25/06/2021

Απίστευτοι: Δεν ενσωματώνουν οδηγία της ΕΕ γιατί δεν τους βολεύει!

Ρητή διάταξη της Οδηγίας δικαιώνει την έκπτωτη Πρόεδρο & Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού, Βασιλική Θάνου και Άννα Νάκου!

Έχουν περάσει τέσσερις μήνες από την εκπνοή της προθεσμίας (4-2-2021) που ορίζει η ίδια η Οδηγία 2019/1 που αφορά τις αρχές Ανταγωνισμού για την ενσωμάτωσή της στην εθνική νομοθεσία των κρατών μελών.

Εν τούτοις ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης δεν έχει μέχρι σήμερα καταθέσει το σχετικό νομοσχέδιο, παρά το ότι, περιέργως, έχει περάσει με τροπολογίες σε άσχετα νομοσχέδια, μερικές διάσπαρτες και αποσπασματικές διατάξεις της Οδηγίας αυτής, όχι όμως την κρίσιμη για την ανεξαρτησία των Αρχών Ανταγωνισμού διάταξη του αρθ. 4 αυτής, που ορίζει ρητά ότι οι προϋποθέσεις διορισμού και παύσης των προσώπων που λαμβάνουν τις αποφάσεις στις εθνικές Αρχές Ανταγωνισμού ορίζονται εκ των προτέρων στο εθνικό δίκαιο.

Αυτό προβλέπεται για να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία τους, διότι, διαφορετικά, η κάθε Κυβέρνηση θα μπορούσε να επινοεί εκ των υστέρων κάποιο κώλυμα ή ασυμβίβαστο, για να απομακρύνει όποια πρόσωπα δεν είναι αρεστά.

Η ρητή αυτή διάταξη της Οδηγίας δικαιώνει την έκπτωτη Πρόεδρο & Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού, Βασιλική Θάνου και Άννα Νάκου, οι οποίες απολύθηκαν από τον Άδωνι Γεωργιάδη, κατ’ εφαρμογή διάταξης νόμου που ψήφισε η Κυβέρνηση της Ν.Δ., με την οποία θεσμοθετήθηκε ένα νέο ασυμβίβαστο ειδικώς και μόνο για την Επιτροπή Ανταγωνισμού και για καμία άλλη από τις 25 συνολικά ανεξάρτητες αρχές, που λειτουργούν στην Ελλάδα και η οποία, κατά παράβαση της ως άνω Οδηγίας, προβλέπει ότι το ασυμβίβαστο αυτό καταλαμβάνει και τα εν ενεργεία μέλη (φωτογραφική).

Απολύθηκαν δηλαδή, με βάση διάταξη νόμου, που δεν ίσχυε κατά τον χρόνο του διορισμού τους, όπως προβλέπει η Οδηγία, αλλά νομοθετήθηκε εκ των υστέρων για να απομακρυνθούν τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Είναι κατανοητό και για τον απλό πολίτη, που δεν έχει νομικές γνώσεις, ότι πρόκειται για καθαρά φωτογραφική διάταξη, που στόχευε αυτά τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Απορίας άξιο πως και γιατί καθυστερεί τόσο πολύ από το ΣΤΕ η δημοσίευση μιας τόσο επείγουσας απόφασης και γιατί απορρίφθηκαν οι αιτήσεις ακυρώσεως του έκπτωτου Προεδρείου.

Με δεδομένο ότι η λήξη της νόμιμης θητείας των απολυθέντων μελών λήγει σε χρόνο μετά την εκπνοή της προθεσμίας ενσωμάτωσης της Οδηγίας (της Β.Θάνου τον Ιανουάριο 2024 και της Ά.Νάκου τον Απρίλιο 2022), είναι επίσης κατανοητό στον καθένα ότι από την καθυστέρηση αυτή (η οποία συνιστά νέα παραβίαση του Ευρωπαϊκού Δικαίου) προσβάλλονται και πάλι τα νόμιμα δικαιώματα των έκπτωτων μελών και αντίστοιχα ωφελούνται τα νεοδιορισθέντα μέλη, τα οποία, έτσι, παραμένουν στη θέση τους και δικάζουν σοβαρές υποθέσεις, όπως π.χ. η υπόθεση των παραβάσεων του Πρακτορείου Διανομής Τύπου «Άργος», η εκδίκαση της οποίας είναι σε εξέλιξη αυτές τις μέρες ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Δικαιολογημένα λοιπόν γεννιέται το ερώτημα και εύκολα βέβαια προκύπτει η απάντηση για ποιο λόγο ο Υπουργός Άδωνις Γεωργιάδης καθυστερεί την ενσωμάτωση της Οδηγίας που δικαιώνει την έκπτωτη Πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού Βασιλική Θάνου και τα λοιπά έκπτωτα μέλη. Πόσο σκοπεύει να διαρκέσει η νέα αυτή αυθαιρεσία του, που συνιστά νέα προφανή παραβίαση του Ευρωπαϊκού Δικαίου;

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΟ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ