Περί ανάπτυξης και ταχύτατης ενίσχυσης της ρευστότητας.

wpid 20150129074204

Το μεγαλύτερο στοίχημα το οποίο οφείλει να κερδίσει η νέα Κυβέρνηση είναι αυτό της παραγωγής πλούτου, αντί της εκποίησης της δημόσιας περιουσίας και της υφαρπαγής της ρευστότητας της αγοράς στα οποία επεδόθη η απελθούσα κυβέρνηση.
Η παραγωγή πλούτου είναι η απόλυτη λύση όλων των προβλημάτων, οικονομικών, κοινωνικών αλλά εν πολλοίς και των εθνικών.
Η Αειφόρος Ανάπτυξη, είναι το μέσο παραγωγής πλούτου και βεβαίως όχι η «πώληση των ασημικών» όπως κυρίως έπρατταν οι «σοφοί» αξιωματούχοι της προηγούμενης κυβέρνησης.
Ωστόσο ψήγματα ανάπτυξης κρύβονται στο αρμόδιο Υπουργείο, με την μορφή είτε επενδύσεων οι οποίες λιμνάζουν τα γραφεία της Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων, είτε με ευρωπαϊκά προγράμματα, τα οποία βρίσκονται σε λανθάνουσα κατάσταση.
Ενδεικτικά, περισσότερα από 250.000.000 ευρώ από 2.500 φάκελους επενδύσεων σε φωτοβολταϊκά πάρκα εντεταγμένων στον αναπτυξιακό νόμο 3299/2004.θα μπορούσαν να έχουν «πέσει» στην αγορά, αν δεν υπήρχε η άρνηση υπογραφής που παρατηρήθηκε τους τελευταίους μήνες από τον αρμόδιο υφυπουργό. Και βεβαίως αντίστοιχος αριθμός φακέλων επενδυτικών σχεδίων που έχουν ενταχθεί στον επενδυτικό νόμο 3908/2011, ομοίως αναμένουν αρμόδια υπογραφή.
Άλλωστε από τον τελευταίο ανασχηματισμό και εντεύθεν χιλιάδες ανυπόγραφοι φάκελοι στοιβάζονται σε όλα τα υπουργικά γραφεία.
Ως εκ τούτου:
Η επίσπευση δημοσίευσης των σχετικών αποφάσεων ολοκλήρωσης και δημοσίευσή τους σε ΦΕΚ για τις εν λόγω επενδύσεις, μπορεί σε χρονικό διάστημα 1-3 μηνών να ενισχύσει με σημαντικά ποσά την ρευστότητα της αγοράς αλλά και τα κρατικά ταμεία, αφού περισσότερα από τα μισά θα επιστρέψουν σε αυτά με την μορφή έμμεσων ή άμεσων φόρων αλλά και με την μορφή καταβολής καθυστερημένων χρεών προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.
Η επίσπευση της δημοσίευσης της προκήρυξης των προγραμμάτων ΕΣΠΑ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΚΑΡΙΑ», «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ» και «ΠΑΒΕΤ» τα οποία έχουν ήδη προδημοσιευτεί, μπορούν να αποδεσμεύσουν .άμεσα επενδυτικά κεφάλαια τα οποία «βρίσκονται σε αναμονή» εις χείρας των επενδυτών, ύψους άνω των 100.000.000 ευρώ.
Η άσκηση πίεσης προς τις Τράπεζες για την αποδέσμευση κεφαλαίων-δανείων μέσω των προγραμμάτων εγγύησης του Δημοσίου (ΤΕΠΙΧ, JEREMY κ.λ.π.) μπορούν να ενισχύσουν την ρευστότητα κατά 50-70.000.000 ευρώ. Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι οι τράπεζες αν και έχουν εισπράξει περισσότερα από 93.000.000.000 ευρώ από το 2008 έως σήμερα, κωλυσιεργούν για περισσότερο από ένα χρόνο ακόμη και την έκδοση εγγυητικών επιστολών με την εγγύηση του ΤΕΠΙΧ προς τους επενδυτές.
Λόγω της κωλυσιεργίας των τραπεζών δεν είναι εφικτή η ολοκλήρωση επενδυτικών προτάσεων οι οποίες έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ». Ωε εκ τούτου είναι αναγκαία η παράταση του χρόνου υλοποίησης εντεταγμένων έργων πέραν της καταληκτικής προθεσμίας του Ιουνίου του 2015. Ο κίνδυνος που ελλοχεύει είναι η απένταξη των επενδύσεων και διακοπή της υλοποίησης, λόγω της οικονομικής δυσπραγίας των επενδυτών.
Επίσπευση της έναρξης ισχύος του νέου Επενδυτικού Νόμου με ευεργετικές διατράξεις για τον Τουρισμό την Αγροτική Ανάπτυξη και την Καινοτομία, με βελτιωμένους όρους και με αυστηρό έλεγχο. Τούτο κάνει εφικτή την αύξηση της ρευστότητας τουλάχιστον κατά 200.000.000 ευρώ από το δεύτερο εξάμηνο του 2015.
Τα αυτά και για το LEADER.
Από τις παραπάνω ενέργειες προκύπτουν και παράπλευρα οφέλη, αφού θα ενεργοποιηθεί και ο κατασκευαστικός κλάδος και όχι μόνον, ενώ θα προκύψει και σημαντικός αριθμός νέων θέσεων εργασίας.
Τα παραπάνω μπορούν να επιτευχθούν με το ισχύον φορολογικό και αδειοδοτικό καθεστώς, ενώ η βελτίωσή τους με την νομοθέτηση σταθερού φορολογικού και ταχύτατου αδειοδοτικού περιβάλλοντος στα πλαίσια μιας Αειφόρου Ανάπτυξης, θα συμβάλλουν στην προσέλκυση ξένων μεγαλοεπενδυτών, με ορατά τα θετικά αποτελέσματα.
Ι. Δέμος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΟ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ