15/05/2021

Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε…..

wpid 20150421032124

Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 41 – 20/4/2015. Επικαλείται «την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος» και αναφέρει τα εξής:

«Οι Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτοί προσδιορίζονται από το ισχύον “Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης” που τηρείται με ευθύνη της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, υποχρεούνται να καταθέτουν τα ταμειακά τους διαθέσιμα και να μεταφέρουν τα κεφάλαια προθεσμιακών τους καταθέσεων σε λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης που τηρούν στην Τράπεζα της Ελλάδος, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης ή διαδικασίας.

Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται τα κεφάλαια που απαιτούνται για την κάλυψη των ταμειακών τους αναγκών για το επόμενο δεκαπενθήμερο, καθώς και τα κεφάλαια που έχουν κατατεθεί από τους ανωτέρω φορείς στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.»

Η ΠΝΠ αφορά εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη! Βέβαια δεν είναι «έκτακτη», αφού εδώ και πέντε χρόνια τα ίδια έχουμε και δεν είναι «απρόβλεπτη», αφού όλοι το έχουμε καταλάβει ότι οι αλληλέγγυοι δανειστές μας κάπου εκεί ήθελαν να μας οδηγήσουν.

Τώρα ξύνουμε τον πάτο του βαρελιού κυριολεκτικά!

Η λύση πρέπει να εξευρεθεί μέσα στο επόμενο δεκαπενθήμερο!

Μετά αυτού τέλος η αλληλεγγύη!

Βλάσης Μανθογιάννης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΟ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ