Παρασκευή, 31 Μαρτίου, 2023

Ψηφιακή Αλληλεγγύη; Ευχαριστώ, δεν θα πάρω.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Επιλέξιμος ων στη δράση Ψηφιακή Αλληλεγγύη (e-inclusion.gr), καθώς ανήκω σε ομάδα πληθυσμού που χρήζει κοινωνικής μέριμνας [ενδεχομένως και επισιτιστικής, προς της ψηφιακής βοήθειας], νιώθω να υλοποιείται σε βάρος των δυνητικά ωφελουμένων -άρα και εμού- ένας ενορχηστρωμένος εμπαιγμός με θεσμική κάλυψη.
Διερωτώμαι, πως είναι δυνατόν να επιτρέπεται σε παρόχους να συμμετέχουν στη δράση χωρίς να συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές και, έτι περαιτέρω, να επιχειρούν να εκμεταλλευθούν κατά χυδαίο κερδοσκοπικό τρόπο δημόσιες πρωτοβουλίες προνοιακού χαρακτήρα.
Και εξηγούμαι:
Στην σελίδα 44 της σχετικής πρόσκλησης, όπως και σε υπεύθυνες δηλώσεις που συνυπογράφουν οι πάροχοι πρόσβασης υπηρεσιών στο διαδίκτυο, αναφέρεται:
“Η οικονομική αξία κάθε κουπονιού αποτελεί την αμοιβή των Παρόχων/Προμηθευτών, ως μοναδικό αντάλλαγμα για τις υπηρεσίες και τον εξοπλισμό που αυτοί παρέχουν στον ωφελούμενο κάτοχό του, η οποία καταβάλλεται από το ΤΕΕ και εισπράττεται από τους Παρόχους/Προμηθευτές, σύμφωνα με τους όρους του Κεφαλαίου 7 της παρούσας. Οι Πάροχοι/Προμηθευτές δεν δικαιούνται να επιδιώξουν, να αναζητήσουν ή να λάβουν αμοιβή υπό άλλους όρους ούτε οποιαδήποτε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση για την παροχή των υπηρεσιών αυτών.”
Λαμβάνοντας δε υπόψη ότι: α)η δράση έχει ΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΣΧΥ και η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΡΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ και β) ο εξοπλισμός δεν δίδεται δωρεάν από τους παρόχους, αλλά πληρώνεται εις το ακέραιο από τη δράση.
Πως είναι, τότε, δυνατόν, να επιτρέπεται στους παρόχους να ασκούν καταχρηστικά το (ας το πούμε) δικαίωμά τους να δεσμεύουν τους ωφελούμενους με συμβόλαια 24ΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ;
Για ποιο λόγο να βρίσκονται δεσμευμένοι οι ωφελούμενοι με συμβόλαια που περιέχουν ρήτρες διακοπής και να είναι υποχρεωμένοι να πληρώνουν -για περίπου 16 μήνες μετά τη λήξη της δράσης- υπηρεσίες σε τιμές που τότε θα είναι κατά πάσα πιθανότητα αρκετά φθηνότερες στην ελεύθερη αγορά από τις σημερινές, κι ενώ θα έχουν λήξει οι συμβατικές υποχρεώσεις των παρόχων; Εξάλλου, οι προσφορές των παρόχων -στο πλαίσιο της δράσης- δεν εμπεριέχουν καμία κοινωνική ευαισθησία· αφορούν στις ίδιες τιμές και σε πακέτα χρήσης που διατίθενται -στο παρόν- για όλους τους καταναλωτές.
Λογική αρπακτικού παντού, ειδικά από τον δικό μας ΟΤΕ. Δεν αλλάζει τίποτα σ’ αυτή τη χώρα. Δημόσιες Συμβάσεις, μικρές, μεγάλες, ειδικές, ιδιαίτερες· καρκίνος!
Αναμένω να αντιληφθεί το ΤΕΕ και οι κυβερνητικοί εμπλεκόμενοι τι πράττουν, τέτοιες ώρες, σε τέτοια πεδία. Να σταματήσουν εδώ και τώρα την καπηλεία της φτώχειας. Να ανακληθεί αμέσως η δράση και οι συμβάσεις και να αποδοθούνε ευθύνες σε κυβερνητικούς, τεε και παρόχους.
Θα τους επιστρέψω το ΚΟΥΠΟΝΙ ως απαράδεκτο. Οφείλω, ωστόσο, να δημοσιοποιήσω το ζήτημα. Στην πλειοψηφία τους, οι δυνητικά ωφελούμενοι είναι άνθρωποι που γνωρίζουν ελάχιστα έως τίποτα από τεχνολογίες και υπηρεσίες διαδικτύου και δεν μπορούν εύκολα να αξιολογήσουν τί τους παρέχεται, τι τους δεσμεύει και πόσο αξίζει. Δεν μπορούν κάποιοι να πατάνε πάνω στην άγνοια και την αγαθοσύνη φτωχών και φτωχοποιημένων ανθρώπων και να κερδοσκοπούν. Πολλώ δε μάλλον όταν το πράττουν με συμπαιγνία κυβερνητικών και με χρήματα της πολιτείας.
Γ.Σ.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ