8/05/2021

Που πήγαν τα 4 εκ ευρω που είχαν διατεθεί για το επιστημονικό πάρκο Πατρών;

Θα μιλήσει, σήμερα στην Πάτρα, ο ΓΓ Ερευνας Χρ. Βασιλάκος για το πάρτι με τους Πόλους Καινοτομίας;…
Γράφει ο Επ. Ι. Στήμονας
Πελατειακές υποχρεώσεις δεξιάς «κοπής» έρχεται να εκπληρώσει σήμερα Δευτέρα στην Πάτρα ο «μουλουχτός» Γενικός Γραμματέας Ερευνας και Τεχνολογίας, Χρήστος Βασιλάκος.
Θα εγκαταστήσει στο εν πολλαίς αμαρτίαις περιπεσόν Επιστημονικό Πάρκο τη νέα διοίκηση ημετέρων με επικεφαλής τον (ομότιμο) καθηγητή του στο Τμήμα Χημείας, Γ. Καραισκάκη.
Ανάμεσά τους πρόσωπα που η σχέση τους με την τεχνολογία προσδιορίζεται από τη διάσημη, πλέον, ρήση του Ποταμάρχη Στ. Θεοδωράκη: «Έχουμε το καλύτερο λάδι, και δεν έχουμε ένα Πανεπιστήμιο για την ελιά!». Ρόλος και στο Πανεπιστήμιο δια του Αντιπρύτανη Δ. Πολύζου (της ομάδας Κωστόπουλου).
Στη συνέντευξη τύπου, που θα ακολουθήσει, ο Χρ. Βασιλάκος, ελπίζουμε να ερωτηθεί για το «πάρτι» των εκατομμυρίων ευρώ, με τους διαβόητους Περιφερειακούς Πόλους Καινοτομίας. Κι αν δεν ερωτηθεί οφείλει να απαντήσει, σε ποιες τσέπες κατέληξαν τα 4.392.662 ευρώ, που διατέθηκαν για τον Πόλο Καινοτομίας Δυτικής Ελλάδας, δηλαδή το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών. Εάν δυσκολεύεται, ας ενημερώσει, τουλάχιστον, για την πορεία της υπ.αριθμ. 10559/20.9.2011 Έκθεσης Διαχείρισης του ΔΣ του Επιστημονικού Πάρκου προς το Υπουργείο Οικονομικών, την ΕΓ ΔΕΚΟ και τη Γ.Γ. Έρευνας και Τεχνολογίας. Διερευνήθηκαν οι καταγγελίες ή μήπως η έκθεση πήρε την άγουσα προς τον κάλαθο των αχρήστων; Επί τη ευκαιρία τον ενημερώνουμε ότι, εκκρεμεί και Δικαστική έρευνα για την υπόθεση, με βάση την υπ. αριθμ. 11852/14.3.2012 αναφορά του τότε προέδρου και διευθύνοντα συμβούλου του ΕΠΠ Κων. Τσεκούρα.
«Βρεθήκαμε», σημειώνει ο Κ. Τσεκούρας, «μπροστά σε μια κατάσταση η οποία είχε οδηγήσει στον αποπροσανατολισμό της λειτουργίας του ΕΠΠ από την βασική του κατεύθυνση, αυτής της θερμοκοιτίδας και της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας έντασης υψηλής τεχνολογίας, προς την κατεύθυνση της υλοποίησης προγραμμάτων αμφιβόλου προστιθέμενης αξίας οποιουδήποτε είδους, πλην των προσωπικών αμοιβών των συμμετεχόντων σε αυτά. Ταυτόχρονα διαπιστώσαμε:
i. Την τραγική οικονομική κατάσταση της Εταιρείας, εξαιτίας (α) της συμμετοχής της στα προαναφερθέντα προγράμματα, (β) της απομείωσης των χρηματοοικονομικών της πόρων που δεν αποτυπώθηκαν στο λογιστικό της σύστημα και (γ) του τουλάχιστον ανορθολογικού τρόπου διαχείρισης του συνόλου των οικονομικών πόρων του ΕΠΠ.
ii. Την λειτουργική αποδιοργάνωση της Εταιρείας εξαιτίας της άσκησης «άτυπης» διοίκησης από πρόσωπα που αφενός κανένας θεσμικός ρόλος δεν τους είχε ανατεθεί και αφετέρου είχαν ισχυρά προσωπικά οικονομικά συμφέροντα από την λειτουργική της αποδιοργάνωση.
iii. Την μη άσκηση εποπτείας από οποιοδήποτε Δημόσιο φορέα στην λειτουργία του ΕΠΠ, αν και Δημόσιοι Πόροι έχουν επενδυθεί στο παρελθόν σε αυτό και καταφανώς το ίδιο το αντικείμενο του εμπίπτει στην περιοχή του Δημοσίου Συμφέροντος.
Με βάση την παραπάνω εικόνα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει προβεί, μεταξύ άλλων, και στην υποβολή μηνυτήριας αναφοράς στην Εισαγγελία Πατρών κατά παντός υπευθύνου, σχετικά με την σημαντική οικονομική ζημιά που έχει υποστεί η Εταιρεία από ενέργειες ή/και παραλείψεις».
Η συνέχεια αναμένεται εξόχως ενδιαφέρουσα….

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΟ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ