρθρωσης κρατικού χρέους», ποια ήταν η «θέση που εξέφρασε ο εκπρόσωπος της ΕΕ στον ΟΗΕ για το εν λόγω ψήφισμα», καθώς επίσης, «με ποιους τρόπους σκοπεύει η Ένωση να συμμετάσχει στις διακυβερνητικές διαπραγματεύσεις που θα ξεκινήσουν, με στόχο την ανάπτυξη του νομικού πλαισίου αναδιάρθρωσης κρατικών χρεών».
Ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Γίρκι Κατάϊνεν, σε κοινή απάντηση στο Δ. Παπαδημούλη και στον ευρωβουλευτή Νότη Μαριά, αναφέρει ότι «η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει υπόψη το ψήφισμα του ΟΗΕ και θεωρεί ότι το θέμα του οποίου άπτεται είναι σημαντικό», χωρίς ωστόσο να εξηγήσει γιατί τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε καταψήφισαν (Γερμανία, Βρετανία, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Τσεχία, Φινλανδία), είτε απείχαν, όπως η Ελλάδα, από τη συγκεκριμένη ψηφοφορία.
Στη συνέχεια της απάντησής του ο ευρωπαίος Επίτροπος, αφού παραδέχεται ότι «οι εμπειρίες από τις πρόσφατες υποθέσεις αναδιάρθρωσης δείχνουν ορισμένες αδυναμίες στο ισχύον παγκόσμιο θεσμικό και νομικό πλαίσιο για την αναδιάρθρωση του δημόσιου χρέους», σημειώνει ότι «εδώ και περισσότερο από ένα έτος τα κράτη μέλη της ΕΕ συμμετέχουν σε μια συνολική αναθεώρηση του εν λόγω παγκόσμιου πλαισίου από κοινού με το ΔΝΤ», τονίζοντας ταυτόχρονα ότι «η ΕΕ θα εξακολουθήσει να συμμετέχει ενεργά στις συζητήσεις που διεξάγονται στο πλαίσιο του ΔΝΤ».
Ακολουθούν η πλήρης ερώτηση και απάντηση:
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή
Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL)
Θέμα: Ψήφισμα του ΟΗΕ για την αναδιάρθρωση κρατικού χρέους
Στην 68η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ αποφασίστηκε (με ευρύτατη πλειοψηφία 124 υπέρ, έναντι 11 κατά και 41 αποχών) η υιοθέτηση ψηφίσματος για την αναδιάρθρωση κρατικού χρέους. Πιο συγκεκριμένα, το ψήφισμα, αφού αναγνωρίζει τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις του προβλήματος της κρίσης χρέους που πλήττει, περιοδικά, το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, προβλέπει τη δημιουργία ενός πολυμερούς νομικού πλαισίου για τη διαχείριση των διαδικασιών αναδιάρθρωσης κρατικών χρεών, «με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας, της σταθερότητας και της προβλεψιμότητας των χρηματοοικονομικών αγορών, καθώς επίσης, την επίτευξη διατηρήσιμης, χωρίς αποκλεισμούς και ισομερούς οικονομικής μεγέθυνσης και βιώσιμης ανάπτυξης, σύμφωνα με τις εθνικές συνθήκες και προτεραιότητες».
Με δεδομένο
α) τη διαφοροποιημένη στάση κρατών της ΕΕ, τα οποία, δυστυχώς, αρνήθηκαν τη θετική ψήφο και
β) την κρίση χρέους που πλήττει την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει οδηγήσει στην, οικονομική και κοινωνική, καταστροφή χώρες όπως η Ελλάδα, ερωτάται η Επιτροπή:
• Πώς κρίνει το ψήφισμα του ΟΗΕ για την υιοθέτηση ενός διεθνούς νομικού πλαισίου αναδιάρθρωσης κρατικού χρέους; Τι θέση εξέφρασε ο εκπρόσωπος της ΕΕ στον ΟΗΕ για το εν λόγω ψήφισμα;
• Με ποιους τρόπους σκοπεύει η Ένωση να συμμετάσχει στις διακυβερνητικές διαπραγματεύσεις που θα ξεκινήσουν, με στόχο την ανάπτυξη του νομικού πλαισίου αναδιάρθρωσης κρατικών χρεών;
Απάντηση του κ. Katainen εξ ονόματος της Επιτροπής (22.10.2014).
1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει υπόψη το ψήφισμα του ΟΗΕ και θεωρεί ότι το θέμα του οποίου άπτεται είναι σημαντικό. Οι εμπειρίες από τις πρόσφατες υποθέσεις αναδιάρθρωσης δείχνουν ορισμένες αδυναμίες στο ισχύον παγκόσμιο θεσμικό και νομικό πλαίσιο για την αναδιάρθρωση του δημόσιου χρέους. Με το δεδομένο αυτό, εδώ και περισσότερο από ένα έτος τα κράτη μέλη της ΕΕ συμμετέχουν σε μια συνολική αναθεώρηση του εν λόγω παγκόσμιου πλαισίου από κοινού με το ΔΝΤ (Διεθνές Νομισματικό Ταμείο). Οι σχετικές εργασίες βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη. Η Επιτροπή έχει αναλάβει ενεργό ρόλο στον συντονισμό μιας κοινής θέσης μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ σε αυτές τις συζητήσεις.
2. Η ΕΕ θα εξακολουθήσει να συμμετέχει ενεργά στις συζητήσεις που διεξάγονται στο πλαίσιο του ΔΝΤ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΟ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ