Όσα ταξίδια κι αν κάνουμε,
πάντα θα υπάρχει το ταξίδι που δέν έχουμε κάνει
μέχρι το τελευταίο ταξίδι.
Στη ζωή
Ανάγνωση του υπολοίπου άρθρου