«Αντιδημοκρατικές πρακτικές στις εκλογές της Ένωσης Αποστράτων Αεροπορίας» καταγγέλει το ΚΙΝΑΛ

Καταγγελίες που έφθασαν και στη Βουλή για τις εκλογές στην Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας (ΕΑΑΑ). Το ΚΙΝΑΛ κατέθεσε ερώτηση και ο ΥΕΘΑ Νίκος Παναγιωτόπουλος φαίνεται ότι έχει έναν ακόμη πονοκέφαλο να διαχειριστεί. Και αυτός προέρχεται από το χώρο της Πολεμικής Αεροπορίας.

Η ανακοίνωση του τομέα Άμυνας του ΚΙΝΑΛ:

Κατατέθηκε χθες Ερώτηση στη Βουλή από τον Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κινήματος Αλλαγής, κ. Βασίλη Κεγκέρογλου, και τον βουλευτή του Κινήματος, κ. Γιώργο Φραγγίδη, κατόπιν προτάσεων του Τομέα Άμυνας, με θέμα “ Εκλογές της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας (ΕΑΑΑ)”, προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο.

Στην τρέχουσα λειτουργία των Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών (ΕΑΑ), υπάρχουν πολλά θεσμικά προβλήματα, όπως έχουμε θίξει κάποια από αυτά με σχετική ερώτηση. Αλλά και με τους Νόμους βάσει των οποίων λειτουργούν υπάρχουν πολλές διαφωνίες από μέρους του Τομέα και οι όποιες σχετικές αλλαγές, που ισχύουν σε όλες τις προηγμένες Ευρωπαϊκές χώρες και σε όλα τα Σωματεία της Ελλάδας (θα επανέλθουμε επί των υπόψη ζητημάτων).

Εν προκειμένω, στο πλαίσιο των εκλογών της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας (ΕΑΑΑ), στις 14-11-21, για την ανάδειξη του επόμενου ΔΣ, έχουν γίνει ευτράπελα. Ειδικότερα, στις εκλογές αυτές, δεν επετράπη σε μεγάλο αριθμό μελών της ένωσης να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα επειδή δεν είχαν συμπεριληφθεί στους εκλογικούς καταλόγους της ένωσης διότι, ακούστε δικαιολογία, δεν διέθεταν δελτίο ταυτότητας μέλους της Ένωσης, κάτι που αντίκειται στις διατάξεις του σχετικού θεσμικού και νομικού πλαισίου. Από αυτή τη δικαιολογία, του δελτίου ταυτότητας μέλους της Ένωσης, προέκυψαν δύο διαφορετικοί εκλογικοί κατάλογοι, θέτοντας σε ισχύ για τις εκλογές αυτόν που εμφάνιζε τα μέλη που διέθεταν δελτίο ταυτότητας μέλους, αφήνοντας εκτός εκλογικών καταλόγων μεγάλο αριθμό οικονομικά τακτοποιημένων μελών της ΕΑΑΑ, οι οποίοι έχουν εν τοις πράγμασι το δικαίωμα του εκλέγειν.

Το εκλογικό αποτέλεσμα τίθεται υπό αίρεση και ο αρμόδιος να το εγκρίνει είναι ο ίδιος ο ΥΕΘΑ.

Σκοπός της υπόψη ερώτησης είναι να καταγγείλουμε το θέμα και να δηλώσουμε την απαράδεκτη και αντιδημοκρατική συμπεριφορά προς ένα μεγάλο μέρος των μελών της ΕΑΑΑ (άνω του 10% του συνόλου των τακτικών μελών), προς χάρη των ημετέρων της κυβέρνησης, μακριά από κάθε είδους επαγγελματική συμπεριφορά και δεοντολογία.

Συγκεκριμένα, στην υπόψη ερώτηση, αναφέρεται ότι,

Σε πρόσφατη απάντηση σας, στις 15/9/21, επί της υπ’ αριθμ. 8305/28-7-21 ερώτησης του Κινήματος Αλλαγής, σχετικά με τις Ενώσεις Αποστράτων Αξιωματικών (ΕΑΑ), αναφέρατε, μεταξύ των άλλων, ότι «Σε κάθε περίπτωση, η υποχρεωτικότητα της συμμετοχής των αποστράτων μελών στις ΕΑΑ δεν αποτελεί περιορισμό της ελευθερίας, αφού κάθε στέλεχος επί της ουσίας δραστηριοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης των σκοπών της Ένωσης, με την περαιτέρω εθελοντική του συμμετοχή, ενώ σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να επιλέξει τη μη συμμετοχή του στις δράσεις των ΕΑΑ».

Σύμφωνα με αυτή τη διατύπωση, το θέμα που προκύπτει σήμερα είναι τι γίνεται όταν ο απόστρατος Αξιωματικός επιθυμεί να συμμετάσχει σε δράσεις των ΕΑΑ και μάλιστα σε μία κορυφαία δράση που είναι η εκλογή αιρετού νέου διοικητικού συμβουλίου και οι ΕΑΑ απαγορεύουν στα τακτικά τους μέλη να συμμετάσχουν με προσχηματικές και μη σύννομες πράξεις.

Αυτή η αντιδημοκρατική πρακτική ακολουθήθηκε από την Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας (ΕΑΑΑ) στις πρόσφατες εκλογές της 14/11/21 για ανάδειξη νέου αιρετού Διοικητικού Συμβουλίου με αποκλεισμό μεγάλου αριθμού τακτικών μελών και οικονομικά τακτοποιημένων, άνω του 10% του συνόλου των τακτικών μελών, με το πρόσχημα ότι δεν έχουν συμπεριληφθεί στον εκλογικό κατάλογο λόγω του ότι δεν έχουν εκδώσει ταυτότητα μέλους της ΕΑΑΑ, παρότι η ταυτοποίηση κατά την προσέλευση για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα είναι με οποιοδήποτε έγγραφο ταυτοποίησης σύμφωνα με τη σχετική ΚΥΑ που διέπει την εκλογική διαδικασία, πολλώ δε μάλλον όταν μεταξύ αυτών που δεν τους επετράπη η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος συμπεριλαμβάνονται και επίτιμοι Ανώτατοι Αξιωματικοί κάτοχοι δελτίου επιτίμου, εκδοθέν από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ).

Επίσης, σύμφωνα με τον ΑΝ 1171/1972 άρθρο 3, προβλέπεται ότι «Τακτικά Μέλη των Ενώσεων καθίστανται υποχρεωτικώς οι εν αποστρατεία Αξιωματικοί και Ανθυπασπισταί των Κλάδων Ενόπλων Δυνάμεων, της Χωροφυλακής και του Λιμενικού Σώματος, οι λαμβάνοντες μέρισμα εκ τινός των Μετοχικών Ταμείων των Ενόπλων Δυνάμεων …». Επιπρόσθετα, σύμφωνα με:

• Το άρθρο 1, παράγραφος 3 του ΦΕΚ Β’ 829/9-6-2006, «Για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι απαραίτητη η επίδειξη του δελτίου ταυτότητας της Ένωσης ή διαβατηρίου, αστυνομικής ταυτότητας, άδειας οδηγήσεως, βιβλιαρίου νοσηλείας.»

• Το άρθρο 2, παράγραφος 1 του ΦΕΚ Β΄1142/20-8-2002, «Το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν τα τακτικά μέλη … και το δικαίωμα του εκλέγειν όλα τα μέλη της Ένωσης.»

• Το ΦΕΚ Β΄1142/20-8-2002, όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ Β’ 829/9-6-2006, στο άρθρο 6 παράγραφος 1, προβλέπεται ότι «Στους εκλογικούς καταλόγους είναι εγγεγραμμένα τα μέλη της Ένωσης, τα οποία είναι οικονομικά τακτοποιημένα».

Κατόπιν τούτων συνάγεται ότι όλοι οι απόστρατοι Αξιωματικοί που λαμβάνουν μέρισμα έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν ασχέτως αν έχουν εκδώσει ταυτότητα μέλους της ΕΑΑΑ.

Παρά όμως το νομικό πλαίσιο, η ΕΑΑΑ αποφάσισε αυθαίρετα και καταχρηστικά να στερήσει το δικαίωμα του εκλέγειν από μεγάλο αριθμό αποστράτων και να διαταράξει την ισότητα των τακτικών της μελών χωρίζοντάς τους σε έχοντες και μη έχοντες ταυτότητα μέλους, τιμωρώντας τους δεύτερους επειδή δεν έβγαλαν ταυτότητα μέλους. Πρακτικές που μας θυμίζουν άλλες εποχές και το προοίμιο του ΑΝ 1171/1972 αποφασίζουμε και διατάσσουμε.

Δεδομένου ότι, το Κίνημα Αλλαγής δεν μπορεί να δεχθεί αντιδημοκρατικές πρακτικές.

Δεδομένου ότι, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας είναι το εποπτεύον Υπουργείο διάμεσου του ΓΕΑ και της ΕΑΑΑ.

Δεδομένου ότι, η επικύρωση του εκλογικού αποτελέσματος των εκλογών της ΕΑΑΑ για συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι αρμοδιότητας του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.

Δεδομένου ότι, το εκλογικό αποτέλεσμα δεν είναι απόρροια της βούλησης όλου του εκλογικού σώματος της ΕΑΑΑ, αλλά μέρους αυτού και ως εκ τούτου τίθεται θέμα ακυρότητας της όλης εκλογικής διαδικασίας, λόγω αριθμητικής αλλοίωσης του εκλογικού σώματος.

Ερωτάσθε κ. Υπουργέ:

1. Προτίθεστε να προβείτε σε επικύρωση ενός εκλογικού αποτελέσματος στο οποίο στερήθηκε το ατομικό δημοκρατικό δικαίωμα του εκλέγειν ισότιμων τακτικών μελών της ΕΑΑΑ, οικονομικά τακτοποιημένων;

2. Προτίθεστε να ακυρώσετε την εκλογική διαδικασία της ΕΑΑΑ και να προχωρήσετε στην επανάληψη αυτής με έκδοση σχετικής απόφασης;

3. Θα διερευνήσετε τους λόγους της αυθαιρεσίας που διαπράχθηκε από την ΕΑΑΑ με την εξαίρεση μέρους του εκλογικού σώματος και απόδοση τυχόν ευθυνών;

militaire.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΟ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ