3/03/2021

«Δημοκρατία Τώρα!» του Νίκου Τοπούζη

«Δημοκρατία Τώρα!» του Νίκου Τοπούζη

Το υπάρχον πολιτικό σύστημα έχει καταρρεύσει και έχει δυστυχώς παρασύρει μαζί του και την ελληνική οικονομία με τραγικές συνέπειες για την μέση Ελληνική οικογένεια.

Προσπαθώντας να «γιατρέψουμε» την οικονομία όμως χωρίς να παρέμβουμε ουσιαστικά, προς το δημοκρατικότερο, και στο πολιτικό σύστημα δεν θα φέρει κανένα αποτέλεσμα. Είναι σαν να καταπολεμάμε τα συμπτώματα μιας ασθένειας και όχι την ίδια την ασθένεια.

Οι αλλαγές πρέπει να φέρουν έναν εκδημοκρατισμό του πολιτεύματος μας. Να αποκτήσει ο Λαός κυρίαρχο ρόλο στη διακυβέρνηση της χώρας. Αυτές οι αλλαγές δεν πρέπει να γίνουν ούτε βίαια, ούτε και βιαστικά. Βήμα προς βήμα και να είναι προϊόν διαλόγου ΟΛΩΝ των κοινωνικών και παραγωγικών τάξεων αλλά και τις ακαδημαϊκής κοινότητας και της πολιτικής ηγεσίας του τόπου.
Το παρακάτω σύστημα που θα παραθέσω είναι μια προσωπική άποψη. Δεν είναι τίποτα περισσότερο από το πώς εγώ θα ήθελα να αλλάξει προς το δημοκρατικότερο το πολίτευμα μας. Εύχομαι και είμαι σίγουρος πως υπάρχουν πολλές ιδέες καλύτερες και πιο λειτουργικές από την δική μου.
Το νέο πολίτευμα/σύστημα θα έχει τέσσερις πυλώνες:
Α. Νομοθετική εξουσία
1. Το Κοινοβούλιο παραμένει ως έχει αλλά με μειωμένο αριθμό βουλευτών (200). Οι αποδοχές των βουλευτών, υπουργών, πρωθυπουργού, προέδρου και αντιπροέδρων της Βουλής μειώνονται κατά 50%, όπως και τα υπόλοιπα προνόμια τους (υπάλληλοι, έξοδα γραφείου κτλ). Τα πολιτικά κόμματα λειτουργούν κανονικά αλλά και αυτά με 50% λιγότερη χρηματοδότηση. Η θητεία της Κυβέρνησης παραμένει τετραετής και το Κοινοβούλιο είναι το κυρίαρχο νομοθετικό όργανο της χώρας.
2. Δημιουργία Συμβουλίου της Ελλάδος. Ένας (1) σύμβουλος ανά χίλιους (1000) Έλληνες δηλαδή περίπου έντεκα χιλιάδες (11000) σύμβουλοι σε όλη την χώρα. Το Συμβούλιο θα είναι χωρισμένο σε δεκατρείς (13) περιφέρειες, όπως ακριβώς και η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Κάθε περιφέρεια θα έχει Συμβούλους ανάλογα του πληθυσμού της. Π.χ. αν η Θεσσαλία έχει 500 χιλιάδες κατοίκους τότε θα έχει και 500 Συμβούλους οι οποίοι θα εκλέγονται από κάθε νομό ανάλογα με τον πληθυσμό του νομού. Στο Συμβούλιο απαγορεύετε ρητά η ανάμειξη των πολιτικών κομμάτων! Θα είναι ο φορέας εξουσίας του Ελληνικού Λαού. Θα ελέγχει του νόμους που περνούν από το Κοινοβούλιο. Αν κάποιο Συμβούλιο Περιφέρειας διαφωνήσει κατά πλειοψηφία σε κάποιον νόμο, τότε θα θέσει το θέμα και στις υπόλοιπες Περιφέρειες. Εάν υπάρξει τόσο απόλυτη πλειοψηφία (50,1%) των Συμβούλων αλλά και σχετική πλειοψηφία (7 περιφέρειες υπέρ) τότε ο νόμος θεωρείται άκυρος και επιστρέφει στο Κοινοβούλιο για τροποποίηση. Αν ο νόμος τροποποιηθεί από το Κοινοβούλιο και ακυρωθεί ξανά από το Συμβούλιο τότε θα μπορεί το Κοινοβούλιο (κατά πλειοψηφία 3/5) να ζητήσει Δημοψήφισμα αλλιώς ο νόμος θεωρείται άκυρος. Το Συμβούλιο θα μπορεί επίσης να νομοθετεί ελεγχόμενο με τη σειρά του από το Κοινοβούλιο με την ίδια διαδικασία όπως παραπάνω. Αυτή τη φορά το Συμβούλιο θα έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη διενέργεια Δημοψηφίσματος ώστε να αποφασίσει αμεσοδημοκρατικά ο Λαός για τη διαφωνία των δύο αυτών οργάνων. Οι Σύμβουλοι δεν θα αμείβονται αλλά θα έχουν κάποιες διευκολύνσεις όσον αφορά τις αναγκαίες τους μετακινήσεις και η θητεία τους θα είναι επίσης τετραετής.
3. Δημιουργία Γερουσίας. Η Γερουσία θα είναι το υπέρτατο ελεγκτικό όργανο νόμων της χώρας, χωρίς να έχει το δικαίωμα υποβολής νομοσχεδίων. Θα αποτελείται από πενήντα (50) γερουσιαστές, ΚΑΙ από Έλληνες της Διασποράς! Είναι καιρός και οι ομογενείς να συμβάλλουν στην ευημερία της Πατρίδος. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας αλλά και ψήφου θα έχουν ΟΛΟΙ οι Έλληνες ανεξάρτητα σε ποια χώρα ζουν ή έχουν υπηκοότητα. Πρόεδρος της Γερουσίας θα είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας που θα εκλέγεται από τους Έλληνες πολίτες και θα πρέπει να είναι πολίτης και κάτοικος της Ελλάδος. Η Γερουσία θα συνεδριάζει στην Ελλάδα δύο φορές τον χρόνο και θα μελετάει τα νομοσχέδια που έχουν κατατεθεί και ψηφιστεί στο προηγούμενο εξάμηνο και θα μελετάει την αποτελεσματικότητα του κάθε νόμου. Θα έχει την δύναμη να ακυρώνει νόμους και να τους στέλνει πίσω στο Κοινοβούλιο ή στο Συμβούλιο θα τροποποίηση. Εάν υπάρχει και δεύτερη ακύρωση του ίδιου (τροποποιημένου) νόμου τότε θα υπάρχει η δυνατότητα Δημοψηφίσματος. Η Γερουσία θα έχει το δικαίωμα να μελετήσει και όλες τις διεθνείς συνθήκες που έχει υπογράψει η Ελλάδα ως σήμερα. Αν θεωρήσει πως κάποια συνθήκη δεν ωφελεί την πατρίδα μας τότε θα έχει το δικαίωμα να στείλει τις συνθήκες προς ακύρωση στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Αν υπάρξει διαφωνία ανάμεσα στα εκλεγμένα όργανα τότε η Γερουσία με την σειρά της θα μπορεί να στείλει τις διεθνείς συνθήκες στην κρίση του Ελληνικού Λαού μέσω Δημοψηφίσματος αρκεί να συναινέσουν τριάντα (30) γερουσιαστές και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Οι Γερουσιαστές δεν θα αμείβονται για την προσφορά τους στην Πατρίδα αλλά η Ελλάδα θα αναλαμβάνει όλα τα έξοδα μετακίνησης και διαμονή τους κατά τις δύο συνεδριάσεις. Η θητεία των Γερουσιαστών και του ΠτΔ θα είναι εξαετής.
Β. Δικαστική Εξουσία
1. Εκλογή των τοπικών εισαγγελέων απευθείας από τον Ελληνικό Λαό. Τετραετής θητεία για τους εκλεγμένους εισαγγελείς.
2. Εκλογή της εισαγγελικής αλλά και δικαστικής ηγεσίας από τους ίδιους τους εισαγγελείς και τους δικαστές χωρίς ΚΑΜΙΑ ανάμειξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης
Γ. Αποκέντρωση

Κανένα σύστημα εξουσίας δεν πρόκειται να πετύχει αν δεν αποκεντρωθεί ολοκληρωτικά ο μηχανισμός λήψης αποφάσεων αλλά και τα κέντρα δημόσιας διοίκησης. Αν δεν τονωθεί επειγόντως η περιφέρεια, τότε θα έχουμε αποτύχει ως κράτος καθώς η συρρίκνωση των συνόρων μας είναι προ των πυλών.
1.Μεταφορά ΟΛΩΝ των Υπουργείων εκτός των Άμυνας, Εξωτερικών, Εσωτερικών, Οικονομίας, Προστασίας Πολίτη σε παραμεθόριους νομούς. Διευκόλυνση των υπαλλήλων στην μετακίνηση τους στην επαρχία αλλά και δημιουργία θέσεων εργασίας για τους συζύγους των υπαλλήλων των υπουργείων.
2. Μετακίνηση των Σχολών Ευελπίδων, Ικάρων, Ναυτικών Δοκίμων αλλά και των υπαξιωματικών στη Θράκη.
3. Μείωση των Σχολών και των σπουδαστών των Πανεπιστημίων Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πάτρας κατά 50%. Μεταφορά αυτών των σχολών στην Ήπειρο αλλά και στα νησιά του Αιγαίου.
Δ. Παλλαϊκή Άμυνα
Δημιουργία του θεσμού της Παλλαϊκής Άμυνας στα πρότυπα γειτονικών χωρών αλλά και της αρχαίας Ελλάδος. Μέσω του θεσμού αυτού πολλαπλασιάζεται εντυπωσιακά η αποτρεπτική ισχύ της χώρας αλλά και ο κάθε πολίτης, άντρας ή γυναίκα, παίρνει στα χέρια του την υπόθεση ΑΣΦΑΛΕΙΑ της Πατρίδος, της Πόλης, της Γειτονιάς του. Αποκτάει σημαντικές και μεγάλες υποχρεώσεις απέναντι στους συμπολίτες του αλλά οι υποχρεώσεις γεννούν και δικαιώματα. Δικαιώματα να αποφασίζει ο ίδιος για το μέλλον αυτού του τόπου. Δικαιώματα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.
Για τον θεσμό της Παλλαϊκής Άμυνας θα ακολουθήσει ξεχωριστό άρθρο όμως.
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Μοναδική προϋπόθεση για να αλλάξει το υπάρχον πολιτικό σύστημα είναι ο ανοικτός διάλογος με ΌΛΟΥΣ ανεξαιρέτως τους Έλληνες και μετά διενέργεια Δημοψηφίσματος. Είναι ο καιρός να πάρουμε την Τύχη της Ελλάδος στα χέρια μας και όχι να καθόμαστε να περιμένουμε κάποιον «σωτήρα». Η οικονομική κρίση με τις τραγικές τις συνέπειες θα πρέπει να αποτελέσει εφαλτήριο αφύπνισης πως θα πρέπει επιτέλους να κάνουμε κάτι ουσιαστικό για την σωτηρία της Ελλάδος.
Όπως έγραψε και ο Ν.Καζαντζάκης: «Ν” αγαπάς την ευθύνη. Να λες: Εγώ, εγώ μονάχος μου έχω χρέος να σώσω τη γης. Αν δε σωθεί, εγώ φταίω.»
hellasforce.com

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Τώρα: Καθολικό lockdown σε όλη τη χώρα με αυστηρότατα μέτρα αποφασίζουν αύριο οι λοιμωξιολογοι

Έκτακτη σύσκεψη των λοιμωξιολογων μετά την χθεσινή παρότρυνση Μητσοτακη για δυο εβδομάδες παράτασης του lockdown και την σημερινή εκτόξευση την κρουσμάτων που έφτασαν τα...

Κατέρρευσαν οι τούρκοι μόλις είδαν τον χάρτη που ανάρτησε ισραηλινός υπουργός!

Ο ισραηλινός υπουργός ενέργειας Yuval Steinitz έριξε την Τουρκία στο καναβάτσο με μία απίστευτη ενέργεια! Υποδεχόμενος τον επικεφαλής της διπλωματικής αποστολής των ΗΠΑ στο...

Λιγνάδης σε Μητσοτακη: Αν δεν το καταλάβεις, είσαι βραχύβιος κι εσυ και η Ελλάδα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε στη Βουλή ότι είδε μια φορά τον Λιγναδη, τον Αύγουστο στην Επίδαυρο. Έλα όμως που ο ίδιος ο Λιγναδης τον...

Ξεσηκωμός των λοιμωξιολογων κατά της κυβέρνησης: Το lockdown δεν έχει νόημα – Να ανοίξουν σχολεία, καταστήματα, ακόμα κι εστίαση

Με μια πρωτόγνωρη δήλωση της η λοιμωξιολογος Ματινα Παγώνη αποκαθηλώνει την παράταση του lockdown και ζητά να ανοίξουν τα πάντα.Το lockdown δεν έχει νόημα...

Έκρηξη του Σπύρου Μπιμπιλα κατά της Τατιάνας Στεφανιδου στον αέρα της εκπομπής της

Ο δημοφιλής πρόεδρος του σωματείου των ηθοποιών, ο Σπύρος Μπιμπιλας, είναι ένας ήρεμος και χαμηλών τόνων άνθρωπος, πάντα πρόθυμος να ρίξει τους τόνους και...

Έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου για Κορωνοϊο και παράταση lockdown – Πάμε σε ακόμη σκληρότερα μέτρα

Έκτακτη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με την κυβέρνηση να περνά τα τελευταία 24ωρα ένα μήνυμα ακραίας έξαρσης του Κορωνοϊού που απαιτεί σκληρότερα μέτρα για...

Περίεργος θάνατος του υποδιοικητή της δίωξης ναρκωτικών στο νόμο Ηλείας, Νίκου Γεωργίου

Ένας περίεργος θάνατος! Σκοτώθηκε σε τροχαίο ο υποδιοικητής της δίωξης ναρκωτικών του νομού Ηλείας όπου οι χασισοφυτείες κάνουν... πάρτι! Είχε υπηρετήσει και στην διεύθυνση...

Έκτακτο: Αναμένεται εκρηκτική αύξηση των νέων κρουσμάτων σήμερα – Ενημερώθηκε και ο πρωθυπουργός

Αναμένεται έκρηξη των νέων κρουσμάτων σήμερα καθώς κάθε ώρα που περνάει διαρρέουν συνεχώς νέα θλιβερά στοιχεία.Ήδη από το πρωί στο υπουργείο έτρεχαν και δεν...

Τούρκοι, εάν νομίζετε ότι επειδή κρατάτε κάποιους διεφθαρμένους στην κυβέρνηση θα γονατίσετε τους Έλληνες, κοπιάστε

Οι Τούρκοι λένε θα μπουν «σε 4 μέρες στην Θεσσαλονίκη και σε 12 στην Αθήνα» και θα πάρουν «σε μια νύχτα» όλα τα νησιά! Εμείς...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Τώρα: Καθολικό lockdown σε όλη τη χώρα με αυστηρότατα μέτρα αποφασίζουν αύριο οι λοιμωξιολογοι

Έκτακτη σύσκεψη των λοιμωξιολογων μετά την χθεσινή παρότρυνση Μητσοτακη για δυο εβδομάδες παράτασης του lockdown και την σημερινή εκτόξευση την κρουσμάτων που έφτασαν τα...

Κατέρρευσαν οι τούρκοι μόλις είδαν τον χάρτη που ανάρτησε ισραηλινός υπουργός!

Ο ισραηλινός υπουργός ενέργειας Yuval Steinitz έριξε την Τουρκία στο καναβάτσο με μία απίστευτη ενέργεια! Υποδεχόμενος τον επικεφαλής της διπλωματικής αποστολής των ΗΠΑ στο...

Λιγνάδης σε Μητσοτακη: Αν δεν το καταλάβεις, είσαι βραχύβιος κι εσυ και η Ελλάδα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε στη Βουλή ότι είδε μια φορά τον Λιγναδη, τον Αύγουστο στην Επίδαυρο. Έλα όμως που ο ίδιος ο Λιγναδης τον...

Ξεσηκωμός των λοιμωξιολογων κατά της κυβέρνησης: Το lockdown δεν έχει νόημα – Να ανοίξουν σχολεία, καταστήματα, ακόμα κι εστίαση

Με μια πρωτόγνωρη δήλωση της η λοιμωξιολογος Ματινα Παγώνη αποκαθηλώνει την παράταση του lockdown και ζητά να ανοίξουν τα πάντα.Το lockdown δεν έχει νόημα...

Έκρηξη του Σπύρου Μπιμπιλα κατά της Τατιάνας Στεφανιδου στον αέρα της εκπομπής της

Ο δημοφιλής πρόεδρος του σωματείου των ηθοποιών, ο Σπύρος Μπιμπιλας, είναι ένας ήρεμος και χαμηλών τόνων άνθρωπος, πάντα πρόθυμος να ρίξει τους τόνους και...

Έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου για Κορωνοϊο και παράταση lockdown – Πάμε σε ακόμη σκληρότερα μέτρα

Έκτακτη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με την κυβέρνηση να περνά τα τελευταία 24ωρα ένα μήνυμα ακραίας έξαρσης του Κορωνοϊού που απαιτεί σκληρότερα μέτρα για...