3/08/2021

Η κριτική στον Βαρουφάκη

Γράφει ὁ Γιῶργος Νικολακάκος
Μέχρι τῶρα τόν πολιτικό λόγο τῶν πολιτικῶν μας το χαρακτηρίζαμε «λαϊκισμό». Τῶρα «λαϊκισμός» ἀδυνατεῖ νά δώση τήν σωστή περιγραφή τοῦ πολιτικοῦ λόγου τῶν νέων κυβερνώντων τῆς χῶρας.Ἡ πιό σωστή περιγραφή εἶναι μπαροῦφες. Ποτέ δέν ἔχουν εἰπωθῆ τόσες μπαροῦφες ὄπως ἔχουν εἰπωθῆ ἀπό τόν υπουργό οἰκονομικῶν. Κανονικά δεν θα πρέπη νά ἐκπλήσσει κανέναν ἀφοῦ τίς ἐκστομίζει ἕνας ἄνθρωπος πού λέγεται Βαρουφάκης ( ἥ Μπαρουφάκης).Οἰ μπαροῦφες τοῦ Βαρουφάκη θά καταγραφοῦν στήν ἰστορία ὄπως ἔχουν καταγραφῆ οἱ μύθοι τοῦ Αίσώπου, μόνον ὄτι οἱ μύθοι τοῦ Αἰσώπου περιέχουν πολλή σοφία ἐνῶ οἱ μπαροῦφες τοῦ Βαρουφάκη περιέχουν τεράστιες ἀνοησίας. Οἰ θεωρητικές περικοκλάδες τοῦ Βαρουφάκη θά ἀφήσουν ἐποχή, θά γράψουν ἰστορία.
Ο Βαρουφάκης εῖναι ἕνα μιντιακό κατασκεύασμα, ο άνθρωπος που έγινε γνωστός ὧς «Μπαρουφάκης» γιά τίς προβλέψεις του στά τηλεπαράθυρα τοῦ Αυτιά, τοῦ Παπαδάκη καί τοῦ καθένα πού τόν ἔβγαζε νά μιλᾶ ὧς «σπουδαῖον οἰκονομολόγο», Καί ὄχι μόνον αὐτός ἀλλά καί ὁ Κ. Λαπαβίτσας πού μπορεῖ πρίν μερικές ἡμέρες νά χαρακτήριζε μπαροῦφα τό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ ἀλλά βρῆκε μια θέσι στό ψηφοδέλτιο Ημαθίας καί πέτυχε νά έκλεγῆ. Εἶναι ὁ ἴδιος πού ἔχει ξεκάθαρα δηλώσει ὄτι ἡ Ελλάδα πρέπει να γυρίση στήν δραχμή.
Ο Καζάκης τόν ἀποκαλεῖ Μπαρουφάκη καί τόν χαρακτηρίζει «νάρκισσο καί ἀλαζόνα» καί ἄσχετον μέ τά οἱκονομικά. Τόν κατηγορεῖ ἐπίσης ὄτι εἶναι ἄνθρωπος τοῦ Σόρος. Πιό συγκεκρίμενα ὁ Καζάκης εἶπε ὄτι «ο κ.Βαρουφάκης έχει μία ιδιαιτερότητα η οποία τον κάνει προβληματικό. Είναι νάρκισσος και αυτό όπως ξέρετε είναι ψυχασθένεια» και πρόσθεσε πως είναι ανισόρροπος λέγοντας «ο τρόπος που μιλάει και ο τρόπος που εκδηλώνεται, με τον τρόπο που εκδηλώνεται».
Η οικοδέσποινα μιᾶς πρόσφατης έκπομπῆς Αγγλικοῦ καναλιοῦ ρώτησε τόν Βαρουφάκη ἀν ἐμπιστεύεται τήν Γερμανία μέ τόν ὑπουργό Οίκονομικῶν νά ἀπαντᾶ ὄτι «ναί τήν ἐμπιστεύομαι» παραπέμποντας σέ παλαιότερο ἄρθρο του στό ὀποῖον ἐπρέσβευε τήν ἄποψιν ὄτι ἡ Ευρώπη ἔχει ἀνάγκη ἀπό μιά ἡγεμονική Γερμανία ὅσον ἀφορά τήν οίκονομική δραστηριότητα.
Αὐτός ὁ κομψευόμενος δανδῆς καί ξερόλας Βαρουφάκης, ἔχει καβαλήσει γιά καλά τό καλάμι. Πιστεύει ὄτι εἶναι ἕνας νέος Ταϋλεράνδος καί αυτός καί ο Τσίπρας μᾶς ὀδηγοῦν ὀλοταχῶς στον γκρεμό. Ενῶ βρισκόμαστε λίγες ὧρες πρίν το κρίσιμο Eurogroup τῆς ἐρχομένης Τετάρτης ὁ ὑπουργός Οικονομικῶν τῆς συγκυβέρνησης Σύριζα-ΑΝΕΛ ἐξακολουθεῖ νά συμπεριφέρεται ὧς… ναπολέων καί ὧς… σωτῆρας τῆς Ελλάδος καί τῆς Ευρώπης. Μέ ἀλαζονεῖα, μέ βερμπαλισμό, με καθημερινές μπαροῦφες καί μαξιμαλιστικές προτάσεις συνεχίζει νά μιλᾶ γιά «μεγάλα» σχέδια καί… πράσινα ἄλογα. Δέν ἔχουν καθόλου ἐπιγνωσι τῆς δεινῆς θέσεως στήν ὀποῖα βρίσκεται ἡ Ἑλλάδα καί ὄτι ἔχουν να κάνουν με τήν χῶρα καί τό μέλλον της καί ὄχι με τον ἠλίθιο χῶρο τοῦ Σύριζα καί τίς ἐπικίνδυνες θεωρίες του γιά τήν οἰκονομία. Σήμερα πού μιλᾶμε ἡ κατάστασις εἶναι ἐξόχως δραματική, με βάσι ὄλα τά δεδομένα καί μέ βάσι τά ὄσα ἔχουν πεῖ ὄλοι οι Ευρωπαίοι καί οἱ «φίλοι» τους οἱ Αμερικανοί. Καί ὄμως, αὐτοί οί κύριοι τῆς συγκυβέρνησης μιλᾶνε σάν νά ἔχουν… κατακτήσει τόν κόσμο. Ο δε Βαρουφάκης μιλᾶ τῶρα καί ὧς… Ρούσβλετ καί προτείνει νέα, μεγαλεπήβολα σχέδια, τά ὀποῖα μάλιστα θά «σώσουν» ὄχι μόνον τήν Ελλάδα, ἀλλά καί ὀλόκληρη τήν Ευρώπη.
Τήν μία μᾶς λέει ὄτι θά προτείνη στούς δανειστές τήν ἀντικατάστασιν τοῦ ἐλληνικοῦ χρέους μέ ἕνα perpetual ὀμόλογο καί τήν ἄλλη μᾶς λέει ὄτι ἡ ἑλληνική κυβέρνησι θα προτείνη ἕνα New Deal γιά τήν Ευρώπη, ὄπως εἶχε κάνει ὁ Αμερικανός πρόεδρος Ρούσβελτ. Ένα New Deal για την Ευρώπη το ὀποῖον νά χρηματοδοτηθῆ ἀπό τήν Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ὧστε νά αὐξηθοῦν κατά δέκα φορές τά κεφάλαια πού ἔχουν διατεθῆ ἔως τῶρα. Τήν μία μᾶς μιλάει σάν ἕνας Adam Smith καί τήν ἄλλη ως… Ρούσβλετ και προτείνει νέα, μεγαλεπήβολα σχέδια, τα ὀποῖα μάλιστα θά «σώσουν» όχι μόνον τήν Ελλάδα, ἀλλά καί ὀλόκληρη τήν Ευρώπη.
Επίσης τόν ἀκοῦμε νά λέει ὄτι «στόχος μας εἶναι ἡ ἀνάπτυξη για όλους του Ευρωπαίους πολίτες και όχι μόνο για τους Έλληνες, τους Πορτογάλους ή τους Ισπανούς. Η Ένωση θα πρέπει να είναι ευεργετική για όλες τις χώρες». Εδῶ ὁ Βαρουφάκης γίνεται ἕνας ἀκραιφνῆς χριστιανός ἀλλά καί ζητᾶ τήν ἐξίσωσιν τοῦ βιωτικοῦ ἐπιπέδου τῆς Ἑλλάδος μέ αὑτό τῆς Γερμανία.
Ο Βαρουφάκης μᾶς λέει ἀκόμα ὄτι «γιά να βγοῦμε ἀπό αὐτήν τήν κατάστασιν θά περάσουμε τήν άναγκαῖα φάσι τῆς λιτότητος. Οἱ ἔλληνες θά ὑποχρεωθοῦν νά διάγουν βίον λιτόν. ὅμως αὐτἀ πού προτείνουν να πράξουν δέν έκπέμπουν αὐτό τό μήνυμα. Γιατί «λιτότητα» και «στέρησις» δέν σημαίνει ὄτι ἐπαναπροσλαμβάνω στό Δημόσιο ἀκρίτως, σκίζω, ἀγνοῶ, καταργῶ ό,τι ἔχει προηγηθῆ, καλό-κακό, ὧς μολυσμένο ἀπό μνημονιακό ιό, καταφεύγω σέ παροχές καί ὑποσχέσεις, σέ μιά χῶρα ποικιλοτρόπως χρεωκοπημένη.
Ο Βαρουφάκης καί ὁ Τσίπρας δέν ἀντιλαμβάνονται ὄτι ἡ Ελλάδα δέν μπορεῖ νά φύγη ἀπο τό μνημόνιο χωρίς νά ἐξοφλήση ὀλὀκληρο τό χρέος καί ὄλα τά δάνεια πού ἔχει συνάψει ἡ Ελλάδα καί σύμφωνα με το Αγγλικό Δίκαιο (350 δις ευρώ). Αγγλικό Δίκαιο σημαίνει και κατάσχεση πλοίων των εφοπλιστών, όπου και αν βρεθούν.Ο Βαρουφάκης θά πρέπη να τόν βουλώση καί να συμβουλευτῆ τούς καλλίτερους νομικούς πρίν μιλήσει γιά ἀκύρωση τῶν μνημονίων.
Πῶς θά μπορούσαμε νά ἐξηγήσωμε αὐτό πού εἶπε ὁ Βαρουφάκης ὄτι ἀνυπομονούσε να συναντήση τόν «διανοούμενο της Ευρωζώνης»;.Κολακεῖα ἥ χλευασμό; Ὄτι καί νά έννοοῦσε, αυτό δείχνει τήν ἔπαρσιν καί τόν ναρκισσισμό τοῦ ἀνθρώπου. Νόμισε ὄτι ο Σόιμπλε θα καταλαμβάνετο άπό δέος ἀπό τήν τιμή πού τοῦ ἔκανε να συζητήση «μακροοικονομική φιλοσοφία» με ἕναν γκουρού τῆς μακροοικονομικῆς θεωρίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΟ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ