Κυριακή, 26 Μαρτίου, 2023

ΚΕΕΛΠΝΟ: Οι ορκωτοί λογιστές βρήκαν μαύρη τρύπα 90 εκ. Ευρώ ακόμα και με τα επίμαχα παραστατικά εξόδων.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

img 9907
Είναι η πρώτη φορά που οργανισμός του δημοσίου παρουσιάζει τέτοιες αποκλίσεις, χωρίς μάλιστα να αξιολογηθεί η νομιμότητα των συμβάσεων παραστατικών εξόδων που προσκομίστηκαν. Υπολογίζεται λοιπόν ότι το σκάνδαλο θα ανέλθει σε ακόμα μεγαλύτερα μεγέθη.

Την ανάγκη να αναζητηθούν ποινικές αλλά και πολιτικές ευθύνες για την “μαύρη τρύπα” εκατομμυρίων ευρώ που εντόπισαν οι ορκωτοί λογιστές στα οικονομικά του ΚΕΕΛΠΝΟ την περίοδο από το 2007 ως το 2014 επιβεβαιώνει με γαπτή δήλωσή του ο Αντ.Μπαλωμενάκης,πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής που ερευνά τασκάνδαλα στο χώρο της υγείας.
Ο Αντ. Μπαλωμενάκης έδωσε στη δημοσιότητα γραπτή δήλωση που αναφέρεται στο πόρισμα των ορκωτών λογιστών για τις χρήσεις 2007 ως 2014 του ΚΕΕΛΠΝΟ, στο οποίο καταγράφονται μεγάλες αποκλίσεις ανάμεσα στα ταμειακά διαθέσιμα και στα χρηματικά διαθέσιμα, ενώ στα συμπεράσματα αναφέρεται ότι οι ισολογισμοί της περιόδου αυτής δεν είναι αξιόπιστοι και δεν έχουν συνταχθεί με πληρότητα και ακρίβεια,αφού είναι χαρακτηριστικό ότι λείπουν παραστατικά που θα μπορούσαν να επιβεβαιώσουν τα έσοδα και τα έξοδα…
Αναλυτικά ο Αντ. Μπαλωμενάκης αναφέρει:
Γίνεται γνωστό ότι περιήλθε στην εξεταστική Επιτροπή της Βουλής που διερευνά σκάνδαλα στο χώρο της υγείας η έκθεση πραγματογνωμοσύνης «για την επιβεβαίωση στοιχείων και εντοπισμό διαφορών επί  των ετήσιων οικονομικών απολογισμών, που κατέθετε το ΚΕΕΛΠΝΟ στο υπουργείο Υγείας για τις χρήσεις 2007 έως και 2014».
Οι τρεις ορκωτοί λογιστές που είχαν οριστεί, (οι κ. Δημήτριος Γιώγος, Νικόλαος Συκάς και Νικόλαος Χούντας), στην πολυσέλιδη έκθεσή τους επισημαίνουν την ύπαρξη μεγάλων αποκλίσεων ανάμεσα στα υπόλοιπα ταμειακών διαθεσίμων, που αναγράφονται στους απολογισμούς και στα υπόλοιπα των χρηματικών διαθεσίμων, όπως τα τελευταία προκύπτουν από τις ενημερώσεις των τραπεζών σχετικά με την κίνηση των λογαριασμών του ΚΕΕΛΠΝΟ .
Προκειμένου για τα έτη 2008-2013 η απόκλιση αυτή σε σχέση με τα πραγματικά χρηματικά διαθέσιμα ανέρχεται σε 89.229.474 € 
Οι πραγματογνώμονες δεν εκφράζουν γνώμη για τη φύση ή τον τρόπο σχηματισμού της διαφοράς αυτής, εξ αιτίας, όπως τονίζουν, του ανεπαρκούς τρόπου κατάρτισης των απολογισμών και της έλλειψης παραστατικών στοιχείων για την επιβεβαίωση των εσόδων και εξόδων.
Στην έκθεση σχολιάζεται αρνητικά ο τρόπος λογιστικής οργάνωσης του ΚΕΕΛΠΝΟ κατά την εξεταζόμενη περίοδο 2007-2014. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία καταγραφής και παρακολούθησης των εισπράξεων και πληρωμών του ΚΕΕΛΠΝΟ, «δεν γινόταν με τρόπο που να εξασφαλίζεται η αξιοπιστία τους, η πληρότητα παρουσίασης, η ακρίβειά των, η συμφωνία με τα λογιστικά βιβλία.». Επίσης ότι λόγω του τρόπου παράθεσης « δεν είναι δυνατός ο έλεγχος των εγγραφών με τη σύγκριση των παραστατικών είσπραξης και πληρωμής κάθε μιας χρήσης».
Τελικό συμπέρασμα των Πραγματογνωμόνων είναι ότι οι ισολογισμοί 2007-2014 «δεν είναι αξιόπιστοι, ούτε έχουν συνταχθεί με ακρίβεια και πληρότητα» 
Τα ευρήματα των πραγματογνωμόνων επιβεβαιώνουν την εικόνα που έχει προκύψει μέχρι σήμερα από τις εργασίες της εξεταστικής επιτροπής ότι στο ΚΕΕΛΠΝΟ υπήρχε μέχρι το 2014 μια «μαύρη τρύπα» εκατομμυρίων στα οικονομικά του, για την οποία, εννοείται, πρέπει να αναζητηθούν ευθύνες τόσο ποινικές  όσο και πολιτικές.
Οι Βουλευτές-Μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής ενημερώθηκαν σήμερα με επιστολή του Προέδρου της για την κατάθεση της έκθεσης πραγματογνωμοσύνης με την οποία καλούνται να την μελετήσουν εν όψει και της διαδικασίας σύνταξης του τελικού πορίσματος.
Πηγή: left.gr

ΔΗΜΟΦΙΛΗ