Σκάνδαλο Folli Follie – Ποιος ελέγχει τον Ορκωτό Ελεγκτή που έκανε ποιοτικό έλεγχο στον υπογράφων Ορκωτό της FF τόσα χρόνια και λοιπά θέματα (TP, σύνδεση με Ασπίς Πρόνοια κλπ)

img 0181Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες,

Με βάση το Ν 3691/2008 οι Ορκωτοί Ελεγκτές όταν εκδίδουν μια έκθεση τακτικού ελέγχου οφείλουν να έχουν περάσει από τον ποιοτικό έλεγχο και δεύτερου Ορκωτού πριν εκδώσουν την Έκθεση τους.

Ποιοι ήταν οι Ορκωτοί Ελεγκτές τα τελευταία 15 χρόνια που έκαναν τον επικουρικό ποιοτικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών που υπέγραψαν τους ισολογισμούς της Folli Follie και έχουν ελεγχθεί από τις Εισαγγελικές Αρχές και την ΕΛΤΕ και αν όχι για ποιο λόγο;

Επιπλέον, η ΑΑΔΕ διενεργεί έλεγχο όλων των φορολογικών πιστοποιητικών που εκδόθηκαν τα τελευταία χρόνια από τους Ορκωτούς Ελεγκτές για το ενδεχόμενο αυτά να έχουν την ίδια εγκυρότητα με τις Εκθέσεις Ελέγχου; Έχουν ελεγχθεί όλοι οι φάκελοι τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών της εταιρείας και το κατά πόσον και αυτοί έχουν την ίδια εγκυρότητα με τις Εκθέσεις Ελέγχου και το ενδεχόμενο να πρέπει να απορριφθούν τα βιβλία και στοιχεία των ελληνικών εταιρειών ως ανακριβή και να προσδιοριστεί εξωλογιστικά το αποτέλεσμα καθώς και να ενημερωθούν Διακρατικά όλα τα εμπκλεκόμενα κράτη και οι Αρχές Ξεπλύματος τους για να πραγματοποιήσουν αντίστοιχο διαχειριστικό και φορολογικό έλεγχο?

H B… T… του κυρίου Β. είχε διενεργήσει τον έλεγχο για το σκάνδαλο της Ασπίς Πρόνοια και είχε εκδόθει έκθεση, την οποία είχε από το 2011 στείλει ο Επόπτης κύριος Παντελίδης στην Τράπεζα της Ελλάδος στις 15.3.2011) με πολύ σοβαρά ευρήματα για τους Ορκωτούς. Ασχολήθηκε κανείς Εισαγγελέας με τα ευρήματα αυτά; Ποιοι ήταν Ορκωτοί της Ασπίς Πρόνοιας;

Επίσης, ποιος Ορκωτός υπέγραψε ως εμπειρογνώμονας την αίτηση της FF για ένταξη στο άρθρο 106 και αν δεν υπάρχει τέτοια έκθεση γιατί προχώρησε ο Δικαστής σε συζήτηση της υπόθεσης δεδομένου ότι έλλειψη της έκθεσης εμπειρογνώμονα του άρθρο 106 καθιστά την αίτηση απράδεκτη;

Εάν υπάρχει έκθεση γιατί δεν ανακοινώνεται ποιος ήταν ο Ορκωτός που την υπέγραψε? Ήταν ο Β. ναι ή όχι;

Τέλος, οι Διευθυντές Εσωτερικού Ελέγχου της Folli Follie έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο των ερευνών και αν όχι γιατί;

Με εκτίμηση

Fraud In Greece

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΟ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ