Για τις εκπαιδευτικές άδειες κρατουμένων και την ισότητα μεταχείρισης

Οι εκπαιδευτικές άδειες κρατουμένων ρυθμίζονται από το άρθρο 58, ν. 2776/1999 (Σωφρονιστικός Κώδικας)

  • Η εκπαιδευτική άδεια χορηγείται για τη φοίτηση κρατουμένων σε σχολές όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, εφόσον στην περιοχή φοίτησης λειτουργεί αντίστοιχο προς την κατηγορία στην οποία ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι κατάστημα κράτησης.

ΣΗΜ. Ε.Λ. Κοντά στον Αυλώνα που βρίσκεται το κατάστημα κράτησης στο οποίο εκτίει την ποινή του ο κ. Ρωμανός δεν λειτουργεί πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ. Εντούτοις, δίνεται άδεια σε όλους τους νέους να παρακολουθήσουν τα μαθήματα τους στα ΑΕΙ που έχουν περάσει.
Η άδεια χορηγείται από το Συμβούλιο του άρθρου 70 παράγραφος 1 του παρόντος (δηλ. πειθαρχικό, ΣΗΜ. Ε.Λ.) με τις προϋποθέσεις και κατά τη διαδικασία του άρθρου 55 παρ.1 περίπτωση γ’ (δηλ. Αν στον κατάδικο έχουν επιβληθεί περισσότερες ποινές κατά της ελευθερίας και δεν έχει γίνει προσμέτρησή τους σε μια συνολική ποινή κατά το άρθρο 94 ΠΚ , για τον υπολογισμό της ποινής που έχει εκτιθεί κατά την έννοια της παρούσα διάταξης, λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα των επιμέρους ποινών.
……………

  • Ειδικά στους σπουδαστές δημόσιας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στην οποία δεν είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση των μαθημάτων, μπορεί η χορηγούμενη εκπαιδευτική άδεια απουσίας να περιορίζεται μόνο κατά τις περιόδους των εξετάσεων και μέχρι 15 ημέρες ανά εξεταστική περίοδο.
  • Κρατούμενοι που κάνουν χρήση εκπαιδευτικής άδειας επιδοτούνται κατά τη διάρκειά της από τα Κεφάλαια Εργασίας Κρατουμένων…..


Το Πειθαρχικόσυμβούλιοτου καταστήματος κράτησης είναι εκείνο που αποφασίζειπότεμπορεί να αρχίσει να δίνεται εκπαιδευτικήάδειαστον κρατούμενο/η. Συνήθως, το συμβούλιοχορηγεί εκπαιδευτική άδεια αφού προηγουμένως ο κρατούμενος/η έχει εκτίσει ένα τμήμα της ποινής του.Για το τμήμα της ποινής που κρίνεται ότι χρειάζεται να εκτιθεί λαμβάνεται υπόψιν το άρ. 55 ΣΚ που αφορά την χορήγηση τακτικών αδειών, και ιδίως η παρ. 1. Αυτό ακολουθήθηκε χωρίςπρόβλημα για ΟΛΟΥΣ τους κρατουμένους/ες που πέρασαν σε ΑΕΙ όλα τα χρόνια που ισχύει ο ν. 2776 δηλ. από το 1999 και μετά.
Παρατίθεται το σχετικό άρθρο.
Οι τακτικές άδειες (άρ. 55) χορηγούνται εφόσον:

  • Ο κατάδικος έχει συμπληρώσει το 1/5 της ποινής του (τα 2/5 για Ληστεία με την επιβαρυντική περίπτωση, αρ. 380 παρ. 2, και οι παραβάτες του νόμου περί ναρκωτικών που καταδικάζονται σε ποινές κάθειρξης) και η κράτηση έχει διαρκέσει τουλάχιστον 3 μήνες. Σε περίπτωση έκτισης ποινής ισόβιας κάθειρξης, η κράτηση πρέπει να έχει διαρκέσει τουλάχιστον 8 έτη.

ΣΗΜ.Ε.Λ. Επομένως, αν ένας κρατούμενος, όπως ο κ. Ρωμανός είναι καταδικασμένος σε ποινή κάθειρξης 15 ετών και 11 μηνών, δικαιούται να λάβει άδεια μετά από 3,1 έτη, αν κάποιος άλλος έχει ποινή 10 ετών, θα μπορεί να λάβει άδεια μετά από 2 έτη κ.λπ.Επειδή ο κ. Ρωμανός έχειεκτίσει ένα μέρος της ποινής του και ως υπόδικος, ο χρόνος είναιακόμη μικρότερος, περίπου ενάμισης χρόνοςτο πολύ.
 
Και το ερώτημα είναι:
Θα γίνει σεβαστή η απορριπτική απόφαση του δικαστηρίου εκτέλεσης ποινών που προσέφυγε ο κ. Ρωμανός με βάση τη δυνατότητα που του δίνει ο νόμος (άρ. 54 παρ. 5, 6);  Εφόσον το  δικαστήριο έκρινε ότι ο κ. Ρωμανός δεν μπορεί προς το παρόν να πάρει εκπαιδευτική άδεια, θα  γίνει σεβαστή η απόφασή του ή όχι;
Να γίνει εξαίρεση για τον κ. Ρωμανό ή τους κ. Ρωμανούς;  Το ότι ήτανφίλος του μακαρίτη Γρηγορόπουλου, και δίπλα του όταν σκοτώθηκε,δικαιολογεί μια διαρκή ειδική μεταχείριση;
Όταν οι δικαστές του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, έκρινανότι οι έξι κατηγορούμενοι, ο κ. Ρωμανός συμπεριλαμβανόμενος, είναι ένοχοι για τη διπλή ληστεία στην Αγροτική Τράπεζα και τα ΕΛΤΑ τον Φεβρουάριο του 2013, στο Βελβεντό Κοζάνης,  καθώς και για διακεκριμένη οπλοφορία και οπλοκατοχή, η οποία κατά την κρίση των δικαστών δεν αποδείχθηκε ότι αφορούσε τον εφοδιασμό άλλων ομάδων,αποδεχόμενοι το σκεπτικό και την κρίση του εισαγγελέα Έδρας, κ. Γ.Πεπόνη,δεν υπήρχε πρόβλημα;
΄Oτανοι έξι κατηγορούμενοι,μαζί και ο κ. Ρωμανός, δενκρίθηκαν μέλη της Συνωμοσίας Πυρήνων τους Φωτιάς, καθώς οι εφέτες δεν πείστηκαν ότι οι πράξεις τους έγιναν στο πλαίσιο δράσης τρομοκρατικής οργάνωσης, δεν υπήρχε πρόβλημα γι’ αυτήν την κρίση;
Ενώ δεν αναγνώρισε το ελαφρυντικότηςμετεφηβικής ηλικίας για τουςπέντε από τους έξι κατηγορούμενους αλλάμόνο για τον κ.Ρωμανό, δεν υπήρχε και πάλι πρόβλημα;
Όταν το δικαστήριο μετέτρεψε προς το επιεικέστερο το αδίκημα της αρπαγής, σε  παράνομη κατακράτηση, ούτε και τότε υπήρχε πρόβλημα;
Τέλος, όταν το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων απήλλαξε τους κατηγορούμενους για τα αδικήματα αντίστασης κατά της αρχής και παράνομης οπλοκατοχής για αντικείμενα που είχαν βρεθεί σε αυτοκίνητο δεν υπήρχεκι εκεί κανένα πρόβλημα. Για το αδίκημα τους αντίστασης κατά τους αρχής, μάλιστα, που αφορά όσα διαδραματίστηκαν κατά την καταδίωξη των ληστών από τους αστυνομικούς, οι εφέτες έκριναν πως αφορούσε τηναναγκαστική (sic) αντίδραση των δραστών στη συμπλοκή με τους αστυνομικούς,κι αυτό δεκτό, σωστά;
Η αρμοδιότητα του δικαστηρίου είναι να κρίνει και του πειθαρχικούσυμβουλίουεπίσης να κρίνει, και οι ενδιαφερόμενοι (και η κοινωνία)να αποδέχονται τιςκρίσεις τους και πάλι με νόμιμα μέσα να τις αμφισβητούν και να δέχονται  την απόφασή τους όποια και αν είναι. Οι κανόνεςκαι οι νόμοι πρέπει να είναι σεβαστοί για να λειτουργήσει μια κοινωνία, μάς κάνουν δεν μάςκάνουν και όχι κατά περίπτωση. ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ. Αλλιώς, υπερέχει ο ισχυρότερος, δηλ. ο πλουσιότερος, ο επιφανέστερος, ο διασημότερος, αυτός  που ασκεί μεγαλύτερη βία,οποιασδήποτε μορφής,αυτός που λειτουργεί πιο εκβιαστικά.
Εάν στη θέση του κ. Ρωμανού ήταν ένας νέος από το Πέραμα, για παράδειγμα,με την ίδια καταδίκη,ποιος θα ασχολείτο με το θέμα; Πόσοι βουλευτές, πολιτικοί., ποιοι διάσημοι διανοητές και πόσοι διάσημοι δημοσιογράφοι θα έγραφαν στα media και στα socialmediaεναντίον της απόφασης του συμβουλίου και της πολιτείας,και ποιος θα  υπερασπιζόταν όποιον εκβίαζε με απεργίες πείνας, καταστροφές και αναταραχές; Ρωτάω… απλώς. Τότε ο νόμος θα ήταν νόμος, σωστά; Όπως για ΟΛΟΥΣτους κρατούμενους που πέρασαν και φοίτησαν σε ΑΕΙ.Ποια είναι η ευθύνη εμπρηστικών άρθρων στα ΜΜΕ και τέτοιας δημοσιότητας στη δημιουργία στάσεων και αξιών σε γονείς και νέους;
Είναι τυχαία  η επιλογή του χρόνου απεργίας πείνας, προσφυγών κλπ.; Ποιοι καθοδηγούν και υποθάλπουν τέτοιες στάσεις και καταστάσεις;
Και το σημαντικότερο, να θυμηθούμε μερικά σημεία από μόνο δύο κείμενα του κ. Ρωμανού από τη φυλακή;
Φεβρουάριος 2014. « Έξω απ’ αυτή τη δικαστική αίθουσα σε τόπους ελεύθερους υπάρχουν επαναστατημένοι άνθρωποι, σύντροφοι για μένα, τρομοκράτες για σας, που δεν σκοπεύουν ν’ ανεχτούν την εξόντωσή μας χωρίς πρώτα να κάνουν εσάς και τους πολιτικούς σας προϊστάμενους σας να ματώσουν.Αν θέλετε μπορείτε να το εκλάβετε ως απειλή».
Μάϊος 2014. «Αναλαμβάνω την πολιτική ευθύνη για την συμμετοχή μου στις αναρχικές εμπρηστικές ομάδες FAI-Φωτιές στον Ορίζοντα, FAI- Μονάδα Φωτιά στα Κάτεργα και Μαχόμενη Μειοψηφία. (…) Συγκεκριμένα λοιπόν πέρα από την πολιτική ευθύνη της συμμετοχής μου αναλαμβάνω και την ποινική ευθύνη για τις εμπρηστικές επιθέσεις με βάση τις οποίες έχει σχηματιστεί δικογραφία, στην δημοτική αστυνομία της Κυψέλης, στην επενδυτική εταιρία Trastor και στο σπίτι του πρώην Υπουργού Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας Γιάννο Παπαντωνίου».
 
Με βάση τα προαναφερθέντα και το άρ. 55 ΣΚ, για τη χορήγηση τακτικών αδειών

  • Εκτιμάται ότι δεν υπάρχει κίνδυνος τελέσεως, κατά τη διάρκεια της άδειας, νέων εγκλημάτων.
  • Συντρέχουν λόγοι που δικαιολογούν την προσδοκία ότι δεν υπάρχει κίνδυνος φυγής και ότι ο κρατούμενος δε θα κάνει κακή χρήση της άδειας του.

Για να διαπιστωθεί αν συντρέχει αυτή η προϋπόθεση εκτιμώνται ιδίως:
α) η προσωπικότητα του κατάδικου και η εν γένει συμπεριφορά του, μετά την τέλεση της πράξης, κατά τη διάρκεια της κράτησης σε συνδυασμό με το αρ.69, παρ.2 τουπαρόντος (ύπαρξη πειθαρχικών παραπτωμάτων) και κατά τη διάρκεια των αδειών που ενδεχομένως του έχουν χορηγηθεί…
Εάν είμαστε εμείς μέλος του ΠΣ ή του δικαστηρίου πόσο εύκολα θα αποφασίζαμε  ότι δεν υπάρχουν αυτοί οι δύο κίνδυνοι;
Κείμενα σαν αυτά που κυριαρχούν στο διαδίκτυο και επιλέγουν τα ΜΜΕ,δείχνουν ότι οι συγγραφείς τους απευθύνονται και συντηρούν την ύπαρξη μιαςπαραπληροφορημένης, χειραγωγούμενης και γι αυτό υπανάπτυκτης κοινής γνώμης, μιας αδύναμης δικαιοσύνης και μιας εκβιαζόμενης πολιτείας.
ΕΛ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΟ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ