15/05/2021

Στα χέρια του Σπίρτζη το σκάνδαλο της ΕΡΓΟΣΕ – επιτροπής ανταγωνισμού!

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Θέμα: «Οι πολύ μικρές εκπτώσεις στα έργα της ΕΡΓΟΣΕ και η νέα εργολαβία με Α.Δ. 716»
Με αφορμή το διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου με Α.Δ. 716(έργο αναβάθμισης του σιδηροδρομικού τμήματος Ψαθόπυργος-Ρίο), στον οποίο έσπασε για δεύτερη φορά, μετά από αυτή του διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου με Α.Δ. 715(έργο σκούπα στο τμήμα Κιάτο-Ροδοδάφνη), το καθεστώς των πολύ μικρών εκπτώσεων στα έργα της ΕΡΓΟΣΕ, επαναφέραμε στη Βουλή(με τις υπ’ αριθμό πρωτ. 1597/116/6-4-2015, 1594/113/6-4-2015, 1595/114/6-4-2015, 1596/115/6-4-2015 και 1598/117/6-4-2015 όμοιες Ερωτήσεις μας & Α.Κ.Ε, αντιστοίχως προς τον Πρωθυπουργό και προς όλους τους αρμόδιους Υπουργούς), το μεγάλο σκάνδαλο των εμφανώς «στημένων» διαγωνισμών της ΕΡΓΟΣΕ, που οδηγούσαν στην ανάθεση συμβάσεων με πολύ μικρές εκπτώσεις (5,29% για τη σύμβαση με Α.Δ. 579 και 8,5% για τη σύμβαση με Α.Δ. 735) και στη λεηλασία τεράστιων ποσών κοινοτικής και εθνικής χρηματοδότησης.
Είχαμε την ελπίδα, ότι αυτή τη φορά θα λαμβάναμε τις δέουσες απαντήσεις από τους Υπουργούς της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Όμως, οι περισσότερες από τις απαντήσεις ήσαν «καρμπόν» με τις απαντήσεις των προηγούμενων Υπουργών, ενώ ο Υπουργός Οικονομικών και ο κατ’ εξοχή αρμόδιος για την ΕΡΓΟΣΕ Υπουργός ούτε καν μας απάντησαν(!!!). Γι αυτό αναγκαστήκαμε να καταθέσουμε προς τον τότε αρμόδιο για την ΕΡΓΟΣΕ Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού την υπ’ αριθμό Αρ. Πρωτ. 341/12-6-2015 Επίκαιρη Ερώτηση.
Κατά τη συζήτηση της παραπάνω Επίκαιρης Ερώτησής μας στις 22 Ιουνίου 2015 αναφερθήκαμε στις επανειλημμένες Ερωτήσεις & Α.Κ.Ε που καταθέσαμε τις προηγούμενες Κοινοβουλευτικές Συνόδους της Βουλής για το μεγάλο αυτό σκάνδαλο, καταγγέλλοντας τους προηγούμενους υπουργούς για «πλήρη συγκάλυψη» των ενεχομένων στην απάτη Διοικητικών και υπηρεσιακών παραγόντων της ΕΡΓΟΣΕ, οι οποίοι:
«Στήνουν» τους διαγωνισμούς και «φουσκώνουν» τους «προϋπολογισμούς» των έργων, λεηλατώντας τεράστια ποσά κοινοτικής και εθνικής χρηματοδότησης, για χάρη των «εθνικών εργολάβων» (!!!).
Κατακυρώνουν διαγωνισμούς με πολύ μικρές εκπτώσεις και αποκλείουν προσφορές με μεγαλύτερες εκπτώσεις για να δώσουν τα έργα στους «εθνικούς εργολάβους»(!!!).
Δημιουργούν προϋποθέσεις για απ’ ευθείας αναθέσεις δεκάδων εκατομμυρίων € στους «εθνικούς εργολάβους» στις θέσεις εμπλοκής της σιδηροδρομικής γραμμής με την Ολυμπία Οδό (!!!).
Παραμένουν στις θέσεις τους, αν και ασκήθηκαν εναντίον τους διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα για το σκάνδαλο του έργου της σύμβασης 470/2007 της σήραγγας της Όθρυος(!!!).
Αναφέραμε επίσης, ότι οι συμβάσεις της ΕΡΓΟΣΕ, μαζί με άλλες, απετέλεσαν αντικείμενο ελέγχου για πρακτικές καρτέλ και μοίρασμα εργολαβιών κάτω από το τραπέζι τόσο της Επιτροπής Ανταγωνισμού, όσο και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), πλην όμως, παρά την πάροδο, τότε, δυο(2) και πλέον ετών, η Επιτροπή Ανταγωνισμού καθυστερεί την έκδοση του σχετικού Πορίσματος Ελέγχου.
Απαντώντας, ο παριστάμενος Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Σπίρτζης άφησε σαφείς αιχμές κατά της Επιτροπής Ανταγωνισμού, αλλά και κατά άλλων Ανεξάρτητων Αρχών(ΕΕΤΤ), αναφέροντας επί λέξει τα εξής:
«Έχω ξαναμιλήσει για τις δήθεν ανεξάρτητες αρχές, που είναι πιο εξαρτημένες και από την εξάρτηση. Είναι ο νέος σύγχρονος τρόπος παράκαμψης του ελληνικού κράτους, της ελληνικής νομοθεσίας και του ελληνικού Κοινοβουλίου, ο νέος τρόπος άμεσης παρέμβασης κάποιων έξω από τη χώρα στη χώρα. Διαβάστε τον νόμο που διέπει τη λειτουργία της Επιτροπής Ανταγωνισμού, μιας ρυθμιστικής αρχής που λέει ότι είναι ανεξάρτητη, όπως και οι υπόλοιπες, σκόπιμα, για να μπερδεύεται ο ρόλος τους µε τις πέντε συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού λειτουργεί ως αρχή υπεράνω του Κοινοβουλίου. Δεν ενημερώνει, όπως αναφέρατε, –το ίδιο κάνει και η ΕΕΤΤ- ο πρόεδρός της. Και εμπλέκεται ακόμη και σε αναρμόδια θέµατα».
Όσο αφορά τις παραπάνω καταγγελίες μας για τους Διοικητικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες της ΕΡΓΟΣΕ, ο κ. Σπίρτζης μας είπε:
Ότι «Ήδη δόθηκε εντολή στο Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων» για την έρευνα των καταγγελιών μας

Ότι «Η νέα διοίκηση της ΕΡΓΟΣΕ µετά από τις προβλεπόμενες διαδικασίες από το Κοινοβούλιο θα εξετάσει εάν θα προχωρήσει ο διαγωνισμός µε αριθμό 716, όπως ρωτάτε, εάν τηρήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες ή εάν θα ακυρωθεί. Το ίδιο ισχύει και για τους διοικητικούς παράγοντες, εφόσον επιβεβαιωθούν οι καταγγελίες σας µετά την έρευνα που έχουμε διατάξει».

Από τότε παρήλθαν σχεδόν οκτώ(8) μήνες, η «νέα Διοίκηση» της ΕΡΓΟΣΕ προχώρησε, όπως είχε αποφασίσει και η προηγούμενη, στην ανάθεση του διαγωνισμού µε αριθμό διακ. 716 στη δεύτερη από πλευράς μειοδοσίας εταιρία «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.», αποκλείοντας για τυπικούς λόγους την Ιταλική εταιρία Infrastutore, η οποία κατέθεσε προσφορά με μεγαλύτερη κατά 8,427% έκπτωση(!!!).
Και, όχι μόνο αυτό, αλλά και οι επίορκοι υπάλληλοι της ΕΡΓΟΣΕ παρέμειναν ακλόνητοι στις θέσεις τους, εξακολουθώντας, όπως αναφέραμε κατά τη συζήτηση της Επίκαιρης Ερώτησής μας, «να βάζουν χρυσές υπογραφές» για το χατίρι των «εθνικών εργολάβων».
Δηλαδή, και η «νέα Διοίκηση» της ΕΡΓΟΣΕ συνεχίζει να κάνει ό,τι έκαναν και οι προηγούμενες, σαν μην άλλαξε τίποτα, εξυπηρετώντας τους «εθνικούς εργολάβους» και βλάπτοντας το δημόσιο συμφέρον.

Έρχεται, όμως, το Ελεγκτικό Συνέδριο και με την υπ’ αρ. 8/2016 Απόφαση του Ε΄ Κλιμακίου του έκρινε ότι «εμφιλοχώρησαν ουσιώδεις νομικές πλημμέλειες κατά τη διαδικασία διεξαγωγής του επίμαχου διαγωνισμού και συνεπώς κωλύεται η υπογραφή του ελεγχόμενου σχεδίου σύμβασης». Αν δε ανατρέξουμε στο σκεπτικό της εν λόγω Απόφασης, θα δούμε ότι αυτή αποτελεί κόλαφο για την ΕΡΓΟΣΕ και δικαιώνει πλήρως τα όσα υποστηρίξαμε με τις κοινοβουλευτικές μας παρεμβάσεις, ότι δηλαδή κακώς αποκλείστηκε η παραπάνω Ιταλική εταιρία για τους επικαλούμενους από την ΕΡΓΟΣΕ «τυπικούς λόγους».
Και μη μας πει ο Υπουργός, ότι η Απόφαση αυτή δεν είναι τελεσίδικη, γιατί θα του πούμε, ότι η κατάσταση στο Ελεγκτικό Συνέδριο(Ε.Σ.) δεν είναι πλέον όπως ήταν προηγουμένως, όταν οι «εθνικοί εργολάβοι» είχαν βρει τον τρόπο, με «ύποπτες» και αμφισβητούμενες για την ορθότητά τους Αποφάσεις του VI Τμήματος του Ε.Σ. , όπως η περίφημη Απόφαση της «συγγνωστής πλάνης» για την αμαρτωλή σύμβαση 994/2005 του Προαστιακού, να ανατρέπουν τις Αποφάσεις του Ε΄ Κλιμακίου, αφού, σύμφωνα με τον Νόμο υπ’ αρ. 4129/2013(ΦΕΚ Α 52/28-2-2013), κατά των αποφάσεων του Τμήματος, οι οποίες πριν ήταν τελεσίδικες , «χωρεί αίτηση αναθεώρησης». Η δε αίτηση αναθεώρησης «εκδικάζεται από Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου μείζονος – επταμελούς σύνθεσης, το οποίο συγκροτείται από τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και έξι μέλη, τα οποία ορίζονται από την Ολομέλεια του Δικαστηρίου μεταξύ των αρχαιότερων συμβούλων».
Σε κάθε, όμως, περίπτωση, όποια κι αν είναι η τελική Απόφαση του Ε.Σ δεν είναι πλέον δυνατή η έγκαιρη αποπεράτωση του έργου, με συνέπεια να έχουμε μεγάλη απώλεια κοινοτικής χρηματοδότησης, που στη σημερινή τραγική για τη χώρα μας οικονομική συγκυρία συνιστά πράξη εγκληματική και ποινικά κολάσιμη.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάσθε:
1) Πως προτίθεται να αντιμετωπίσει ο αρμόδιος Υπουργός την παραπάνω άκρως δυσμενή εξέλιξη, όσο αφορά το έργο με αρ. διακήρυξης 716 της ΕΡΓΟΣΕ;
2) Υπάρχει περίπτωση να υλοποιηθεί έγκαιρα το παραπάνω έργο και να αποφευχθεί η μεγάλη απώλεια κοινοτικής χρηματοδότησης; Τι έχει να πει επ’ αυτού η Ε.Δ.Α. Μεταφορών;
3) Θα αναζητήσει ο αρμόδιος Υπουργός τις ευθύνες για τα παραπάνω τόσο της «νέας Διοίκησης» της ΕΡΓΟΣΕ, όσο και των επίορκων υπαλλήλων της; Μέχρι πότε οι Διοικήσεις της ΕΡΓΟΣΕ και οι υπάλληλοί της θα παραμένουν ατιμώρητοι, μολονότι είναι προφανές ότι βλάπτουν συνεχώς με τις πράξεις τους το δημόσιο συμφέρον;
4) Γιατί για τα παραπάνω στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ, εναντίον των οποίων έχουν ασκηθεί διώξεις σε βαθμό κακουργήματος για το μεγάλο σκάνδαλο της σήραγγας της Όθρυος (Σύμβαση 470/21-4-2007), δεν ασκήθηκε κανένας πειθαρχικός έλεγχος, όπως ζητούσε από τον τότε αρμόδιο υπουργό κ. Χατζηδάκη ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης κ. Ρακιντζής με σχετική «ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ»; Μήπως, γιατί είναι απαραίτητοι στους «εθνικούς εργολάβους» για το «στήσιμο» των διαγωνισμών και τη λεηλασία που συντελείται στα έργα της ΕΡΓΟΣΕ;
5) Γιατί ούτε η «νέα Διοίκηση» της ΕΡΓΟΣΕ δεν απομάκρυνε από τις θέσεις τους, ούτε έθεσε έστω σε διαθεσιμότητα μέχρι τη δικαστική εκκαθάριση της υπόθεσης, τους διωκόμενους για κακούργημα υπαλλήλους της; Ποια δύναμη, κύριε Υπουργέ, τους προστατεύει, προκειμένου να συνεχίσουν «να βάζουν χρυσές υπογραφές» για το χατίρι των «εθνικών εργολάβων»;
6) Έχει βγει η Έκθεση Ελέγχου του Σώματος Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων, στο οποίο μας είπατε πριν σχεδόν οκτώ(8) μήνες, ότι δώσατε εντολή να ερευνήσει τις καταγγελίες μας;
–Να μας δοθεί η εν λόγω Έκθεση Ελέγχου, στην περίπτωση που αυτή έχει βγει.
7) ) Έχει βγει επιτέλους το παραπάνω Πόρισμα Ελέγχου της Επιτροπής Ανταγωνισμού; Στην περίπτωση που έχει βγει, θα μας δοθεί το εν λόγω Πόρισμα Ελέγχου ή, όπως μας είπατε, η Επιτροπή Ανταγωνισμού εξακολουθεί να λειτουργεί «υπεράνω του Κοινοβουλίου»;
8) Όσο αφορά τις διαπιστώσεις σας για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, αλλά και για τις άλλες Ανεξάρτητες Αρχές, τι μέτρα λάβατε έκτοτε σαν κυβέρνηση για να σταματήσει η απαράδεκτη κατάσταση, που μας περιγράψατε στη Βουλή ότι επικρατεί με τις Ανεξάρτητες Αρχές και ιδιαίτερα με την Επιτροπή Ανταγωνισμού;

9) Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η Ανάκριση που διεξάγεται για το παραπάνω σκάνδαλο της σήραγγας της Όθρυος(σύμβ.470/2007 της ΕΡΓΟΣΕ) από τον Ανακριτή Διαφθοράς του Ν. 4022/2011 κ. Νικ. Τσιρώνη, δεδομένου ότι έχει παρέλθει προ πολλού η προθεσμία για την ολοκλήρωση της Ανάκρισης, που προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου2 εδ. β’ του ίδιου νόμου, και έχουν περάσει δέκα(10) σχεδόν μήνες από την τελευταία ενημέρωσή μας; Πότε προβλέπεται να ολοκληρωθεί η Ανάκριση;

Κοινοποίηση:​Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Οικονομικούς Εισαγγελείς, Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς, Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος Ι. Νικολόπουλος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΟ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ