Οι προτάσεις της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών για την ανάπτυξη, με μια εξαιρετική ιδέα

wpid 20150222090322Σχόλιο paragoume blog ( Ανέστης Γεωργιάδης ) :
Οι προτάσεις της ΕΕΝΕ γενικά είναι σωστά προσανατολισμένες αλλά μονομερείς στην κατεύθυνση του ΘΕΛΩ , θα μπορούσαν για να φανούν ολοκληρωμένες και να έχουν οικονομικό και πολιτικό βάρος αν περιλάμβαναν ΚΑΙ προτάσεις με έμφαση στο ΠΡΟΣΦΕΡΩ. Θέλουμε να τονίσουμε την εξαιρετική πρόταση του να φορολογηθούν τα επιπλέον μελλοντικά εισοδήματα με συντελεστή 10% , όπου διασφαλίζονται τα παρόντα έσοδα του κράτους (και δεν μπορούν να το αρνηθούν οι δανειστές)και κάνει τις Ελληνικές επιχειρήσεις ανταγωνιστικές σε σχέση με τις Ιρλανδικές , Κυπριακές , Βουλγάρικες κλπ .
Οι προτάσεις της ΕΕΝΕ για την ανάπτυξη περιληπτικά είναι:
1)H πάταξη της φοροδιαφυγής διασφαλίζει δικαιότερη φορολογία. Είναι καίριας σημασίας να μη χρειαστεί να επωμιστούν το κόστος προσαρμογής μόνο οι συνεπείς φορολογούμενοι μέσω αυξήσεων φορολογικών συντελεστών σε εταιρείες και κυρίως σε φυσικά πρόσωπα.
2) Η ΕΕΝΕ έχει ήδη προτείνει ένα μεταβατικό φορολογικό συντελεστή 10% στα επιπλέον μελλοντικά εισοδήματα, δηλαδή και πάλι στην ανάπτυξη
3)οι υγιείς επιχειρήσεις οφείλουν ούτως η άλλως να αποφεύγουν την πληρωμή των εργαζομένων τους στα επίπεδα του βασικού μισθού. Η ΕΕΝΕ πιστεύει πως το θέμα των μισθών πρέπει να καθορίζεται απευθείας από τους Έλληνες επιχειρηματίες και εργαζόμενους
4)Μεγαλύτερη έμφαση σε κεντρικό επίπεδο πρέπει να δοθεί στο θέμα των ασφαλιστικών εισφορών
Αναλυτικά η ανακοίνωση που εξέδωσε η ΕΕΝΕ:
«Η Ελληνική Ένωση Επιχειρηματιών (ΕΕΝΕ), σταθερή στις θέσεις της και πιστή στο όραμά της για μια Ελλάδα δυναμική, εξωστρεφή, ανταγωνιστική και αυτοδύναμη στηρίζει την Ελληνική κυβέρνηση στο δύσκολο έργο της και προσβλέπει στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στις ιδιαίτερα δύσκολες διαπραγματεύσεις της κυβέρνησης με τους εταίρους της χώρας μας.
Η ΕΕΝΕ θα συνεχίσει να στηρίζει όλες τις προσπάθειες που κινούνται σε θετική κατεύθυνση και έχουν στόχο την οικονομική και κοινωνική πρόοδο, ανάπτυξη και ευημερία σε μια Ευρώπη και Ευρωζώνη που τη χρειάζονται όσο ποτέ.
Η κρίσιμη θέση μας, πως η κατάλληλη ισοτιμία ευρώ-δολαρίου πλησιάζει το 1 προς 1, δείχνει να αποκτά όλο και περισσότερους συμμάχους και αναγνώριση στην Ευρώπη. Σε μια Ευρώπη που αντιλαμβάνεται πως η κρίση στον Ευρωπαϊκό Νότο έχει αποφέρει πολλαπλά οφέλη στον Ευρωπαϊκό Βορρά που μεταξύ άλλων επωφελείται από τη χαμηλή ισοτιμία βλέποντας τις εξαγωγές του να ενισχύονται. Ας σημειωθεί πως χωρίς την κρίση στον ευρωπαϊκό Νότο και βασιζόμενη αποκλειστικά στις επιδόσεις των χωρών του Βορρά, βάσει έγκυρων εκτιμήσεων, η ισοτιμία του ευρώ με το δολάριο θα όδευε προς το 1 προς 2, αποτελώντας τροχοπέδη για την ανάπτυξη των χωρών αυτών. Επιπροσθέτως, η μείωση των επιτοκίων και η φυγή κεφαλαίων στο Βορρά, έχει ενισχύσει αισθητά τις οικονομίες αυτές, με εκτιμώμενα οφέλη, συνολικά (εμπόριο και επιτόκια), που υπερβαίνουν τα 100-150 δις. ευρώ ετησίως για τη Γερμανία και μόνο.
Κάθε διαπραγμάτευση στις δίκαιες θέσεις της Ελλάδας αναμένεται να έχει και αναγκαίες υποχωρήσεις με βάση τις αρχές, τους κανόνες αλλά και τις θέσεις των εταίρων μας όπως αυτό είναι φυσικό και αναμενόμενο. Δεδομένης της ανάγκης εύρεσης αμοιβαία επωφελούς συμφωνίας άμεσα, αποφασιστικότητα πρέπει να επιδειχθεί τόσο στις απαιτήσεις όσο και στην ελαστικότητα στην προσαρμογή επί μέρους ζητημάτων.
Η κυβέρνηση έχει καταστήσει σαφές πως θα προστατέψει τη χώρα τόσο από ένα οικονομικό ατύχημα όσο και από ένα νέο δημοσιονομικό εκτροχιασμό. Στον άξονα αυτό η κυβέρνηση θέτει ως προτεραιότητα την καλύτερη λειτουργία του κράτους, των ελεγκτικών μηχανισμών και την πάταξη της φοροδιαφυγής.
Σε αυτήν την κρίσιμη προσπάθεια η ΕΕΝΕ θα σταθεί δίπλα στην κυβέρνηση, καθώς η πάταξη της φοροδιαφυγής διασφαλίζει δικαιότερη φορολογία. Είναι καίριας σημασίας να μη χρειαστεί να επωμιστούν το κόστος προσαρμογής μόνο οι συνεπείς φορολογούμενοι μέσω αυξήσεων φορολογικών συντελεστών σε εταιρείες και κυρίως σε φυσικά πρόσωπα. Σε μια οικονομία σαν της Ελλάδας, η οποία αποτελείται κυρίως από μικρομεσαίες εταιρείες, οι προσωπικοί συντελεστές φορολόγησης είναι πρακτικά ταυτόσημοι με τους εταιρικούς συντελεστές φορολογίας. Πρέπει να προστατευθούν όλοι εκείνοι που έχουν να επιτελέσουν καθοριστικό ρόλο στον πιο θεμελιώδη στόχο της κυβέρνησης – την ταχύτερη δυνατή επιστροφή στην ανάπτυξη. Η ανάπτυξη θα φέρει θέσεις εργασίας, οικονομική αισιοδοξία, μεγάλες και συμφέρουσες επενδύσεις και θα λυτρώσει την κοινωνία από το βάρος της ανθρωπιστικής κρίσης.
Νέα αναπτυξιακή δυναμική δύναται να δώσουν λοιπόν η τελευταία εξωτερική υποτίμηση του ευρώ – διαχρονική θέση της Ένωσής μας – σε συνδυασμό με χαμηλότερη φορολογία μόνο για το επιπλέον παραγόμενο εισόδημα δηλαδή την ανάπτυξη. Η ΕΕΝΕ έχει ήδη προτείνει ένα μεταβατικό φορολογικό συντελεστή 10% στα επιπλέον μελλοντικά εισοδήματα, δηλαδή και πάλι στην ανάπτυξη.
Όσον αφορά άλλες μεταρρυθμίσεις που προωθεί η Κυβέρνηση, όπως για παράδειγμα την αύξηση του βασικού μισθού στα πρότερα επίπεδα η ΕΕΝΕ πιστεύει ότι οι υγιείς επιχειρήσεις οφείλουν ούτως η άλλως να αποφεύγουν την πληρωμή των εργαζομένων τους στα επίπεδα του βασικού μισθού. Ο μισθός είναι η ανταμοιβή της εργασίας και το βασικό κίνητρο για την αποδοτικότητα, την εξέλιξη και την πρόοδο του εργαζομένου και άρα της επιχείρησης. Συνεπώς, οι επιχειρήσεις κερδίζουν με το να είναι γενναιόδωρες και σωστές απέναντι στους εργαζόμενούς τους. Για δε τις επιχειρήσεις που εκ των πραγμάτων δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πρέπει να διευκολυνθούν αντίστοιχα με χαμηλότερες ασφαλιστικές εισφορές ούτως ώστε και αυτές σταδιακά να επαναφέρουν τους μισθούς των εργαζομένων τους στα επίπεδα του πρότερου βασικού μισθού.
Η ΕΕΝΕ πιστεύει πως το θέμα των μισθών πρέπει να καθορίζεται απευθείας από τους Έλληνες επιχειρηματίες και εργαζόμενους χωρίς την ανάγκη εξωτερικών συμβατικών υποχρεώσεων και ως εκ τούτου αυτές να μην γίνονται εργαλεία πολιτικής πίεσης σε μια οικονομική πολιτική που οφείλει τώρα να αλλάξει πια ριζικά.
Μεγαλύτερη έμφαση σε κεντρικό επίπεδο πρέπει να δοθεί στο θέμα των ασφαλιστικών εισφορών. Εκεί η κυβέρνηση με συγκεκριμένες θετικές ρυθμίσεις μπορεί να δώσει ώθηση στην επιχειρηματικότητα, να δώσει τη δυνατότητα για υψηλότερους μισθούς και να τροφοδοτήσει αποφασιστικά την στροφή στην ανάπτυξη.
Η ιδιωτική πρωτοβουλία, η επιχειρηματικότητα είναι εκείνη που διασφαλίζει το μεγαλύτερο μέρος της απασχόλησης στη χώρα μας. Στην ΕΕΝΕ εργαζόμαστε συστηματικά για την περεταίρω ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας αναγνωρίζοντας τον καταλυτικό της ρόλο για την οικονομική ανάκαμψη. Στηρίζουμε διαχρονικά το Πατριωτικό επιχειρείν. Θέλουμε να μείνουμε στην Ελλάδα, να συνεχίσουμε να δημιουργούμε πλούτο και θέσεις εργασίας εδώ, να συνεχίσουμε να στηρίζουμε την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη επενδύοντας στις δυνατότητες του τόπου και των συμπολιτών μας».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΟ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ