8/03/2021

Έχουν υπογράψει την απόλυση 150.000 δημοσίων υπαλλήλων και ταΐζουν τον κόσμο κουτόχορτο!

Array

imf ceb1cf80cebfcebbcf8dcf83ceb5ceb9cf82 ceb4ceb7cebccebfcf83ceafcf89cebd cf85cf80ceb1cebbcebbceaecebbcf89cebdΗ μετάφραση του επίμαχου σημείου της 5ης Έκθεσης του ΔΝΤ Δεκ 2011 συγκεκριμένα του άρθρου 24 (κλικ στην εικόνα για μεγένθυση)

24. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν επίσης στην προώθηση διαφόρων συμφωνημένων διαρθρωτικών δαπανών και των μεταρρυθμίσεων των εσόδων ως στόχο να στηρίξει καλύτερα τις προσπάθειες προσαρμογής (ΜΟΧΠ ¶ 7):

Μειώσεις Προσωπικού. Για να παραδώσει την προβλεπόμενη μείωση του προσωπικού με πάνω από 150.000 της γενικής κυβέρνησης μεταξύ 2010 και 2015 (22 τοις εκατό της δημόσιας απασχόλησης),

η κυβέρνηση συμφώνησε να υποστηρίξει τον υφιστάμενο 1:5 κανόνα σχέσης με ένα προ-συνταξιοδότησης πρόγραμμα, διάρκειας ενός έτους άδεια απουσίας και πρόωρων αποχωρήσεων, και την εισαγωγή διάφορων ελέγχων για τις νέες προσλήψεις. Οι τελευταίοι περιλαμβάνουν μια μείωση του αριθμού των προσλήψεων των στρατιωτικών και αστυνομικών σχολών (των οποίων οι απόφοιτοι έχουν αυτόματα πρόσληψη), την αναπλήρωση του καθεστώτος άδειας απουσίας με την πάροδο του χρόνου, και την κατάργηση των κενών θέσεων.

 Έως το 2015, αυτές οι μεταρρυθμίσεις θα φέρουν την απασχόληση της γενικής κυβέρνησης στο 12 τοις εκατό του εργατικού δύναμη, 3 τοις εκατό κάτω από το μέσο όρο του ΟΟΣΑ (2008), και δεδομένης της σχεδιαζόμενης μισθών μεταρρυθμίσεις, θα μειώσει το μισθολογικό κόστος του δημόσιου σε περίπου 9 τοις εκατό του ΑΕΠ, που ταιριάζουν όπως σε μερικές από τις χαμηλότερες δαπάνες για τις χώρες του ΟΟΣΑ (π.χ. Τσεχική Δημοκρατία και τη Σλοβακία).

Και το γράμμα Βενιζέλου – Προβόπουλου στο ΔΝΤ σε μετάφραση:
ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ είναι μέρος της από
Δεκέμβριος του 2011, ΔΝΤ Χώρα Έκθεση αριθ. 11/351 με θέμα Ελλάδα: Πέμπτη εξέταση στο πλαίσιο διευθέτησης της συμφωνίας Stand-By, επαναφοράς και Αιτήσεως παραίτησης  από την μη τήρηση των κριτηρίων απόδοσης. Δελτίο Τύπου των μελών του εκτελεστικού Διοικητικού Συμβούλιου Συζήτηση και δήλωση του Εκτελεστικού Διευθυντή για την Ελλάδα.
Η ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ Ι. ΕΛΛΆΔΑ: Επιστολή Προθέσεων
Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2011
Κα Christine Lagarde:
Διευθύνων Σύμβουλος
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
Ουάσιγκτον
Αγαπητή κα Lagarde:
Στο συνημμένο πρόσφατο ενημερωτικό για τα μνημόνια των οικονομικών και χρηματοπιστωτικών πολιτικών (MEFPs) από το 2010, 28 Φεβρουαρίου και 4 Ιουλίου του 2011, περιγράφουμε την πρόοδο και τα βήματα προς την κατεύθυνση της πολιτικής την επίτευξη των στόχων του οικονομικού προγράμματος της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία υποστηρίζεται από μια Stand-By συμφωνία.
Συνεχίζουμε να σημειώσουμε πρόοδο με το οικονομικό μας πρόγραμμα:
Σχετικά με τους δημοσιονομικούς  στόχους μας, έχουμε εργαστεί για να οικοδομήσουμε την άνευ προηγουμένου δημοσιονομική προσαρμογή που έχουμε συνειδητοποιήσει από τα τέλη του 2009. Ωστόσο είχαμε να καταπολεμήσουμε τις ισχυρές αντιξοότητες από την ύφεση, και επίσης κάποιες καθυστερήσεις για την εφορμαγή μέτρων. Δυστυχώς, λόγω αυτών των παραγόντων, χάσαμε το τέλος Σεπτεμβρίου κριτήριο απόδοσης στο βασικό ταμειακό υπόλοιπο της γενικής κυβέρνησης κατά ενός μικρού περιθωρίου, αλλά και του ενδεικτικού στόχου για τη μη συσσώρευση των εγχώριων ληξιπρόθεσμων οφειλών.
Ωστόσο, έχουμε εφαρμόσει μια δέσμη μέτρων για να διασφαλιστεί η δημοσιονομική πολιτική και να μπορεί να επανέλθει, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους δεύτερη δέσμης μέτρων των ΠΜΔ μεταρρυθμίσεων ληξιπρόθεσμων από τον Αύγουστο (προηγούμενης δράσης αναθεώρησης), και με βάση αυτό το αίτημα για άρση της μη τήρησης.
ΟΙ μεταρρυθμίσεις των Δημοσιονομικών-θεσμικών προχωρούν. Ένα διαρθρωτικό σημείο αναφοράς για την άρθρωση ενός μεσοπρόθεσμο στρατηγικού σχεδίου των μεταρρυθμίσεων της φορολογικής διοίκησης παρατηρήθηκε, και αυτό θα ενημερώσει τη στρατηγική μας στο σημαντικό αυτό τομέα. Ενα δεύτερο σημείο αναφοράς για τη δημοσίευση σε τρεις διαδοχικούς μήνες της συνεπούς καθυστερούμενων οφειλών και ενοποιημένες γενικής κυβέρνησης δημοσιονομική εκθέσεις εν μέρει παρατηρήθηκε, με δημοσιευμένα δεδομένα, αλλά δεν προέρχονται από τη δέσμευση εγγραφών όπως αναμενόταν.
Οι προσπάθειές πολιτικής μας για τη στήριξη της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας του συστήματος συνεχίζεται. Το Κοινοβούλιο έχει θεσπίσει μια νέα τραπεζική απόφαση νομοθεσίας που θα επιτρέψει την έγκαιρη και αποτελεσματική παρέμβασης και ανάλυση σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ συνθήκης κανόνων  πρακτικών και των διεθνούς ισχυρών πρακτικών (συνεδρίαση 15ης Σεπτεμβρίου διαρθρωτικές σημείο αναφοράς, με μια μικρή καθυστέρηση).
Όσον αφορά την ιδιωτικοποίηση, το Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων έχει καθιερωθεί και έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία. Μολονότι ήμασταν σε θέση να υπογραφθούν οι  συμβάσεις για τις νέες παραχωρήσεις κατά τη διάρκεια της Q3, το τριμηνιαίο ποσοτικό κριτήριο επιδόσεων σε έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις σε μετρητά για τέλος Σεπτεμβρίου χάθηκε, λόγω των δύσκολων συνθηκών της αγοράς και καθυστερήσεων στις προετοιμασίες. Έχουμε ετοιμάσει ένα νέο χρονοδιάγραμμα  των πωλήσεων που θα δει έναν αριθμό συμβάσεις να υπογράφονται κατά το υπόλοιπο του 2011, και το 2011 σε μετρητά-τα έσοδα των στόχων πληρούνται με περίπου ενός τριμήνου καθυστέρηση. Σε αυτή τη βάση αιτούμεθα άρση της μη συμμόρφωσης.
Όσον αφορά την ανάπτυξη, την ενίσχυση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, από τον Ιούνιο, έχουμε ολοκληρώσει κάποιες νομοθετικές πρωτοβουλίες, και συγκεκριμένα την έγκριση ενός νόμου για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Ως εκ των προτέρων δράση για την αναθεώρηση, έχουμε θεσπίσει νομοθεσία για τη βελτίωση της εργασιακής ευελιξίας της αγοράς. Εργαζόμαστε για να επιταχυνθεί η εφαρμογή και να πάμε μπροστά.
Τέλος, τα καθυστερούμενα ορισμένων τοπικών κυβερνήσεων οι οποίες εντοπίστηκαν, τον Ιούλιο, και ένα μικρό ποσό των καθυστερούμενων οφειλών που συσσωρεύτηκαν στη συνέχεια, είχαν εκκαθαριστεί πλήρως στις 30η Αυγούστου. Ωστόσο, λόγω της μετά-Ιουλίου καθυστέρησης, η συνέχισης της ποσοτικής επίδοσης κριτήριο σχετικά με τη μη συσσώρευση εξωτερικών καθυστερήσεων δεν τηρήθηκε. Έχουν ληφθεί δράσεις για να διασφαλιστεί ότι οι εν λόγω καθυστερήσεις δεν θα προκύψουν ξανά, συμπεριλαμβανομένων των βελτιώσεις στην παρακολούθηση των τοπικών κυβερνήσεων πληρωμών για την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους.
Με βάση ήσσονος σημασίας την μη τήρησης και αποπληρωμής των καθυστερούμενων οφειλών, αιτούμεθα την άρση της μη συμμόρφωσης για αυτό το προσωρινό πρόβλημα.
Παραπλεύρως με τις προσπάθειες της πολιτικής μας, έχουμε εξασφαλίσει την απαιτούμενη χρηματοδότηση για την υποστήριξη των πολιτικών μας κατά τη διάρκεια και μετά την περίοδο του προγράμματος. Εργαζόμαστε για την ολοκληρώσει της ανταλλαγή χρέους με ιδιωτικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Οποιοδήποτε υπόλοιπο των χρηματοδοτικών αναγκών (για την κάλυψη των ταμειακών της κυβέρνησης τις ταμειακές ανάγκες μεσοπρόθεσμα και να βελτιωθεί η διατηρησιμότητα του δημοσίου χρέους κάτω από τις παραδοχές έναρξης του προγράμματος) θα καλυφθούν από το δημόσιο τομέα, σύμφωνα με την δεσμεύσεις που έλαβε από τους ευρώ-εταίρους μας στην σύνοδο κορυφής της 21ης  Ιουλίου. Παράλληλα, η ΕΚΤ συνεργάζεται με τις ελληνικές τράπεζες σχετικά με τη μεσοπρόθεσμη χρηματοδότηση των σχεδίων ώστε να εξασφαλιστεί η μείωση τους σε έκθεση σε έκτακτα μέτρα στήριξης της ρευστότητας από το  Υποσύστημα με συνεπή ρυθμό με το πρόγραμμα του μακροοικονομικού πλαισίου.
Υπό αυτές τις βάσεις, ζητούμε την ολοκλήρωση της πέμπτης αναθεώρησης στο πλαίσιο της συμφωνίας stand-by, και την έκτη αγορά υπό τη ρύθμιση αυτή το ποσό των ΕΤΔ 1,922.4 εκατομμύρια. Επίσης, ζητούμε την τροποποίησή του από το τέλος Δεκεμβρίου κριτήρια επιδόσεων για το δημοσιονομικό έλλειμμα, πρωτογενών κρατικών δαπανών, και την ιδιωτικοποίηση. Προτείνουμε ανώτερα και κατώτερα όρια για τα υφιστάμενα κριτήρια επιδόσεων για τα τέλη Μαρτίου 2012. Όπως αναλύεται λεπτομερώς παρακάτω, προτείνουμε νέα διαρθρωτικά σημεία αναφοράς για τη μέτρηση της προόδου ως προς τους στόχους του προγράμματός μας. Αυτά θα ισχύουν για:
μέτρα για την πάταξη της φοροδιαφυγής, την ολοκλήρωση της δημόσιας αναθεώρησης των δαπανών, θέσπιση φορολογικών μεταρρυθμίσεων, την ολοκλήρωση ενός κεφαλαίου για την αξιολόγηση των αναγκών του τραπεζικού συστήματος, τη διακυβέρνηση μεταρρυθμίσεων για την εποπτεία χρηματοπιστωτικών οργανισμών, μεταρρυθμίσεις για τη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης της εργασίας, τον έλεγχο και την τροποποίηση των νόμων για νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα (Πίνακας 2).
Πιστεύουμε ότι οι πολιτικές που ορίζει η 3η Μαΐου, 2010 επιστολή προθέσεων μας και το Μνημόνιο οικονομικών και χρηματοπιστωτικών πολιτικών, και επακόλουθες ενημερώσεις (συμπεριλαμβανομένης και αυτής που αποδίδεται σήμερα), είναι επαρκείς για την επίτευξη των στόχων στο πλαίσιο του προγράμματος. Είμαστε έτοιμοι να πάρουμε οποιαδήποτε διορθωτικά μέτρα που μπορούν να καταστούν κατάλληλα για το σκοπό αυτό, με τις αλλαγές των συνθηκών. Εμείς θα προβούμε σε διαβουλεύσεις με το Ταμείο, καθώς και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΚΤ σχετικά με την έγκριση των εν λόγω δράσεων και σε πριν από τις αναθεωρήσεις της πολιτικής που περιλαμβάνονται στην παρούσα επιστολή, σύμφωνα με τις πολιτικές του Ταμείου επί των σχετικών διαβουλεύσεων.
Αυτή η επιστολή έχει αντιγραφεί στους κ.κ. Γιούνκερ, Ρεν και Τρισέ
/ s /
Ευάγγελος Βενιζέλος
Αναπληρωτής Πρωθυπουργός και Υπουργός Οικονομικών
/ s /
Γιώργος Προβόπουλος
Διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΟ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Ρωσικά πλοία έριξαν πυραύλους σε φιλοτουρκικούς στόχους

Συμφωνα με Τουρκικό δημοσιευμα οι ρωσικοί βαλλιστικοί πύραυλοι είχαν στόχο τις φιλοτουρκικές ομάδες που ελέγχουν την Τζαράμπλους και την Ελ Μπάμπ στη βόρεια Συρία.Αρχικα...

Τρόμος σε όλη την Ελλάδα από την υποχώρηση της στάθμης της θάλασσας

Μάρτυρες ενός σπάνιου φαινομένου έγιναν όσοι βρέθηκαν στη θάλασσα στο Καβούρι, καθώς η στάθμη τoυ νερού υποχώρησε λόγω άμπωτης και οι κάτοικοι της περιοχής μπορούσαν να πάνε μέχρι το νησάκι που...

Λουκέτο στο εστιατόριο του λίγδα Salt Bae – Έκλεισαν οι αρχές τον λεχρίτη μετά από καταγγελίες στην υγειονομική υπηρεσία

Salt Bae: ”Λουκέτο” στο εστιατόριό του – Το έκλεισαν οι αρχές μετά από καταγγελίεςSalt Bae: Ο γνωστός σεφ βρέθηκε αντιμέτωπος με πλήθος καταγγελιών, οι...

Κατέρρευσε ο Ευαγγελατος με την παρέμβαση τηλεθεατή στην εκπομπή του (Βίντεο)

Αυτά έχουν οι ζωντανές συνδέσεις. Εκεί που όλα μοιάζουν να κυλούν ήρεμα και καλά ξαφνικά πετάγεται κάποιος από το πουθενά και λέει πράγματα που...

Τώρα: Πετάνε ελικόπτερα πάνω από τη Νέα Σμύρνη – Τα έχουν κάνει μπάχαλο Μητσοτάκης και Χρυσοχοϊδης

Έκρυθμη η κατάσταση στη Νέα Σμύρνη με πληθος κόσμου στους δρόμους να διαρτυρεται για την πρωτόγνωρη αστυνομική βία σε μια από τις πιο ήρεμες...

Απίστευτες εικόνες αστυνομικής βίας και ξυλοδαρμού στη νέα Σμύρνη – Βγαίνει ο κόσμος στους δρόμους – Έκρυθμη η κατάσταση

Πρωτοφανείς εικόνες αστυνομικής βίας στη Νέα Σμύρνη με μετά από αδικαιολόγητη επέμβαση της αστυνομίας που έγραψε οικογένεια στην πλατεία της πόλης για παραβίαση των...

Απασφαλίζει ο Πούτιν και απειλεί να χτυπήσει πρώτος

2021 Πούτιν Φάση 3«΄Ετοιμοι και να χτυπήσουμε πρώτοι»https://rusreinfo.ru/fr/ Reseau International /3-3-21Μετάφραση/ εισαγωγή: Μιχαήλ ΣτυλιανούΟι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη γελοιοποιούνται για άλλη μια φορά με τις...

Ο κύβος ερρίφθη για κάλπες τον Μάϊο – Η χώρα θα βγει από το lockdown και ταυτόχρονα ο Μητσοτάκης από το Μαξίμου

Αποκαλυπτικό  ρεπορτάζ στην Κυριακάτικη Δημοκρατία για το ρίσκο Μητσοτακη να στήσει πρόωρες κάλπες τον Μάϊο, καθώς πιστεύει ότι θα σαρώσει μετά από τόσους μήνες...

Αρρώστησαν οι Τούρκοι με την Ελληνική σημαία στα Δαρδανέλλια!

Η Ελληνική σημαία ψηλά σε Ελληνικό ναρκαλιευτικό που διέσχισε τα Δαρδανέλλια.Tο Ελληνικό ναρκαλιευτικό HS-M62 Ευρώπη διήλθε τις πρωινές ώρες σήμερα από τα στενά των...

Κόπηκε στον αέρα η εκπομπή της Αννιτα Πάνια – Βρέθηκαν κρούσματα Κορωνοϊού σε συνεργάτες της εκπομπής

Θυμάστε το αστείο που παει ο σύζυγος στο περίπτερο για τσιγάρα και εξαφανίζεται από το σπίτι; Κάτι τέτοιο περίπου συνέβη και με την εκπομπή...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Ρωσικά πλοία έριξαν πυραύλους σε φιλοτουρκικούς στόχους

Συμφωνα με Τουρκικό δημοσιευμα οι ρωσικοί βαλλιστικοί πύραυλοι είχαν στόχο τις φιλοτουρκικές ομάδες που ελέγχουν την Τζαράμπλους και την Ελ Μπάμπ στη βόρεια Συρία.Αρχικα...

Τρόμος σε όλη την Ελλάδα από την υποχώρηση της στάθμης της θάλασσας

Μάρτυρες ενός σπάνιου φαινομένου έγιναν όσοι βρέθηκαν στη θάλασσα στο Καβούρι, καθώς η στάθμη τoυ νερού υποχώρησε λόγω άμπωτης και οι κάτοικοι της περιοχής μπορούσαν να πάνε μέχρι το νησάκι που...

Λουκέτο στο εστιατόριο του λίγδα Salt Bae – Έκλεισαν οι αρχές τον λεχρίτη μετά από καταγγελίες στην υγειονομική υπηρεσία

Salt Bae: ”Λουκέτο” στο εστιατόριό του – Το έκλεισαν οι αρχές μετά από καταγγελίεςSalt Bae: Ο γνωστός σεφ βρέθηκε αντιμέτωπος με πλήθος καταγγελιών, οι...

Κατέρρευσε ο Ευαγγελατος με την παρέμβαση τηλεθεατή στην εκπομπή του (Βίντεο)

Αυτά έχουν οι ζωντανές συνδέσεις. Εκεί που όλα μοιάζουν να κυλούν ήρεμα και καλά ξαφνικά πετάγεται κάποιος από το πουθενά και λέει πράγματα που...

Τώρα: Πετάνε ελικόπτερα πάνω από τη Νέα Σμύρνη – Τα έχουν κάνει μπάχαλο Μητσοτάκης και Χρυσοχοϊδης

Έκρυθμη η κατάσταση στη Νέα Σμύρνη με πληθος κόσμου στους δρόμους να διαρτυρεται για την πρωτόγνωρη αστυνομική βία σε μια από τις πιο ήρεμες...

Απίστευτες εικόνες αστυνομικής βίας και ξυλοδαρμού στη νέα Σμύρνη – Βγαίνει ο κόσμος στους δρόμους – Έκρυθμη η κατάσταση

Πρωτοφανείς εικόνες αστυνομικής βίας στη Νέα Σμύρνη με μετά από αδικαιολόγητη επέμβαση της αστυνομίας που έγραψε οικογένεια στην πλατεία της πόλης για παραβίαση των...