Η Τρόικα καθαρίζει το πολιτικό σκηνικό για να ολοκληρώσει το πλιάτσικο.

Διαβάζω στο http://www.presidency.gr/?page_id=19 τη διαδικασία εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας και συγκεκριμένα στο
(άρθρο 32)
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκλέγεται από τη
Βουλή με ονομαστική (δηλαδή φανερή)
ψηφοφορία και σε ειδική συνεδρίαση που
συγκαλείται από τον Πρόεδρο της Βουλής έναν
τουλάχιστον μήνα πριν λήξει η θητεία του
απερχομένου Προέδρου. Η εκλογή του
Προέδρου της Δημοκρατίας διεξάγεται είτε σε
μία είτε σε δύο φάσεις ανάμεσα στις οποίες
μεσολαβούν υποχρεωτικά βουλευτικές
εκλογές.
Πρώτη φάση της διαδικασίας (άρθρο 32 παρ. 3)
Η πρώτη φάση περιλαμβάνει τρεις επί μέρους ψηφοφορίες:
* ΠΡΩΤΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ – 200 ΨΗΦΟΙ
στην πρώτη ψηφοφορία απαιτείται πλειοψηφία
των δύο τρίτων του συνολικού αριθμού των
βουλευτών
* ΔΕΥΤΕΡΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ- 200 ΨΗΦΟΙ
εάν δεν συγκεντρωθεί η πλειοψηφία αυτή, η
ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μετά από πέντε
ημέρες και απαιτείται η ίδια πλειοψηφία
* ΤΡΙΤΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ- 180 ΨΗΦΟΙ
εάν και πάλι δεν συγκεντρωθεί η απαιτουμένη
πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται
μετά από πέντε ημέρες και εκλέγεται
Πρόεδρος Δημοκρατίας εκείνος που
συγκεντρώνει την πλειοψηφία των τριών
πέμπτων του συνολικού αριθμού των
βουλευτών
Εάν αποβεί άκαρπη και η τρίτη ψηφοφορία,
τότε η Βουλή διαλύεται μέσα σε δέκα μέρες και
προκηρύσσονται εκλογές για την ανάδειξη
νέας Βουλής.
Δεύτερη φάση της διαδικασίας (άρθρο 32 παρ. 4)
Η δεύτερη φάση της διαδικασίας διεξάγεται
από τη νέα Βουλή αμέσως μετά τη συγκρότησή
της σε σώμα και περιλαμβάνει άλλες τρεις
διαδοχικές ψηφοφορίες:
* ΠΡΩΤΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ- 180 ΨΗΦΟΙ
κατά την πρώτη ψηφοφορία απαιτείται
πλειοψηφία των τριών πέμπτων του όλου
αριθμού των βουλευτών
* ΔΕΥΤΕΡΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ- 151 ΨΗΦΟΙ
εάν δεν επιτευχθεί η πλειοψηφία αυτή, η
ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μέσα σε πέντε
ημέρες και απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία του
όλου αριθμού των βουλευτών
* ΤΡΙΤΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
εάν δεν επιτευχθεί ούτε και αυτή η πλειοψηφία
τότε μετά από πέντε ημέρες, διεξάγεται η
τρίτη και τελευταία ψηφοφορία, μεταξύ των
δύο προσώπων που πλειοψήφησαν, κατά την
οποία εκλέγεται Πρόεδρος της Δημοκρατίας
εκείνος που συγκεντρώνει τις περισσότερες
ψήφους.
Αντιλαμβανόμαστε, λοιπόν, ότι μετη σημερινή
ανακοίνωση της ψηφοφορίας για την εκλογή
του Π.τ.Δ. στις 17 Δεκεμβρίου, επί της ουσίας
η Τρόικα ξεμπερδεύει μια και καλή με το θέμα
και συνεχίζει απρόσκοπτα το καταστροφικό
έργο της στην πατρίδα μας… ανεξαρτήτως
αποτελεσμάτων των ψηφοφοριών ή των
εκλογών..
Με τις υγείες μας
Φ. Ασημακοπουλος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ