Όλες οι ειδήσεις για: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

Τα ποιήματα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη: Το ωραίον Φάσμα

ΑΠΑΝΤΑ ΤΟΜΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ, ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Ν. Δ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΟΜΟΣ(Στίχοι τῆς Πρωτομαγιᾶς)Ἀγάπης καὶ χαρᾶς ἀνέτειλ᾿ ὥρα· ἀνθοὺς μοσκοβολᾷ...

Τα ποιήματα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη: Μια ψυχή

Τα ποιήματα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη.ΑΠΑΝΤΑ ΤΟΜΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ, ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Ν. Δ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΟΜΟΣὉ ἄγγελος, ὡς λέγουν,...

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης: Η έκπτωτος ψυχή

Τα ποιήματα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη.ΑΠΑΝΤΑ ΤΟΜΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ, ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Ν. Δ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΟΜΟΣΚαὶ εἶπες· πότε θ᾿...

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης: ΔΕΗΣΙΣ (Ἐράνισμα ἐκ τῶν Ψαλμῶν)

Τα ποιήματα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη.ΑΠΑΝΤΑ ΤΟΜΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ, ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Ν. Δ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΟΜΟΣΠρὸς σὲ τὰς χεῖράς...

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης: Χρῆστος Μηλιόνης

Μικρά διηγήματα.ΑΠΑΝΤΑ ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ, ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Ν. Δ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΟΜΟΣΑ´Ἀστείαν ἀληθῶς ἰδέαν συνέλαβε πρωίαν τινὰ Κυριακῆς...

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης: Ἡ Χήρα παπαδιά

Μικρά διηγήματαΑΠΑΝΤΑ ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ, ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Ν. Δ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΟΜΟΣ(ΗΘΗ ΤΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ)Α´Μόλις ὁ Χατζη-Γιάννης ἤνοιξε τὸ...

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης: Ἡ Μαυρομαντηλού

Μικρά διηγήματα.ΑΠΑΝΤΑ ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ, ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Ν. Δ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΟΜΟΣΚανεὶς εἰς ὅλον τὸ χωρίον δὲν εἶχεν...

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης: Θέρος-Ἔρος

Μικρά διηγήματα.ΑΠΑΝΤΑ ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ, ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Ν. Δ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΟΜΟΣΕΙΔΥΛΛΙΟΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣΠερὶ τὴν χαραυγήν, ἡ γραῖα...

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης: Φτωχὸς Ἅγιος

Μικρά διηγήματα.ΑΠΑΝΤΑ ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ, ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Ν. Δ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΟΜΟΣΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ Α´Ὅταν ἤμεθα παιδία, μὴ ἔχοντες τί...

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης: Μία Ψυχή

Μικρά διηγήματα.ΑΠΑΝΤΑ ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ, ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Ν. Δ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΟΜΟΣ«Τὴν ἀποφάσισ᾽ ὁ γιατρός», μοῦ εἶπε μετὰ...

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης: Ὁ Καλόγερος

Μικρά διηγήματα.ΑΠΑΝΤΑ ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ, ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Ν. Δ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΟΜΟΣΜΙΚΡΑ ΜΕΛΕΤΗ Α´Ὁσάκις ἠνοίγετο ἡ θύρα τοῦ μικροῦ...

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης: Ὁλόγυρα στὴ λίμνη

Μικρά διηγήματα.ΑΠΑΝΤΑ ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ, ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Ν. Δ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΟΜΟΣΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΦΙΛΟΝὍταν ἐπανῆλθες μετὰ ἑπτὰ ἔτη...

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης: Ὁ Τυφλοσύρτης

Μικρά διηγήματα.ΑΠΑΝΤΑ ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ, ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Ν. Δ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΟΜΟΣ― «Δευτέρας οὖν σκέψεως ἀρχὴ προὐτάθη, τίς ἀρίστη...

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης: Ναυαγίων ναυάγια

Μικρά διηγήματα.ΑΠΑΝΤΑ ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ, ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Ν. Δ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΟΜΟΣΠελώριον κῦμα, λυσσωδέστερον τῶν ἄλλων, ἐκορυφώθη οὐ...

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης: Βαρδιάνος στὰ σπόρκα

Μικρά διηγήματα.ΑΠΑΝΤΑ ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ, ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Ν. Δ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΟΜΟΣΠίσω, εἰς τὲς Πλάκες, ἐπάνω εἰς ἕνα...

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης: Ἡ Δασκαλομάννα

Μικρά διηγήματα.ΑΠΑΝΤΑ ΤΟΜΟΣ ΤΡΙΤΟΣ, ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Ν. Δ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΟΜΟΣΠΑΛΑΙΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ― Ἀκοῦστε ἐμὲ νὰ σᾶς πῶ! Νὰ...

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης: Ἡ Νοσταλγός

 Μικρά διηγήματα.ΑΠΑΝΤΑ ΤΟΜΟΣ ΤΡΙΤΟΣ, ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Ν. Δ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΟΜΟΣἩ σελήνη ἐπρόβαλλε, μόλις ἀρχίσασα νὰ φθίνῃ...

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης: Ὁ Ξεπεσμένος Δερβίσης

Μικρά διηγήματα.ΑΠΑΝΤΑ ΤΟΜΟΣ ΤΡΙΤΟΣ, ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Ν. Δ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΟΜΟΣΔύο, τρεῖς, πέντε, δέκα σταλαγμοί.Ὅμοιοι μὲ τὸ...

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης: Ἅγια καὶ πεθαμένα

Μικρά διηγήματα.ΑΠΑΝΤΑ ΤΟΜΟΣ ΤΡΙΤΟΣ, ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Ν. Δ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΟΜΟΣὩς ἀνασηκωμένη ποδιὰ ὡραίας χωριατοπούλας, ὁποὺ πλύνει...

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης: Πατέρα στὸ σπίτι!

Μικρά διηγήματα.ΑΠΑΝΤΑ ΤΟΜΟΣ ΤΡΙΤΟΣ, ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Ν. Δ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΟΜΟΣ― Μπάρμπα, βάλε μου λίγο λαδάκι μὲς στὸ...

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης: Ὁ Ἀβασκαμὸς τοῦ Ἀγᾶ

Μικρά διηγήματαΑΠΑΝΤΑ ΤΟΜΟΣ ΤΡΙΤΟΣ, ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Ν. Δ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΟΜΟΣὍμοιον μὲ νεκρικὸν κρανίον ἀρτίως ἐκταφέντος σκελετοῦ,...

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης: Τὸ Σπιτάκι στὸ Λιβάδι

Μικρά διηγήματαΑΠΑΝΤΑ ΤΟΜΟΣ ΤΡΙΤΟΣ, ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Ν. Δ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΟΜΟΣΔὲν εἶχε μείνει πλέον οὔτε τόσον νερὸν...

Τα Πασχαλινά διηγήματα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη: Τραγούδια τοῦ Θεοῦ

 Πασχαλινά διηγήματα.ΑΠΑΝΤΑ ΤΟΜΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ, ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Ν. Δ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΟΜΟΣΜὲ εἶχε καλέσει ὁ γενναῖος φίλος μου,...

Τα Πασχαλινά διηγήματα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη: Ταξίδι – Βαπόρι – Ρωμέικο

Ζ´ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑΑΠΑΝΤΑ ΤΟΜΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ, ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Ν. Δ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΟΜΟΣΟἱ πέντε ἐπιβάται εἶχαν πλαγιάσει εἰς τὰς...

Τα Πασχαλινά διηγήματα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη: Λαμπριάτικος Ψάλτης

Πασχαλινά διηγήματα.ΑΠΑΝΤΑ ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ, ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Ν. Δ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΟΜΟΣἘὰν ὁ ἥρως τοῦ παρόντος διηγήματος ἦτο...

Τα Πασχαλινά διηγήματα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη: Στὴν Ἁγι-Ἀναστασά

Πασχαλινά διηγήματαΑΠΑΝΤΑ ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ, ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Ν. Δ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΟΜΟΣΠέντε ἄνδρες εἶχον κατέλθει εἰς τὸ Πρυΐ,...

Τα Πασχαλινά διηγήματα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη: Τὸ Χριστὸς Ἀνέστη τοῦ Γιάννη

Πασχαλινά διηγήματα.ΑΠΑΝΤΑ ΤΟΜΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ, ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Ν. Δ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΟΜΟΣὍπως τὸ διηγοῦνται, ὅσοι τὸ ἔφθασαν, ἐν...

Τα Πασχαλινά διηγήματα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη: Ἡ Τελευταία βαπτιστική

Πασχαλινά διηγήματαΑΠΑΝΤΑ ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ, ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Ν. Δ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΟΜΟΣΠΡΩΤΟΤΥΠΟΝ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΝ ΔΙΗΓΗΜΑἊν ἄλλη τις χρηστὴ γυνὴ...

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης: Ἔρως – Ἥρως

Μικρά διηγήματα.ΑΠΑΝΤΑ ΤΟΜΟΣ ΤΡΙΤΟΣ, ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Ν. Δ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΟΜΟΣἩ βάρκα ἀραγμένη στὴν ἀκρογιαλιάν, ἡ μπαρούμα*...

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης: Οἱ Παραπονεμένες

Μικρά διηγήματα.ΑΠΑΝΤΑ ΤΟΜΟΣ ΤΡΙΤΟΣ, ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Ν. Δ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΟΜΟΣΠότ᾽ ἐμεγάλωσαν! Τὰς ἐνθυμοῦμαι, δὲν εἶναι ἀκόμη...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Χαμός με τον Αποστολο Γκλέτσο στο Mega οταν τον ρώτησαν για τον Στέφανο Κασσελακη

Ο Απόστολος Γκλέτσος βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή “Night Out”...

Ο άνθρωπος γερνάει την ημερα που χάνει τη μητέρα του (Paul Claudel)

Η διαχείριση της απώλειας ενός αγαπημένου προσώπου διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο όσα κοινά στοιχεία και αν έχει. Δεν είναι κάτι εύκολο ούτε κάτι σύντομο. Απαιτεί χρόνο και υπομονή και άλλα πράγματα που ο καθένας τα καταλαβαίνει στην πορεία.

Οι Αρχαίες ελληνικές πόλεις του Εύξεινου Πόντου

Ο Στράβων αναφέρει πως στην αρχαιότητα, η Μαύρη Θάλασσα...

Η «κατάρα της Αρτεμισίας»

Η κορούλα της μόλις είχε πεθάνει αλλά δεν είχε...

Σάλος με την καταγγελία μεσα στη νύχτα του Ευκλειδη Τσακαλώτου: Με έκοψε ο Αντ1 για...

Σε παρέμβαση του ο Ευκλείδης Τσακαλωτος αναφερει:Σήμερα το βράδυ...