Ερώτηση Νικολόπουλου για το μέγα πράσινο σκάνδαλο της ΕΡΓΟΣΕ


ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι.ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
 

Βουλευτής Ν. Αχαΐας – Ανεξάρτητος 

Αρ. Πρωτ. 6321/14.3.2019

Ερώτηση 

Προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών

 

Προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

 

ΘΕΜΑ: «Η ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ από την Ε.Δ.ΕΛ. της αμαρτωλής Σύμβασης με αρ. 717/2014 της ΕΡΓΟΣΕ επιβεβαιώνει πλήρως τις καταγγελίες προηγούμενων κοινοβουλευτικών μας παρεμβάσεων για την εν λόγω σύμβαση»

1) Από το 2015, με πλήθος κοινοβουλευτικών μας παρεμβάσεων σας είχαμε προειδοποιήσει, κύριε Υπουργέ, για τον εγκληματικό τρόπο, με τον οποίο οι εγκάθετοι του εθνικού εργολάβου στην ΕΡΓΟΣΕδιαχειρίστηκαν τη σύμβαση 717/2014. Δεν θέλουμε να μπούμε ξανά στη διαδικασία να σας παραθέσουμε πρωτόκολλα και αλληλογραφία της ΕΡΓΟΣΕ, του ΟΣΕ και του Υπουργείου σας, που τεκμηριώνουν τις καταγγελίες μας, καθότι το έχουμε κάνει πολλάκις και δεν έχει νόημα να το επαναλάβουμε. Όλες οι καταγγελίες μας σας είναι γνωστές μέσω των προηγούμενων κοινοβουλευτικών μας παρεμβάσεων και πλήρως τεκμηριωμένες, πλην όμως εσείς, κύριε Υπουργέ, κωφεύατε σκοπίμως, επιτρέποντας στους εγκάθετους του εθνικού εργολάβου στην ΕΡΓΟΣΕ και στον ΟΣΕ να δρουν ανενόχλητοι εις βάρος του δημόσιου συμφέροντος.

Έτσι, με την ανοχή σας, αν όχι με τη συμπαράστασή σας, οι εγκάθετοι του εθνικού εργολάβου στην ΕΡΓΟΣΕ κατάφεραν να προκαλέσουν κωλοτούμπες 180 μοιρών στον ΟΣΕ, στη Διαχειριστική Αρχή Μεταφορών (ΕΥΔ/ΕΠ-Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.) και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, όπως έχουμε αναλυτικά περιγράψει με τις αριθ. πρωτ. 6947/05-07-2017, 764/48/16-08-2018 και  3506/310/20-11-2018 Ερωτήσεις μας & Α.Κ.Ε., προκειμένου να πετύχουν την έγκριση του 1ουΑ.Π.Ε. και τη σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, που θα αποφέρουν στις τσέπες του εθνικού εργολάβου πολλά ακόμη εκατομμύρια ευρώ. 

Και το έκαναν αυτό αδιαφορώντας για τις τεράστιες καθυστερήσεις του έργου, που έχουν σαν άμεσες συνέπειες, αφενός να μην υπάρχει σηματοδότηση σε μεγάλο μέρος του άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, την ώρα που επιτέλους, μετά από τόσα χρόνια, βαίνει προς ολοκλήρωση το έργο της Ηλεκτροκίνησης του εν λόγω άξονα, και αφετέρου να μη μπορούν να ολοκληρωθούν και να λειτουργήσουν το ETCS και το GSM-R, που μαζί με τη σηματοδότηση-τηλεδιοίκηση είναι τα απολύτωςαπαραίτητα συστήματα για την ασφάλεια της κυκλοφορίας σε δίκτυο υψηλών ταχυτήτων, όπως επαίρεστε και διατυμπανίζετε ότι έγινε πλέον το δίκτυο του ΟΣΕ.

Προσπάθησαν ακόμη οι κύριοι της ΕΡΓΟΣΕ να παραπλανήσουν και την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου(Ε.Δ.ΕΛ.) της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων, η οποία με την από 01/11/2019 «ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ» της Σύμβασης 717/2014 της ΕΡΓΟΣΕ καταλόγισε στην ΕΡΓΟΣΕ αφενός «μη εκπλήρωση συμβατικού όρου σχετικά με την παροχή τεχνογνωσίας ειδικού έργου στο τμήμα ΣΚΑ-Πλατύ», δεδομένου ότι μεγάλο μέρος των μελετών σηματοδότησης-τηλεδιοίκησης στο εν λόγω τμήμα γραμμής  εκπονήθηκαν από τη μη έχουσα την «Ειδική Εμπειρία Σηματοδότησης», που απαιτείται από τα συμβατικά τεύχη, εταιρεία «ΚΟΜΕΛ ΑΕ-Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί» και δεν φέρουν την έγκριση και την υπογραφή του παρόχου της ειδικής εμπειρίας σηματοδότησης στην  Κ/Ξ, δηλαδή της εταιρείας «ALSTOM Ferroviaria S p a», και αφετέρου ότι «έγινε ανεπαρκής ορισμός του αντικειμένου της σύμβασης κατά τη δημοπράτηση, λόγω πλημμελειών της οριστικής μελέτης». Για τους λόγους αυτούς «προτείνεται η επιβολή κατ’ αποκοπή δημοσιονομικής διόρθωσης σε βάρος της ΕΡΓΟΣΕ» συνολικά 2.423.816,72  και «συστήνεται στην ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ να μη δηλώνει τις δαπάνες του Υποέργου 1, έως την έγκριση του συνόλου των μελετών σηματοδότησης-τηλεδιοίκησης του τμήματος ΣΚΑ-ΠΛΑΤΥ από τη δανειοπάροχο εταιρεία  ALSTOM FERROVIARIA S p a». 

Δηλαδή, κύριε υπουργέ, πλήρης επιβεβαίωση των καταγγελιών μας, για τις οποίες εσείς αδιαφορήσατε, με συνέπεια να ζημιωθεί το Ελληνικό δημόσιο από το παραπάνω ποσό, εκτός βέβαια από τη ζημία που επήλθε από τις άλλες παρανομίες που σας καταγγείλαμε.

2) Με το υπ’ αρ. πρωτ. Εξ238/19/28 Ιανουαρίου 2019 η ΕΡΓΟΣΕ εξέφρασε τις «Απόψεις-Αντιρρήσεις» της επί της παραπάνω «ΕΚΘΕΣΗΣΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ» της Ε.Δ.ΕΛ., χρησιμοποιώντας τα ίδια ψευδή και παραπλανητικά επιχειρήματα, με τα οποία έκαμψε τις αντιρρήσεις  του ΟΣΕ, της Διαχειριστικής ΑρχήςΜεταφορών και του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Και είναι τέτοιο το θράσος τους, που στα συνημμένα έγγραφα του παραπάνω εγγράφου της ΕΡΓΟΣΕπεριέλαβαν(συνημμένο 1) το υπ’ αρ. πρωτ.263035/23-06-2015 έγγραφο της Κοινοπραξίας προς την ΕΡΓΟΣΕ, το οποίο  περιλαμβάνει την πρόταση: «Η θεώρηση από την Ανάδοχο Κοινοπραξία όλων των σχεδίων πριν την υποβολή τους στον ΚτΕ εμπεριέχει και υποδηλώνει την ανωτέρω δέσμευση του παρόχου ειδικής εμπειρίας». 

Η εν λόγω πρόταση περιλήφθηκε από τον  εθνικόεργολάβο για ευνόητους λόγους στο παραπάνω έγγραφο εν αγνοία και χωρίς τη συγκατάθεση της δανειοπαρόχου της «ειδικής εμπειρίας» εταιρείας «ALSTOM FERROVIARIA S p a», η οποία, μόλις το αντιλήφθηκε, ζήτησε από την Κοινοπραξία να στείλει στην ΕΡΓΟΣΕ  «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» του εν λόγω εγγράφου, με αρ. πρωτ. 263082/24-06-2015, όπου η παραπάνω πρόταση απαλείφθηκε.

Οι εγκάθετοι όμως του εθνικού εργολάβου στην ΕΡΓΟΣΕ σκοπίμως και παρανόμως  απέκρυψαν την πραγματικότητα αυτή από την Ε.Δ.ΕΛ., για να την παραπλανήσουν, έτσι ώστε να άρει τις αντιρρήσεις της ως προς την ύπαρξη έγκρισης των μελετών σηματοδότησης-τηλεδιοίκησης στο τμήμα ΣΚΑ-Πλατύ από τη δανειοπάροχο εταιρεία  ALSTOM FERROVIARIA S p a.

Ακόμη, όμως, στο συνημμένο 7 του παραπάνω εγγράφου της ΕΡΓΟΣΕ, οι υπογράφοντες το εν λόγω έγγραφο αναφέρουν, ότι πραγματοποίησαν την αυτοψία τους στο τμήμα Οινόη – Τιθορέα  ένα χρόνο μετά την υπογραφή της σύμβασης καιμόλις 30 ημέρες πριν τη λήξη της 7ηςαποκλειστικής προθεσμίας για παράδοση προς χρήση του εν λόγω τμήματος(!!!). Δηλαδή, αποδεικνύεται ότι μέχρι τότε οι εγκάθετοι του εθνικού εργολάβου στην ΕΡΓΟΣΕ, δεν γνωρίζαν τί έργο εκτελούν ή ότι απλά έκαναν πλάτες στον εθνικό εργολάβο για να αλλάξουν πλήρως και παρανόμως το φυσικό αντικείμενο… Όπως όμως αποδεικνύεται από την 15.09.2014 καταγραφή  του ΟΣΕ που επικαλούνται επίσης στο παραπάνω έγγραφο της ΕΡΓΟΣΕ, γνώριζαν από την υπογραφή της σύμβασης ότι είχαν κλαπεί οι πόρτες στα 30 ερμάρια ανοικτής γραμμής από τα 170 συνολικά που περιλαμβάνει το τμήμα Οινόη – Τιθορέα. Το ότι άφησαν σκοπίμως αυτά τα ερμάρια με τον πανάκριβο εξοπλισμό χωρίς πόρτες, τους καθιστά ηθικούς αυτουργούς σε αυτή την καταστροφή και η πράξη τους συνιστά απάτη τεραστίων διαστάσεων εις βάρος του δημοσίου. Η ζημιά που έχει υποστεί το δημόσιο με αυτή την πράξη τους, ανέρχεται σε ποσό άνω των 1.000.000 €, αφού με την εγκληματική παράλειψή τους να αποκαταστήσουν τις ζημιές που υπήρχαν στα παραπάνω 30 ερμάρια, τα κατέστησαν πρακτικά άχρηστα. Βέβαια οι εν λόγω κύριοι, στην εισήγησή τους για την 1η Συμπληρωματική σύμβαση και τον 1ο ΑΠΕ, έχουν το θράσος να παρουσιάζουν την παράνομη κατάργηση των ερμαρίων αυτών, ως δήθεν «εξοικονόμηση 1.400.000€»(!!!)  

Αλλά όλα αυτά, κύριε Υπουργέ, δεν θα είχαν συμβεί, αν είχατε ελέγξει τις καταγγελίες μας και αν οι εγκάθετοι του εθνικού εργολάβου στην ΕΡΓΟΣΕ δεν είχαν αποθρασυνθεί από τη συνεχή κάλυψη που τους παρέχετε σαν αρμόδιος υπουργός.

Όμως, αυτά που δεν είδαν ή δεν ήθελαν να δουν κατά σειρά ο ΟΣΕ, η Διαχειριστική Αρχή Μεταφορών και το Ελεγκτικό Συνέδριο, τα είδε η Ε.Δ.ΕΛ., η οποία δεν παραπλανήθηκε από τις «Απόψεις-Αντιρρήσεις» της ΕΡΓΟΣΕ, όπως αυτές εκφράστηκαν στο παραπάνω έγγραφό της και στα συνημμένα του, και  μετά από ενδελεχή έλεγχο της αμαρτωλής σύμβασης 717/2014, με την υπ’ αριθμό πρωτ. 457/08-02-2019 κοινοποίηση της «ΕΚΘΕΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ» επιβεβαιώνει τα ευρήματα της «ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ» και  καλεί την ΕΡΓΟΣΕ να επιστρέψει 2.423.816,72 . Ευρωπαϊκής χρηματοδότησης.  Δηλαδή θα πρέπει το ελληνικό δημόσιο να βρει 2.423.816,72 

3) Από τα παραπάνω, κύριε υπουργέ, επιβεβαιώνονται αναμφισβήτητα όλα όσα σας έχουμε εδώ και καιρό καταγγείλει, προσπαθώντας να σας προστατεύσουμε. Το έργο εκτελείται για 5 χρόνια χωρίς εγκεκριμένες μελέτες και χωρίς την υπογραφή των μελετών από τον πάροχο δάνειας εμπειρίας. Έπρεπε να έρθει η Ε.Δ.ΕΛ. και να αναγκάσει τους εγκάθετους του εθνικού εργολάβου στην ΕΡΓΟΣΕ να πράξουν τα αυτονόητα; 

Αν συνυπολογίσει κανείς τη ζημιά που έχουν προκαλέσει στο ελληνικό δημόσιο οι κύριοι της ΕΡΓΟΣΕ, με τον εξωφρενικό και παράνομο τρόπο που διαχειρίστηκαν τη σύμβαση, αυτό το νούμερο εκτοξεύεται σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτό θα αποτελέσει αντικείμενο έρευνας από τη ανεξάρτητη ελληνική δικαιοσύνη, η οποία, μετά το επιβεβαιωμένο πρόστιμο των 2.423.816,72  στην ΕΡΓΟΣΕ από την Ε.Δ.ΕΛ. για τη διαχείριση της σύμβασης 717 και τη βεβαιωμένη πλέον κατασπατάληση δημοσίου χρήματος, οφείλει να επέμβει αυτεπάγγελτα, γιατί είμαστε δυστυχώς βέβαιοι ότι εσείς θα συγκαλύψετε και πάλι τους καταχραστές δημόσιου χρήματος της ΕΡΓΟΣΕ και δεν θα τους στείλετε να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη για τις κακουργηματικού χαρακτήραπράξεις τους, διακινδυνεύοντας να παραπεμφθείτε για παράβαση καθήκοντος, καθότι  δεν έχει επέλθει ακόμη παραγραφή, σύμφωνα με τον επαίσχυντο νόμο «περί ευθύνης υπουργών

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάσθε:

1) Μετά την παραπάνω «ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ” από την Ε.Δ.ΕΛ. της αμαρτωλής Σύμβασης με αρ. 717/2014 της ΕΡΓΟΣΕ, θα στείλετε στη δικαιοσύνη τους επίορκους υπαλλήλους της ΕΡΓΟΣΕ, που ζημίωσαν με εκατομμύρια ευρώ το Ελληνικό δημόσιο, για να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα του εθνικού εργολάβου;
2) Θα εξετάσετε διεξοδικά όλες τις καταγγελίες των προηγούμενων για το ίδιο θέμα κοινοβουλευτικών μου παρεμβάσεων και θα επιβάλετε τις δέουσες κυρώσεις σε όσους έχουν παρανομήσει;
3) Θα ασκήσετε, ως αρμόδιος υπουργός, που έχετε το δικαίωμα, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 87 του N. 4129/2013 ( Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο), αναίρεση κατά της υπ’ αριθμό 1314/2018 Απόφασης του Τμήματος «Μείζονος- Επταμελούς Σύνθεσης» του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που είναι προφανώς εσφαλμένη και στηρίχθηκε στον ψευδή ισχυρισμό της ΕΡΓΟΣΕ, ότι ο ευρωπαϊκός Κανονισμός 2016/919 της 27ης Μαΐου 2016 έχει  υποχρεωτική εφαρμογή στην περίπτωση της σύμβασης 717/2014;
4) Ποιος είναι ο λόγος, που, παρά το προ πολλούπράσινο φως του Ελεγκτικού Συνεδρίου, δεν έχει ακόμη υπογραφεί η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση της Σύμβασης με αρ. 717/2014 της ΕΡΓΟΣΕ;
5) Πότε επιτέλους θα ολοκληρωθεί η Σύμβαση με αρ. 717/2014 της ΕΡΓΟΣΕ, η μη ολοκλήρωση της οποίας καθυστερεί την ολοκλήρωση τόσων σημαντικών συστημάτων για την ασφάλεια της κυκλοφορίας;
6) Θα συγκινηθείτε  αυτή τη φορά και θα επιτελέσετε το καθήκον σας σαν αρμόδιος υπουργός, όσο αφορά τις παρανομίες και την καταλήστευση δημόσιου χρήματος που συντελούνται στη σύμβαση 717/2014 της ΕΡΓΟΣΕ, ή θα διακινδυνεύσετε να παραπεμφθείτε για παράβαση καθήκοντος;

Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος Ι. Νικολόπουλος

Πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος

Κοινοποίηση: Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Γ.Γ. κατά της Διαφθοράς, Οικονομικούς Εισαγγελείς, Εισαγγελέα  Εγκλημάτων Διαφθοράς, Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Γενική Επίτροπο Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.  

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΟ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ