Κυριακή, 26 Μαρτίου, 2023

Καταργείται η εξαίρεση για τα ελληνικά ομόλογα

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τέλος στο waiver, δηλαδή την κατ’ εξαίρεση αποδοχή ελληνικών τίτλων χωρίς επενδυτική βαθμίδα, τους οποίους οι ελληνικές τράπεζες χρησιμοποιούσαν ως ενέχυρο για την άντληση ρευστότητας, βάζει και επίσημα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Η απόφαση ήταν αναμενόμενη, δεδομένης της λήξης του τρίτου προγράμματος στήριξης στις 21 Αυγούστου και ο πρόεδρος της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι, την είχε προαναγγείλει σε σχετικές τους δηλώσεις, νωρίτερα φέτος.
Σύμφωνα με τη χθεσινή απόφαση της ΕΚΤ από τις 21 Αυγούστου 2018, η Ελληνική Δημοκρατία παύει να θεωρείται κράτος-μέλος της ζώνης του ευρώ το οποίο τελεί υπό πρόγραμμα της Ε.Ε. και του ΔΝΤ.
Κατά συνέπεια, από την εν λόγω ημερομηνία και σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 8 της σχετικής ντιρεκτίβας (2014/31) της ΕΚΤ, θα παύσουν να πληρούνται οι όροι για την προσωρινή αναστολή των ελάχιστων ορίων πιστοληπτικής διαβάθμισης του Ευρωσυστήματος (waiver) για τα εμπορεύσιμα χρεόγραφα που εκδίδει ή εγγυάται πλήρως η Ελληνική Δημοκρατία.
Τα εν λόγω χρεόγραφα, σύμφωνα με την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ, θα υπόκεινται πλέον στα ενιαία κριτήρια και ελάχιστα όρια πιστοληπτικής διαβάθμισης του Ευρωσυστήματος και στις ενιαίες περικοπές αποτίμησης που καθορίζονται στην κατευθυντήρια γραμμή 2016/65 της ΕΚΤ.
Με την άρση του waiver, οι ελληνικοί τίτλοι που έχουν κατατεθεί ως ενέχυρα στην ΕΚΤ από τις ελληνικές τράπεζες θα επιστραφούν σε αυτές.

Περιορισμένες συνέπειες

Οι άμεσες συνέπειες στη ρευστότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, μετά την απόφαση της ΕΚΤ, εκτιμάται, πάντως, ότι θα είναι περιορισμένες, αφού το σύνολο των κεφαλαίων που αυτό έχει αντλήσει με ενέχυρο τους εν λόγω τίτλους ανέρχεται μόλις σε 3,5 δισ. ευρώ.
Από την άλλη πλευρά, η ρευστότητα που θα μπορούσε να αντληθεί με ενέχυρο αυτούς τους τίτλους στη διατραπεζική αγορά θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι πολύ μεγαλύτερη.
Η ΕΚΤ έκανε αποδεκτούς τους τίτλους αυτούς ως ενέχυρα με μεγάλο κούρεμα. Η ονομαστική αξία τους είναι μεγαλύτερη, κάτι που σημαίνει ότι με τα ίδια χρεόγραφα οι ελληνικές τράπεζες θα μπορούσαν να αντλήσουν υψηλότερα κεφάλαια από την αγορά.
Το ζητούμενο πλέον είναι υπό ποιους όρους -επιτόκιο- η διατραπεζική αγορά θα απορροφήσει αυτούς τίτλους. Αν είναι ευνοϊκοί, τότε αυτό θα αποτελέσει ψήφο εμπιστοσύνης στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα και την οικονομία.
Προς αυτήν την κατεύθυνση αρνητικό παράγοντα αποτελεί για την ώρα η αργή αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της ελληνικής οικονομίας.
Γεγονός που σε συνδυασμό με το ασταθές κλίμα στις αγορές συγκρατεί την υποχώρηση στις αποδόσεις των ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου και αναστέλλει για την ώρα την έξοδο στις αγορές.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ