13/06/2021

Η επιστολή Παπανδρέου στην τρόικα

82472 papandreou2Στη δημοσιότητα δόθηκε και η επιστολή του Γιώργου Παπανδρέου στην τρόικα, με την οποία δεσμεύεται ότι στηρίζει τα μέτρα του μνημονίου. Η επιστολή αυτή, σε αντίθεση με του Αντώνη Σαμαρά, θεωρείται ιδιαίτερα τυπική, καθώς όπως έχει δηλώσει ο ίδιος δεν θα είναι ξανά υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ.

Ολόκληρη η επιστολή:

«Σκοπός αυτής της επιστολής είναι να επιβεβαιώσει τη δέσμευση του Κόμματός μου, του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος, στους στόχους του Προγράμματος και στις βασικές πολιτικές, όπως ορίζονται στο Μνημόνιο (MoU/MEFP), όπως συμφωνήθηκε μεταξύ της Κυβέρνησης του Πρωθυπουργού Λουκά Παπαδήμου και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς και στην επιτυχή εφαρμογή τους.

Για αυτόν τον λόγο, οποιαδήποτε μελλοντική προσαρμογή στο πλαίσιο του προγράμματος στο μείγμα πολιτικών και οποιαδήποτε νέα μέτρα θα σχεδιάζονται έτσι ώστε να είναι πλήρως σύμφωνα με το πρόγραμμα και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο την επίτευξη των στόχων του.

Συγκεκριμένα,

1) Συμφωνούμε πλήρως ότι η ανταγωνιστικότητα και η ανάπτυξη είναι υψίστης σημασίας, καθώς επιθυμούμε τη δημιουργία βιώσιμης οικονομίας και τη μείωση του χρέους σε βιώσιμα επίπεδα.

Υποστηρίζουμε, στο πλαίσιο του προγράμματος, το φιλόδοξο σχέδιο ιδιωτικοποιήσεων και αναπτυξιακής αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας.

Παρά το γεγονός ότι, στηρίζουμε επί της αρχής τις Συλλογικές Διαπραγματεύσεις και Συμφωνίες μεταξύ των κοινωνικών εταίρων (μια μακροχρόνια Ευρωπαϊκή αξία και θέση που προσφάτως συμπεριελήφθη στις προτεινόμενες νέες τροποποιήσεις της Συνθήκης), το Κόμμα μας αποφάσισε να στηρίξει τις βαθιές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στις αγορές εργασίας, προϊόντων και υπηρεσιών.

Η συμφωνηθείσα προσαρμογή των παραμέτρων της αγοράς εργασίας αποφασίστηκε προκειμένου να δοθεί μια ισχυρή αρχική ώθηση με τη μείωση του μοναδιαίου κόστους εργασίας, και την προώθηση της απασχόλησης και της οικονομικής δραστηριότητας.

Ταυτόχρονα, το Κόμμα μου πιστεύει ότι, τα μέτρα αυτά πρέπει να ενισχυθούν με πολιτικές που θα συμβάλλουν στη μακροχρόνια ανταγωνιστικότητα, όπως:

(α) αναδιοργάνωση του επιχειρηματικού και εργασιακού περιβάλλοντος, αύξηση της διαφάνειας, ενίσχυση της διευκόλυνσης της επιχειρηματικότητας, μείωση της γραφειοκρατίας στις δημόσιες αρχές, που συχνά οδηγεί στη διαφθορά, και διευκόλυνση της ταχύτερης εποπτείας και διαφάνειας. Αυτό θα βοηθήσει περαιτέρω, στην προσέλκυση εγχώριων και ξένων επενδύσεων και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων που βρίσκονται στην Ελλάδα.

(β) αναδιάρθρωση του συστήματος κατάρτισης, δια βίου μάθησης και προγραμμάτων απόκτησης εργασιακής εμπειρίας. Αυτό είναι υψίστης σημασίας για τους ανέργους, με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους και τις γυναίκες. Τα προγράμματα αυτά πρέπει να γίνουν περισσότερο διαφανή, να απλοποιηθούν για να είναι πιο προσβάσιμα και να δίνουν περισσότερες επιλογές στους ενδιαφερόμενους, και να συνδέονται με τις αναδυόμενες ανάγκες μιας βιώσιμης ελληνικής οικονομίας. Ειδικότερα, τα προγράμματα αυτά πρέπει να βοηθήσουν τους επιχειρηματίες, ώστε να αναπτύξουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας, την καινοτομία και την ποιότητα των υπηρεσιών και των προϊόντων μας.

(γ) Αυτά τα μέτρα στήριξης στον τομέα της κατάρτισης και της εκπαίδευσης θα πρέπει να συνδυαστούν ή να συμπληρωθούν με μέτρα που θα δημιουργούν ένα ισχυρό δίχτυ κοινωνικής προστασίας. Το ΠΑΣΟΚ σκοπεύει να προχωρήσει σε τέτοιες προτάσεις. Πολλοί από τους νέους μας, νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας, άλλοι που θα λαμβάνουν τον νέο κατώτατο μισθό και βέβαια πολλοί άνεργοι, θα χρειαστούν στήριξη, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος ακραίας περιθωριοποίησης. Η κοινωνική συνοχή και οι ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης πρέπει να είναι εγγυημένες σε αυτή τη δύσκολη μεταβατική περίοδο που διέρχεται η χώρα μας.

Βεβαίως, τα μέτρα αυτά πρέπει να χρηματοδοτηθούν, είτε μέσω κοινοτικών, είτε εθνικών πόρων, με τρόπο συμβατό προς τους στόχους του Προγράμματος.

2) Υποστηρίζουμε την εμπροσθοβαρή εφαρμογή των διαρθρωτικών μέτρων για τις δαπάνες, τη συνεχιζόμενη προσπάθεια για τον έλεγχο των δαπανών και την πρόληψη καθυστερήσεων πληρωμών, ενώ τολμηρές μεταρρυθμίσεις στον τομέα των εσόδων θα οδηγήσουν σε δικαιότερη, διαφανή και αποτελεσματική κατανομή του φορολογικού βάρους, που θα ανακόψει επίσης τη φοροδιαφυγή.

Πιστεύουμε ότι αυτό θα συνεισφέρει στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των αγορών και στη δημοσιονομική βιωσιμότητα, ενώ παράλληλα θα προστατεύονται τα αδύναμα τμήματα του πληθυσμού.

3) Υποστηρίζουμε την υλοποίηση της ολοκληρωμένης στρατηγικής του προγράμματος για τον τραπεζικό τομέα, μέσα από ένα πλαίσιο ισχυρότερης εξυγίανσης και εποπτείας, καθώς και σχέδια για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών που στοχεύουν στη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος, διασφαλίζοντας, ταυτόχρονα, την επιχειρηματική αυτονομία των τραπεζών, με στόχο την εξασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

Έχουμε δεσμευτεί για την ταχεία και ομαλή υλοποίηση της στρατηγικής χρηματοδότησης του επίσημου τομέα και του PSI, που συμφωνήθηκε με τους Ευρωπαίους εταίρους μας. Αυτό θα βοηθήσει την Ελλάδα να πετύχει τους στόχους της για δημοσιονομική βιωσιμότητα και θα της παράσχει την αναγκαία χρηματοδότηση για την υποστήριξη της προσπάθειας προσαρμογής και μεταρρυθμίσεων της χώρας.

Αναγνωρίζουμε ότι, για την επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων και των βασικών πολιτικών θα χρειαστεί πολιτική βούληση και αποφασιστική εφαρμογή των πολιτικών για πολλά χρόνια.

Σε περίπτωση εκλογής μας ως επόμενη κυβέρνηση, θα παραμείνουμε σταθερά προσηλωμένοι στην αποτελεσματική υλοποίηση των στόχων του Προγράμματος που περιγράφονται ανωτέρω, και όπως καθορίζονται λεπτομερώς στο Μνημόνιο (MoU/MEFP). Από τη δική μας πλευρά, θα εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας, όπως έχουν συμφωνηθεί.

Θα ήθελα, ωστόσο, να επισημάνω, από την προσωπική μου εμπειρία, ότι πέραν των ούτως ή άλλως απαραίτητων περικοπών, η Ελλάδα, ειδικά, και η Ευρώπη, ως σύνολο, χρειάζονται νέες πηγές χρηματοδότησης της ανάπτυξης.

Ευρωπαϊκές αποφάσεις που θα συνεχίσουν να ενισχύουν την αποτελεσματικότητα ενός ευρύτερου τείχους προστασίας, που θα εξασφαλίζουν ηρεμία στις διεθνείς αγορές ομολόγων, και θα εποπτεύουν το ευρωπαϊκό και παγκόσμιο οικονομικό σύστημα, σε τομείς όπως των οίκων αξιολόγησης, θα είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματικότητα όλων των χωρών που συμμετέχουν σε αντίστοιχα προγράμματα.

Στην κατεύθυνση αυτή, υποστηρίζουμε σθεναρά ότι ο φόρος επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, η έκδοση Ευρωομολόγων για την δημοσιονομική σταθερότητα και για την ανάπτυξη, μαζί και με έργα υποδομής (όπως σε δίκτυα πράσινης ενέργειας, σε ευρυζωνικά δίκτυα, στις μεταφορές, στην εκπαίδευση, στην καινοτομία), θα ενισχύσουν την Ενιαία Αγορά και θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις χώρες που συμμετέχουν σε προγράμματα δανεισμού.

Πιστεύω ακόμα ότι, για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, η Ευρώπη πρέπει να εστιάσει εκ νέου την προσοχή της στη ρύθμιση των φορολογικών παραδείσων και στην επιβολή της διαφάνειας. Η προσπάθεια καταπολέμησης της φοροδιαφυγής σε μια χώρα υπονομεύεται περισσότερο, όταν υπάρχουν πολύ διαφορετικά φορολογικά καθεστώτα, στην Κοινή Αγορά μας. Η μεταρρύθμιση και εποπτεία της χρηματοπιστωτικής αγοράς είναι επείγουσα ανάγκη. Δεσμευόμαστε να συμβάλλουμε εποικοδομητικά στην επίτευξη αυτών των στόχων, μέσα από τις Ευρωπαϊκές δομές».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΟ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ