10/05/2021

ΤΩΡΑ: ΞΗΛΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑ ΠΟΥ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΟΝΟΜΑΖΕ "ΑΝΘΡΩΠΟ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ"!!

ΚΑΙ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΡΑΓΔΑΙΕΣ
ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΟΛΥΜΠΙΑ ΕΙΧΕ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙ ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ
ΣE EΞEΛIΞH EYPEIA AΣTYNOMIKH EΠIXEIPHΣH THΣ ΔIEYΘYNΣHΣ AΣΦAΛEIAΣ ATTIKHΣ ΣE ΔIAΦOPEΣ ΠEPIOXEΣ THΣ ATTIKHΣ KAI THΣ ΠEΛOΠONNHΣOY ΓIA THN EΞAPΘPΩΣH ΔIEΘNIKOY XAPAKTHPA EΓKΛHMATIKHΣ OPΓANΩΣHΣ H OΠOIA MEΣΩ THΣ ΣYΣTAΣHΣ ΠOΛYΠΛOKΩN ETAIPIKΩN ΣXHMATΩN – FUNDS KAI XPHΣIMOΠOIΩNTAΣ OFFSHORE ETAIPEIEΣ KAI TPAΠEZIKOYΣ ΛOΓAPIAΣMOYΣ ΣE ΦOPOΛOΓIKOYΣ ΠAPAΔEIΣOYΣ ΔEKAΔΩN XΩPΩN ΠAΓKOΣMIΩΣ EΞAΠATOYΣAN EΠENΔYTEΣ AΠO ΔIAΦOPEΣ XΩPEΣ KAΘΩΣ KAI AΠO THN EΛΛAΔA YΠOΣXOMENOI MEΓAΛA KEPΔH KAI AΠOΔOΣEIΣ. ΣYNEΛHΦΘHΣAN ME ENTAΛMATA TA 5 APXHΓIKA MEΛH KAI AΣKHΘHKE ΠOINIKH ΔIΩΞH ΣE 25 EΠIΠΛEON MEΛH THΣ EΓKΛHMATIKHΣ OPΓANΩΣHΣ. OI EPEYNEΣ ΣYNEXIZONTAI KAI META THN OΛOKΛHPΩΣH TOYΣ ΘA AKOΛOYΘHΣEI NEOTEPH ENHMEPΩΣH.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΟ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ