“Διαδικασία αναπροσαρμογής των δημοσιονομικών στόχων” προωθεί η Ελλάδα

Τοποθέτηση του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα μετά τη συνάντησή του με τον Επίτροπο αρμόδιο για θέματα Οικονομίας κ. Paolo Gentiloni

Αγαπητέ Paolo Gentiloni,
Αξιότιμε Επίτροπε της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Με ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Ελλάδα.
Σας καλωσορίζω στο Υπουργείο Οικονομικών.
Είναι η τρίτη φορά μετά την ανάληψη των νέων σας καθηκόντων, ως αρμόδιος για θέματα Οικονομίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τον Δεκέμβριο του 2019, που είχαμε κατ’ ιδίαν συνάντηση.
Όλες οι συναντήσεις μας ήταν χρήσιμες, ειλικρινείς και παραγωγικές.
Και γι’ αυτό θέλω δημόσια να σας ευχαριστήσω.

Σήμερα είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε ζητήματα που αφορούν τις προκλήσεις και τις προοπτικές του ευρωπαϊκού οικοδομήματος και της ελληνικής οικονομίας.
Θέματα που συζητάμε, σε έκταση και βάθος, όχι πάντα με ταυτόσημες απόψεις, και σε επίπεδο Eurogroup και Ecofin.
Ευρωπαϊκές προκλήσεις, όπως είναι οι αυξημένες γεωπολιτικές εντάσεις, οι συνέπειες του Brexit, η ολοκλήρωση της αρχιτεκτονικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οικονομική διακυβέρνησή της, ο κίνδυνος παρατεταμένης αναιμικής ανάπτυξης και χαμηλού πληθωρισμού, η σύνθεση των δημοσίων οικονομικών, ο ρόλος, η κατεύθυνση και ο συνδυασμός δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής, η προσαρμογή σε μια νέα ψηφιακή εποχή, οι δημογραφικές αλλαγές και η κλιματική αλλαγή.
Η συλλογική απάντηση σε αυτές τις προκλήσεις, όπως είχα την ευκαιρία και πρόσφατα δημόσια να αναπτύξω, πρέπει να είναι μια πιο ανθεκτική, ανταγωνιστική και αποτελεσματική Ευρώπη, με ενισχυμένη αλληλεγγύη, καλύτερο οικονομικό συντονισμό, κοινή επενδυτική κατεύθυνση, επαρκή εργαλεία και πόρους για την αντιμετώπιση ανισορροπιών, και συγκεκριμένους κανόνες οικονομικής διακυβέρνησης.

Στο πλαίσιο αυτό, απαιτείται, κυρίως:

1ον. Η ενίσχυση του ρόλου της δημοσιονομικής πολιτικής στην ευρωπαϊκή αναπτυξιακή πορεία.
Δημοσιονομική πολιτική η οποία μπορεί και πρέπει να υποβοηθήσει την υφιστάμενη νομισματική πολιτική της ΕΚΤ, προκειμένου να επιτυγχάνονται τόσο δημοσιονομική πειθαρχία, όσο και υψηλοί και διατηρήσιμοι ρυθμοί οικονομικής μεγέθυνσης.
Στην κατεύθυνση αυτή απαιτείται ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης, μετά την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του υφιστάμενου πλαισίου οικονομικής και δημοσιονομικής εποπτείας, όπως προτάθηκε χθες και από τους αρμοδίους Επιτρόπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

2ον. Η ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης.
Μια δυναμική, πλήρης και ανθεκτική Ένωση αποτελεί το καλύτερο μέσο για την ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και την πραγματική σύγκλιση στην Ευρώπη, και ως εκ τούτου, για την ενίσχυση του διεθνούς ρόλου του ευρώ.
Η προώθηση του Δημοσιονομικού Μέσου για τη Σύγκλιση και την Ανταγωνιστικότητα μπορεί να συμβάλλει στη χρηματοδοτική στήριξη των κρατών-μελών της ευρωζώνης, για την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων και την ενίσχυση των επενδύσεων, κυρίως στις ενδογενείς πηγές ανάπτυξης, όπως είναι η παιδεία, η έρευνα και η καινοτομία.

3ον. Η προώθηση της ένωσης των χρηματαγορών και η ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης.
Για την τελευταία, υπολείπεται η δημιουργία και λειτουργία ενός Ευρωπαϊκού Φορέα Εγγύησης Καταθέσεων, πλήρους αμοιβαιοποίησης.
Δυστυχώς, αν και κατά τα τελευταία έτη έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στη μείωση των τραπεζικών κινδύνων, αυτή δεν έχει συνοδευτεί από ανάλογη πρόοδο στον επιμερισμό του ρίσκου.
Απαιτείται η συνέχιση των συζητήσεων, με στόχο τη συμφωνία σε ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση αυτής της κρίσιμης μεταρρύθμισης.

4ον. Η μετάβαση σε ένα ευρωπαϊκό μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης.
Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία αποτελεί τη νέα Ευρωπαϊκή στρατηγική για την ανάπτυξη.
Στρατηγική που θέτει φιλόδοξους στόχους, για μια κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη μέχρι το 2050.
Στρατηγική που θα πρέπει όμως παράλληλα να διασφαλίζει ότι όλοι θα μπορούν να επωφελούνται από τις ευκαιρίες που θα προκύψουν, καθώς και ότι θα υπάρξει μέριμνα για τις περιφέρειες που θα πληγούν από τη μετάβαση.

Η Ευρώπη μπορεί να προχωρήσει μπροστά, κάνοντας άλματα και όχι απλώς βήματα.
Για να γίνει όμως αυτό, πρέπει να προχωρήσουμε ενωμένοι, με ταχύτητα και καλύτερο συντονισμό, μακριά από λαϊκισμούς και ελιτισμούς.
Η Ελλάδα, ως μέλος του πυρήνα της ενωμένης Ευρώπης, μπορεί να συμβάλλει, ενεργά και δυναμικά, προς αυτή την κατεύθυνση.
Και αυτό πράττουμε.
Όπως θα πράξουμε και για τη συζήτηση που άνοιξε για την αποτελεσματικότητα και τη λειτουργία του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης.
Με δυνατή φωνή.
Με δημιουργική συμμετοχή.
Με ισότιμη παρουσία.

Τους τελευταίους 7 μήνες, η Ελλάδα επιστρέφει στην κανονικότητα, και αυτό αναγνωρίζεται!
Η αξιοπιστία και η εμπιστοσύνη, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, ανακτάται.
Το οικονομικό κλίμα βελτιώνεται.
Η Ελληνική Κυβέρνηση υλοποιεί μεταρρυθμίσεις.
Επιτυγχάνει στόχους.
Ολοκληρώνει, έγκαιρα και με επιτυχία, τις αξιολογήσεις της, και το ίδιο εκτιμούμε και για την 5η αξιολόγηση που επίκειται.
Ενισχύει την εμπιστοσύνη σε θεσμούς.
Υπηρετεί την αναπτυξιακή διαδικασία.
Ωθεί την οικονομία σε θετική δυναμική.
Δυναμική η οποία σταθεροποιείται, βελτιώνεται και κινητοποιεί δυνάμεις, εγχώριες και ξένες.

Για το 2020, ως Υπουργείο Οικονομικών, θέτουμε συγκεκριμένους στόχους:

Την επίτευξη υψηλής και διατηρήσιμης οικονομικής μεγέθυνσης.
Τη βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών.
Την δίκαιη αναδιανομή του πλούτου και την προώθηση της κοινωνικής συνοχής.
Την ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία.
Τη βελτίωση της δυνατότητας αποπληρωμής του δημοσίου χρέους.
Την αξιοποίηση των κερδών από τη διακράτηση των ελληνικών ομολόγων, τα γνωστά ως ANFAs και τα SMPs, σε επενδυτικές πρωτοβουλίες.
Τη μεταφορά υπερ-πλεονασμάτων σε επόμενες δημοσιονομικές χρήσεις, ώστε να ασκείται ορθολογική δημοσιονομική πολιτική.
Την προώθηση της διαδικασίας αναπροσαρμογής των δημοσιονομικών στόχων.

Είμαι ρεαλιστικά αισιόδοξος ότι θα τα καταφέρουμε.
Συνεχίζουμε να υλοποιούμε τις δεσμεύσεις της χώρας.
Διεκδικούμε όμως και τον αναγκαίο δημοσιονομικό χώρο.
Δημοσιονομικό χώρο για την υλοποίηση φιλο-αναπτυξιακών πολιτικών, κυρίως στην κατεύθυνση μείωσης της φορολόγησης νοικοκυριών και επιχειρήσεων.
Το επόμενο χρονικό διάστημα θα δουλέψουμε από κοινού με τους εταίρους, μεθοδικά και δημιουργικά, ώστε να πετύχουμε το βέλτιστο για τη χώρα αποτέλεσμα.

Κλείνοντας, θα ήθελα να εκφράσω, και πάλι, τις ευχαριστίες μου προς τον Επίτροπο κ. Gentiloni.
Ευχαριστίες για την παραγωγική συζήτηση που έγινε και τη δημιουργική συνεργασία που – σταθερά – έχουμε.
Και που είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσουμε και στο μέλλον να έχουμε.
Με κοινό όραμα και στόχο, μια ισχυρή Ελλάδα στους κόλπους μιας ισχυρής και αλληλέγγυας Ευρώπης!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΟ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ