«Καθαρά» τα όπλα της Νέας Αγχιάλου

ÂÏËÏÓ- åðé÷åßñçóç ôçò áíôéôñïìïêñáôéêÞò õðçñåóßáò êáé ôçò ÅÊÁÌ óôçí Áã÷ßáëï Âüëïõ, ãéá ôç óýëëçøç ôñéþí êáôáæçôïýìåíùí êáêïðïéþí.(EUROKINISSI-ÃÉÁÍÍÇÓ ÃÅÙÑÃÉÁÄÇÓ)Καθαρά είναι τα όπλα που κατασχέθηκαν την Παρασκευή από το κρυσφήγετο της Νέας Αγχιάλου, κατά την επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής και της ΕΚΑΜ. Διαβάστε την συνέχεια

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΟ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ