18/05/2021

Τι δεν μας λέει η "αποκάλυψη" ενός σάιτ της Λάρισας για τον Κατρούγκαλο…

111Η “αποκάλυψη” ενός σάιτ της Λάρισας για τον Κατρούγκαλο…
Όπως και τα ΜΕΓΑλοπαπαγαλάκια του Σαμαρά..
δεν μπήκαν στον κόπο να μας πουν σε ποιον δικηγόρο ανατέθηκε η υπόθεση..
Δείτε τι λέει η απόφαση του Δήμου Λάρισας της 12ης Φεβ. 2015
 
 
111

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει:
Α) Την άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας για την ακύρωση 1. της τεκμαιρόμενης, από την άπρακτη πάροδο της προβλεπομένης κατ’ άρθρον 152 του ΚΔΚ τριακονθήμερης αποκλειστικής προθεσμίας, άρνησης της Ειδικής Επιτροπής κατ’ άρθρον 152 ΚΔΚ να κάνει δεκτό αίτημα του Δήμου Λαρισαίων για την ακύρωση της από 22-10-2014 και με αρίθμ. πρωτ. 19830/ 217240 αποφάσεώς του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας, 2. Της από 22-10-2014 και με αρίθμ. πρωτ. 19830/ 217240 αποφάσεώς του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας, καθώς και 3. κάθε άλλης συναφούς πράξης ή παράλειψης.
Β) Τον διορισμό για το χειρισμό της συγκεκριμένης υπόθεσης στην δικηγόρο κ. Κατερίνα Λαϊνά (ΑΜ ΔΣΑ 24251), στην οποία δίνει την εντολή και πληρεξουσιότητα να καταθέσει την πιο πάνω αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του ΣΤΕ
exomatiakaivlepo

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΟ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ