Δάνεια σε πολιτικά κόματα

Αξιότιμοι,

στα πλαίσια της ποινικής διερεύνησης των δανείων προς τα πολιτικά πρόσωπα, μην παραλήψετε να διερευνήσετε τις ποινικές ευθύνες και ιδιώς με βάση το νόμο για το Ξέπλυμα Χρήματος άρθρο 3 α, γ, δ, ε, ιη και κ και ιδίως τις παραλήψεις των Υπόχρεων Προσώπων του άρθρου 5 του Ν 3691/2008 τα οποία όφειλαν πολλά χρόνια πριν να είχαν αναφέρει στις Αρχές τις παράνομες πράξεις όπως:

Ν 3691/2008 άρθρο 3

α) Τα πιστωτικά ιδρύματα.

ε) Οι ορκωτοί ελεγκτές−λογιστές, οι εταιρείες ορκωτών ελεγκτών−λογιστών, οι λογιστές που δεν συνδέονται με σχέση εξηρτημένης εργασίας και οι ιδιώτες ελεγκτές.στ) Οι φορολογικοί ή φοροτεχνικοί σύμβουλοι και 

οι εταιρείες φορολογικών ή φοροτεχνικών συμβουλών.

ιγ) Οι συμβολαιογράφοι και οι δικηγόροι, όταν συμμετέχουν, είτε ενεργώντας εξ ονόματος και για λογαριασμό των πελατών τους στο πλαίσιο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών ή συναλλαγών επί ακινήτων είτε βοηθώντας στο σχεδιασμό ή στην υλοποίηση συναλλαγών για τους πελάτες τους σχετικά με:i) Την αγορά ή πώληση ακινήτων ή επιχειρήσεων,

ii) τη διαχείριση χρημάτων, τίτλων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων των πελατών τους,

iii) το άνοιγμα ή τη διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών, λογαριασμών ταμιευτηρίου ή λογαριασμών τίτλων,

iv) την οργάνωση των αναγκαίων εισφορών για τη σύσταση, λειτουργία ή διοίκηση εταιρειών,

v) τη σύσταση, λειτουργία ή διοίκηση εταιρειών, εμπιστευμάτων (trusts) ή ανάλογων νομικών σχημάτων.

και των ευθυνών των Αρμόδιων Αρχών του άρθρου 6 του ίδιου νόμου.

Τέλος, μην παραλήψετε να ελέγξετε γιατί τα μέλη του ΔΣ, των Επιτροπών Ελέγχου, οι Διευθυντές Εσωτερικού Ελέγχου, οι Ορκωτοί Ελεγκτές των Τραπεζών που δάνεισαν και οι Ορκωτοί Ελεγκτών των κομμάτων που δανείστηκαν παράνομα δεν είχαν αναφέρει ως όφειλαν στις Αρμόδιες Αρχές τις παράνομες πράξεις.

Με εκτίμηση

Fraud In Greece

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΟ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ