Πέμπτη, 30 Μαρτίου, 2023

Ρουσφέτι ολκής για εργαζόμενους στην Τράπεζα της Ελλάδας!

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

βουλη
 
Διάταξη που ανοίγει «παράθυρο» για αποσπάσεις στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος (ΜΕΑ) στην Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμη και σε εργαζόμενους φορέων που δεν ανήκουν στον στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα, κατέθεσε σήμερα Δευτέρα το

υπουργείο Οικονομικών στο νομοσχέδιο «Ίδρυση Παρατηρητηρίου Άνοιας, βελτίωση Περιγεννητικής Φροντίδας και ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας».
Η σχετική διάταξη που εμπεριέχεται στη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 5 της τροπολογίας 2274/243 22.12.2014 που αφορά στον Οργανισμό του Υπουργείου Οικονομικών (π.δ. 111/2014), στο Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης και στην Τράπεζα της Ελλάδος αναφέρει τα εξής: «2. Στην παράγραφο 8 του άρθρου. 74 του ν.3566/2007 μετά τη φράση ‘πρώτου και δεύτερου βαθμού’ προστίθεται η φράση ‘της Τράπεζας της Ελλάδος’».
Η εν λόγω διάταξη του υπουργείου Οικονομικών επιφέρει σημαντική αλλαγή στον Οργανισμό του υπουργείου Εξωτερικών ο οποίος και διέπει το καθεστώς αποσπάσεων στην Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μέχρι και σήμερα δυνατότητα για απόσπαση στην ΜΕΑ έχουν οι εργαζόμενοι φορέων που ανήκουν αποκλειστικά στο στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα (ν. 1104/1980, ν. 1640/1986 και ν. 3566/2007). Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει τη νομική μορφή Ανώνυμης Εταιρείας και ως εκ τούτου δεν προβλεπόταν πότε ως σήμερα η απόσπαση στελεχών της στην Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν τελικώς ψηφισθεί η εν λόγω διάταξη -σύμφωνα με πληροφορίες έχει ήδη ζητηθεί η απόσυρση της- θα ανοίξει ο δρόμος για αποσπάσεις στη ΜΕΑ από κάθε Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου.
 
Πρέπει να σημειωθεί πως το άρθρο 74 του ν.3566/2007 προβλέπει πως οι αποσπάσεις στην Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση «δύνανται να πραγματοποιούνται, εφόσον υπάρχει αιτιολογημένη υπηρεσιακή ανάγκη, και πάντως, μόνον εφόσον έχει εξασφαλισθεί η κάλυψη της προκαλούμενης δαπάνης για την καταβολή μισθού και επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής από το Υπουργείο, από το οποίο προέρχεται ο αποσπώμενος ή από το φορέα, από τον οποίο αυτός προέρχεται». Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ωστόσο, η Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία θα κληθεί να καλύψει το κονδύλι της όποιας απόσπασης, δηλώνει πως δεν έχει γνώση του ζητήματος.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ