Εθνικό σχέδιο για την εταιρική κοινωνική ευθύνη

ypoikΤην εκπόνηση ενός εθνικού σχεδίου για την υιοθέτηση των αρχών της εταιρικής υπευθυνότητας από όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις, σχεδιάζει το υπουργείο Οικονομίας και συγκεκριμένα η γενική γραμματεία Εμπορίου και Καταναλωτή.

Η χάραξη στρατηγικής της πολιτείας για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) και την Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα μπορεί να αποδειχθεί το εφαλτήριο αντιμετώπισης περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων, όπως εκτιμά η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομίας.

AdTech Ad

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή Αντώνης Παπαδεράκης στην εκδήλωση του Quality Net Foundation (QNF) για τη δημιουργία του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας, αναμένεται να αναφέρει ορισμένους κεντρικούς άξονες πάνω στους οποίους σχεδιάζεται η νέα ρυθμιστική παρέμβαση.
Κατ’ αρχήν, θέση του υπουργείου είναι ότι οι όποιες ρυθμίσεις θα γίνουν με σεβασμό στις ιδιομορφίες που παρουσιάζει η ελληνική αγορά, κυρίως ως προς τα μεγέθη των οργανισμών και τον αριθμό των απασχολουμένων. Δηλαδή, δίνεται έμφαση, ώστε ο τρόπος υιοθέτησης συγκεκριμένων στρατηγικών και τα κίνητρα να μην είναι κοστοβόρα για τις επιχειρήσεις, ώστε να μπορούν να τις ενσωματώσουν σε όλο το εύρος τους.
Ο γενικός γραμματέας, αναμένεται να αναφέρει στην ομιλία του ότι: ελαχιστοποιώντας την οικονομική και διοικητική επιβάρυνση όσων επιχειρήσεων αποφασίσουν να υιοθετήσουν τις αρχές της ΕΚΕ, υπολογίζεται ότι θα δημιουργηθεί ένα νέο πεδίο δραστηριοτήτων με ενίσχυση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων που θα μπορούν να έχουν ενεργό συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα με διάχυση των καλών πρακτικών που εφαρμόζονται, ανά κλάδο.
Ακόμη, αναμένεται να αναφέρει ο Αντώνης Παπαδεράκης ότι θα υπάρξει μέριμνα, ώστε να αξιοποιηθούν όλα τα χρηματοδοτικά και μη εργαλεία και από μικρότερους φορείς ή και για συνεργατικές ενέργειες, όπως είναι οι εστίες επιχειρηματικότητας σε τοπικό επίπεδο και οι συνεταιρισμοί.
Σημειώνεται ότι οι νέες συνθήκες όπως έχουν διαμορφωθεί στην αγορά, έχουν ούτως ή άλλως αφυπνίσει τους καταναλωτές οι οποίοι εμφανίζονται να υιοθετούν πιο ευνοϊκή στάση απέναντι σε εμπορικά σήματα ή εταιρείες με συγκεκριμένες θετικές κοινωνικές δράσεις. Ήδη από σχετικές έρευνες που διεξάγονται, παρατηρείται το διαρκώς αυξανόμενο ενδιαφέρον των καταναλωτών για την επιβράβευση των κοινωνικά επωφελών πρακτικών, ενώ παρατηρείται και μια σημαντική αύξηση των εταιριών που εκδίδουν εκθέσεις για την Εταιρική Υπευθυνότητα και αποτελεί και ένα εργαλείο αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης.
Τέλος, ένα ακόμη σημαντικό σημείο παρέμβασης για την προώθηση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης, είναι η ενσωμάτωσή τους στις κρατικές ενισχύσεις των επιχειρήσεων και στις Δημόσιες Συμβάσεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΟ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ