Mισθώσεις ακινήτων για το έργο «Προσωρινή Στέγαση Προσφύγων» που χρηματοδοτεί η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες

Αποτέλεσμα εικόνας για προσφυγες

Ο Δήμος Αθηναίων μέσω της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. προέβη σε συμβασιοποίηση με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και έλαβε χρηματοδότηση για την υλοποίηση του έργου «Provision of accommodation and services support to RS people of concern in theMunicipality of Athens». Το έργο αφορά τη στέγαση αιτούντων άσυλο (Asylum seekers) και υποψήφιων για μετεγκατάσταση από τη χώρα (Relocation scheme) σε ενοικιαζόμενα διαμερίσματα.


 

Ο Δήμος Αθηναίων, μέσω της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής – Αναπτυξιακή Ανώνυμος Εταιρεία Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης αναλαμβάνει την κάλυψη 1.200 θέσεων στέγασης μισθώνοντας 200 διαμερίσματα για το 2016.
Ειδικότερα :
Προβλέπονται έως 6 ωφελούμενοι ανά διαμέρισμα οι οποίοι θα εναλλάσσονται ανά 3 μήνες.
Tα διαμερίσματα προς ενοικίαση θα πρέπει έχουν έκταση τουλάχιστον 60 τετραγωνικά μέτρα και να διαθέτουν όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά προς ενοικίαση (π.χ. ενεργειακό πιστοποιητικό). Η μίσθωση θα δηλώνεται στο TAXISNET.
Το πρόγραμμα θα μισθώνει κατά κανόνα ένα διαμέρισμα ανά πολυκατοικία.
Το μισθωτήριο συμβόλαιο θα γίνει από την Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων με διάρκεια έως 31/12/2016 και με δυνατότητα παράτασης ενός έτους ακόμα.
Το μίσθωμα ορίζεται σε αναλογία με τα τετραγωνικά μέτρα αλλά και με την κατάσταση του διαμερίσματος, λαμβάνοντας υπόψη και παραμέτρους όπως η περιοχή ή ο όροφος με ανώτατο όριο τα ?400/μήνα.
Τα ενοίκια προπληρώνονται έως το τέλος του 2016.
Σε περίπτωση μεσιτικού γραφείου η αμοιβή που δίνεται ανέρχεται σε ένα μίσθωμα.
Έχει προϋπολογιστεί ποσό για τυχόν επισκευές, διορθώσεις του διαμερίσματος καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης.
Προβλέπεται πλήρης αποκατάσταση τυχόν ζημιών κατά την παράδοση των διαμερισμάτων στους ιδιοκτήτες.
Οι λογαριασμοί ΔΕΚΟ και κοινοχρήστων πληρώνονται από την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.
Τα 200 διαμερίσματα θα εξοπλιστούν με έπιπλα (κρεβάτια, τραπέζι, καρέκλες), οικοσκευή και λευκές συσκευές.
Στις ήδη επιπλωμένες κατοικίες θα καταγράφονται τα υπάρχοντα έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές για να επιστραφούν στον ιδιοκτήτη κατά τη λήξη της μίσθωσης.
Τα διαμερίσματα θα αναζητηθούν τόσο στα όρια του Δήμου της Αθήνας όσο και στους όμορους δήμους Μοσχάτου-Ταύρου, Νέας Σμύρνης, Ζωγράφου και Αγίου Δημητρίου, με τους οποίους υπάρχει συνεργασία για το θέμα της προσωρινής εγκατάστασης προσφύγων
Προβλέπονται άτομα που θα επιβλέπουν καθημερινά τις συνθήκες διαβίωσης των ωφελουμένων και την καλή κατάσταση των διαμερισμάτων. Σε κάθε περίπτωση ορίζεται υπεύθυνος ελεγκτής από την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. με τον οποίο κάθε εκμισθωτής μπορεί να επικοινωνεί ανά πάσα στιγμή για οποιοδήποτε ζήτημα.
Θα τεθεί σε ισχύ Κανονισμός Διαμερίσματος, στον οποίο περιγράφονται αναλυτικά οι κανόνες υγιεινής και συμπεριφοράς των ωφελουμένων τόσο μεταξύ τους όσο και με τους υπόλοιπους διαμένοντες στην πολυκατοικία. Την τήρηση αυτών των κανόνων σχετικά με τις υποχρεώσεις των ωφελουμένων κατά την διάρκεια της παραμονής τους θα ελέγχουν καθημερινά τα αρμόδια στελέχη της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. Όποιος δε συμμορφώνεται θα απομακρύνεται από το διαμέρισμα, βάσει των όρων λειτουργίας του ανωτέρω Κανονισμού Διαμερίσματος.
Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, βάσει των διεθνών προδιαγραφών και εμπειρίας της, επιλέγει και προωθεί τους ωφελούμενους που πληρούν τις προϋποθέσεις (νομικές, υγειονομικές κλπ.) για ένταξη στο πρόγραμμα.
Προς τούτο, η Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. καλεί οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, είτε φυσικό πρόσωπο- ιδιοκτήτες ακινήτων είτε νομικό πρόσωπο (π.χ. μεσιτικό γραφείο), να υποβάλει ηλεκτρονικά αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη των ως άνω αναγκών στέγασης στην ηλεκτρονική διεύθυνση[email protected] (βλ. εδώ σχετική φόρμα καταγραφής ενδιαφέροντος)
Διευκρινίζεται ότι η παρούσα δεν αποτελεί πρόσκληση υποβολής προσφοράς και η Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. δε δεσμεύεται να συνάψει συμβάσεις με όλα τα πρόσωπα που τυχόν θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον, καθότι θα προηγηθεί επιτόπια εκτίμηση και αξιολόγηση των μισθωμάτων από εξειδικευμένη ομάδα της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την κα Δήμητρα Αγγελίδου στο210 3312002, [email protected]

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΟ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ